ijournal.cz

Svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy

red Zdroj: L'Oréal Česká republika 8.5.2020 Významné osobnosti, veřejné projekty

Projekt L’Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika – talentový program letos ocení tři vědkyně a rozdělí mezi ně 600 000 Kč.


V případě, že nastane situace, ve které se momentálně nacházíme, imagevědecké poznatky se dostávají do centra všeobecného zájmu. Více než kdykoliv jindy očekává veřejnost výsledky výzkumu, jež se jí bezprostředně týkají. V plném nasazení se nyní nenacházejí pouze zdravotníci a záchranné složky, ale i vědci.

Věda představuje náročný obor i za běžné situace, proto zde nachází uplatnění více mužů než žen. Česká republika se řadí k zemím s nejnižším zastoupením žen ve vědeckém výzkumu. Z tohoto důvodu společnost L’Oréal již více než dvacet let ve spolupráci se světovou organizací UNESCO podporuje mladé vědkyně v jejich vědeckém bádání a v kariéře, což činí prostřednictvím projektu, nazvaného „Pro ženy ve vědě“. Jeho cílem je nejen podpořit vědkyně v jejich vědecké práci, ale zároveň inspirovat a motivovat i další generace mladých dívek, aby začaly o vědecké kariéře přemýšlet a nebály se na tuto dráhu vydat.

Do letošního ročníku se přihlásilo více než padesát vědkyň. I přes veškerá omezení, způsobená koronavirovou pandemií, se podařilo porotě vybrat třináct nadaných vědkyň postupujících do finále. Tři nejúspěšnější získají finanční odměnu, každá v hodnotě 200 000 korun.

Jeden z porotců, prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., D. Sc. (Hon.), dr. h. c., virolog a ředitel Biologického centra Akademie věd ČR, pracuje na výzkumu koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění Covid-19. Sám říká: „Pracujeme na chování virů v různých prostředích. Nynější výzkum je zaměřen zejména na diagnostiku COVID 19. V našem týmu působí i ženy, jejichž vědeckých kvalit jsem si plně vědom a jsem rád, že svými pohledy přispívají k novým poznatkům o tomto viru. Proto jsem neváhal, jakmile jsem byl osloven, zda bych nechtěl být členem poroty tohoto významného projektu.“

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: L'Oréal Česká republika