ijournal.cz

8. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA 2016″

red Zdroj: Česká chuťovka 7.9.2016 Koktejl, Významné osobnosti, veřejné projekty

Snad nikde  jinde na světě zákazníci při nákupu tolik nesledují složení potravin jako v ČR. Je to  jistě  dobře  a  vytváří  to i tlak na  výrobce, aby spotřebitelům vyšli  v jejich preferencích vstříc. Tu je v nelibosti palmový olej, tu zrovna jiná složka, které se právě chopila média, aby ji  v ideálním případě  vymazala z povrchu zemského.  Chce-li  někdo  mít  výrobek  bez „E“, šikovný výrobce mu ho nabídne, a to i přesto, že řada „E“ je přírodního původu – který laik se v  tom  ale vyzná, že?  „E“  je dnes v potravinách  zkrátka  „sprosté“  písmeno a co  k němu připojené  číselko  znamená, to už je zpravidla  pod rozlišovací schopností většiny zákazníků. 

DSCN2832

Složení  výrobku je tedy  něco, čemu sice  málokdo opravdu rozumí, ale podle čeho si mnohý spotřebitel   přesto  důsledně vybírá.  Když  už  si tedy  našel  potravinu,  která  mu vyhovuje v tomto  směru,  dívá se  často také,  zda pochází  z naší domoviny či dokonce  z příslušného regionu.  Je v tom  kus vlastenectví i lokálního patriotismu, často ale i zdravý rozum, protože nač vozit produkty  z  druhého  konce světa a  zatěžovat  tak  životní prostředí  zbytečnými zplodinami  či  tunami   obalů  navíc, když máme  chovatele,  pěstitele  i výrobce  přímo  za humny  a k tomu takovým nákupem podpoříme i zaměstnanost v daném regionu, což pomáhá koneckonců nám všem.

Ani  složení  výrobku  uvedené  na obalu,  ani označení  jeho  českého či regionálního původu však spotřebiteli nesdělí to, co je pro každou potravinu z  pohledu víceméně zdravého člověka asi to úplně nejdůležitější – zda mu bude chutnat. Na to si sice může přijít každý sám metodou pokus – omyl,   ale  chce-li si  orientaci  v ohromně  pestré nabídce  na trhu  usnadnit,  značky ČESKÁ  CHUŤOVKA  a  DĚTSKÁ  CHUŤOVKA  mu  napoví,  že  potravina  pochází  od českého výrobce, byla vyrobena  na  území ČR a prošla náročnými senzorickým hodnocením potravinářských  odborníků  či  dětí,  kterým  zachutnala natolik,  že se jejich poroty  na tom většinově  shodly.  Což je  mimo  jiné  i  známka toho,  že oceněná  potravina  byla vyrobena z kvalitních surovin a šetrnou technologií, jinak se totiž vynikající chuti ani dosáhnout nedá.

DSCN2843

Letošní již 8. ročník soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „ČESKÁ CHUŤOVKA“ a „DĚTSKÁ CHUŤOVKA“ svědčí o tom, že si obě značky již našly své pevné místo v povědomí výrobců a spotřebitelů, a to i přesto, že nedisponují žádnými dotacemi z veřejných zdrojů na masivní reklamu. Česká chuťovka je zkrátka značka, která si na nic nehraje – vznikla na základě spontánní iniciativy renomovaných potravinářských odborníků, kteří právě zviditelnění těch českých výrobců, kteří si na kvalitě a chuti svých surovinově a technologicky nešizených potravin zakládají, považují za důležité i pro lepší orientaci spotřebitelů. Postupně tak přibývají příznivci obou značek jak mezi zákazníky, tak i mezi výrobci – od počátku obou soutěží již bylo uděleno českým potravinám 380 Českých chuťovek a 92 Dětské chuťovky, což už je docela pěkný výběr těch nejchutnějších českých delikates. Odborná úroveň a prestiž soutěže  je od letoška posílena tím, že odbornou garanci nad ní převzala renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského. Vedle ní bude dalším odborným garantem i VOŠES a SPŠ potravinářských technologií PODSKALSKÁ, kde budou na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže se současně stal rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, která nemá u nás ani jinde obdoby, bude opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠES a SPŠPT PODSKALSKÁ a žáků ZŠ Londýnská. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, což je důležitá informace nejen pro rodiče, ale i pro samotné výrobce. Kromě toho se organizátoři  snaží propagací této značky podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

DSCN2827

Letošní 8. ročník soutěže se opět koná pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha, který je podle svých slov „rád, že podporou této soutěže může přispět nejen k zaslouženému ocenění a zviditelnění těch českých výrobců, kteří se mohou oprávněně pyšnit kvalitou i vynikající chutí svých potravin, ale i k tomu, že si čeští spotřebitelé mohou vybírat ze stále pestřejší nabídky českých potravin, na nichž si mohou opravdu pochutnat. Ve výsledku by soutěž měla přispět hlavně k tomu, aby si lidé kupovali více potravin od českých výrobců.“  Svou záštitou letos nově soutěž podpořil i  ministr zemědělství Marian Jurečka. Předávání ocenění se uskuteční 20. října opět v důstojné atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2016“ a již počtvrté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Generálním partnerem „České chuťovky“ je již tradičně skupina Ahold. Partnerem  soutěže je po loňské premiéře  opět  Hasičská vzájemná pojišťovna,  která poskytne jejím účastníkům 10% slevu na pojištění soukromého majetku, odpovědnosti a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným účastníkům pak poskytne 10% – 50% slevu na pojištění podnikatelských rizik.Pro potřeby malých a středních podnikatelů také připravila speciální nabídku produktu FORTEL, který plně pokrývá jejich pojistné potřeby. Nováčkem mezi partnery je e-shop Prima-produkty.cz, jenž se specializuje na prodej kvalitních regionálních potravin a bude ve svém sortimentu nabízet i ty oceněné Českou nebo Dětskou chuťovkou. 

Mediálním partnerem celé soutěže je vydavatelství AGRALs tituly Potravinářská revue, Potravinářský zpravodaj a Řeznicko/uzenářské noviny, vydavatelství RIX a společnost Falcon Media Broadcast, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Česká chuťovka