Motto: Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů. (Lee Iacocca)
Dnes je Úterý, 17.Září 2019
ijournal.cz

Značky kvality pomáhají spotřebitelům i výrobcům

red Zdroj: www.oznaceni-eu.cz 23.9.2014 Rady, tipy, názory
Jak dnes fungují značky kvality? Usnadňují spotřebitelům rychlejší orientaci při výběru kvalitních potravin? Výsledky posledního průzkumu realizovaného společností STEM/MARK ze srpna 2014 ukazují, že označení kvality potravin více vnímá nejen odborná veřejnost, ale i běžní spotřebitelé a dochází k poklesu nevědomosti při rozeznávání původu značek.

logo

„Provedený průzkum přinesl poměrně optimistická zjištění týkající se postojů českých spotřebitelů a odborné veřejnosti ke značení kvality potravin. Dříve opomíjené značky kvality se začínají rozvíjet a stoupá jejich znalost,“ uvádí Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR a dodává: „U evropských značek kvality potravin nejvíce vzrostla znalost Chráněného zeměpisného označení a to z 8 % na 11 %. Toto označení nese např. CHZO České pivo.“

EU


Dotazníkové šetření ukazuje, že drtivá většina respondentů obeznámených se značkami kvality potravin je zná především z obalů potravin a došlo také k nárůstu zaznamenání značek z TV reklam (51 %).
„Respondenti většinou správně rozlišují mezi označeními kvality zřízenými národními institucemi a označeními, která zřídila EU a vyšší povědomí o značkách mají především lidé s vyšším vzděláním. Největší spontánní povědomí mají respondenti o značce KLASA, tak jako tomu bylo v loňském roce,“ doplňuje Ing. Miroslav Koberna.

                                                                               Co tato označení znamenají

Chráněné zeměpisné označení (CHZP) / Protected geographical indication ( PGI)

CHZOChráněné zeměpisné označení (CHZO) – jde o název regionu, určitého místa nebo výjimečně i země, který se používá k označení zemědělského produktu nebo potraviny pocházející z tohoto regionu, místa nebo země, mající určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost, kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu a jejíž produkce, zpracování nebo příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.Chráněné označení původu (CHOP) / Protected designation of origin ( PDO)

CHOPChráněné označení původu (CHOP) – jde o název regionu, určitého místa nebo výjimečně i země, který se používá k označení zemědělského produktu nebo potraviny pocházející z tohoto regionu, místa nebo země, jejíž jakost nebo vlastnosti jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím (což zahrnuje přírodní i lidské činitele) a jejichž produkce, zpracování a příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.Zaručená tradiční specialita (ZTS) / Traditional speciality guaranteed (TSG)

ZTSZaručená tradiční specialita (ZTS) – zemědělský produkt nebo potravina, která je prokazatelně produkována nebo vyráběna po dobu min. 25 let a jejíž zvláštní povaha je uznávána EU, a to zápisem do rejstříku ZTS. Zvláštní povaha produktu je dána nejen jeho vlastnostmi, ale např. i metodou produkce nebo zpracování

Více informací na www.oznaceni-eu.cz

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: www.oznaceni-eu.cz