ijournal.cz

Přípravy 2. ročníku největší konference o výživových trendech jsou v plném proudu!!!

red Zdroj: Food21 31.10.2016 Aktuality a pozvánky, Krása a zdraví
Na konci listopadu proběhne již druhý ročník největší české konference zaměřené na současné trendy ve výživě – FOOD21.14232430_302535270123523_8122074246104885465_n Celkem 500 návštěvníků si bude moci poslechnout přednášky předních českých odborníků o současných trendech a nejnovějších poznatcích z oblasti výživy, psychologie stravování a nastavení tzv. personalizované výživy pro optimální fungování jak těla, tak „duše“. Akce se zúčastní také několik známých osobností, které budou hovořit o tom, proč se rozhodly k životní změně směrem ke zdravému stravování.
Na místě mohou účastníci ochutnat celou řadu pokrmů, splňujících vysoké nároky současného „zdravého životního stylu“. Moderátorem konference bude opět moderátor JAN TUNA.
Program konference zahájí všem již dobře známá autorka mnoha bestsellerů (Doba jedová) profesorka Anna Strunecká se svojí přednáškou na téma „Zdravou výživou k prevenci cukrovky, vysokého krevního tlaku a dalších tzv. civilizačních nemocí”. Prof. Strunecká uvede posluchače do současné problematiky zhoršujícího se zdravotního stavu naší populace a nastíní několik užitečných rad, jak mohou tento neblahý trend zvrátit ve svůj prospěch. Účastníci konference si tak hned na úvod ujasní několik základních termínů a to, co si pod onou „zdravou výživou“ můžeme v praxi představit.
Řečnickou „štafetu“ převezme velice zkušený a vyhledávaný odborník, profesor 1. lékařské fakulty UK v Praze, Libor Vítek, který přítomné uvede do tajů našich útrob, resp. střev a podrobně vysvětlí jejich naprosto unikátní propojení s našim mozkem, a tedy psychickým rozpoložením. Posluchači se tak na konci přednášky dovědí praktické rady, jak (mj.) správnou výživou pečovat o naše střeva a tzv. střevní mikrobiom, který v lidském organizmus sehrává jednu z klíčových řídících rolí pro imunitu, hormonální systém a zdraví člověka obecně.
Další blok přednášek se bude týkat psychologie našeho stravování, konkrétně různých závislostí mj. na jídle a jednotlivých složek naší stravy, látek v potravinách, které ovlivňují lidskou psychiku a v neposlední řadě problematiky chronického stresu, který se nepochybně týká většiny české populace. Nejprve účastníky konference do této problematiky uvede velmi zkušený a vyhledávaný odborník, PharmDr. Richard Pflegr, který názorně popíše, jaké látky v potravinách mohou pozitivně či negativně ovlivnit psychiku a celkové zdraví člověka. Posléze doporučí velmi praktické rady pro výběr potravin, které prokazatelně vedou k lepšímu psychickému rozpoložení a zdraví člověka, větší koncentraci a prevenci tzv. neurodegenerativních onemocnění.
V další přednášce, Ing. Ivan Mach, podrobně vysvětlí princip „slasti“ a to, jak vůbec může vzniknout závislost na jídle. Pouze pochopením mechanizmu, jak jednotlivé závislosti vznikají, jim dokážeme včas předcházet vhodnou stravou, pohybem a relaxací.
Před obědem završí tento blok přednášek přední český psychiatr a mimo to také skvělý řečník, velezkušený MUDr. Radkin Honzák, který přítomným posluchačům vysvětlí, jak vlastně rozumět tzv. závislostem na jídle a potravinách. V přednášce MUDr. Honzáka tak mj. zazní odpovědi na otázky, jak vzniká ona závislost na jídle a potravinách, jaké jsou možné příčiny a důsledky těchto závislostí, jak jim včasně předcházet vhodným životním stylem a výběrem těch správných potravin, a jakou roli v celém tomto procesu může sehrávat „moderní psychiatrie“. Mezi posluchači tak jistě vyvstanou nové otazníky, zdali také oni už nejsou ti, kteří se nevědomky stali „závisláky“ na některé z běžně dostupných potravin, které mají tento „psychoaktivní“ účinek.
Po obědě bude následovat panelová diskuze v podání známých osobností. Na základě partnerství FOOD21 s Fondem ohrožených dětí a jeho novým projektem KlokArt na akci vystoupí se svým příběhem Matěj Rupppert (na akci budou moci návštěvníci zakoupit trička, která Matěj navrhnul, hrníčky a jiné předměty. Výtěžek z jejich prodeje poputuje na konto dětem, které se ocitly v těžké životní situaci). Zdeňka Pohlreichová, které se podařilo zbavit rakoviny také pomocí změny životního stylu, stravování a celkového pohledu na život. Dále Hanka Kynychová, která pohovoří o jejím sklonu k obezitě, o tom, jak se jí daří zůstat stále štíhlá a ve skvělé fyzické i duševní formě a na závěr také MUDr. Dita Pichlerová se svým velice inspirativním příběhem, jak se sama zbavila obezity a co jsou v praxi ony klíčové faktory při správném hubnutí nejen z vlastní zkušenosti, ale také z pohledu dlouholeté lékařky obezitologické kliniky.
V dalším bloku přednášek vystoupí Ing. Vít Syrový a Ing. Hanka Střítecká, kteří odtajní mnohé tajemství výrobců potravin a to, jak se proti těmto neduhům ve spotřebitelské praxi bránit. V rámci těchto přednášek se tak posluchači dozvědí, jak si správně “vyšlapat chodník” uličkami supermarketu a vyznat se v široké nabídce potravin k jejich zdravotnímu, časovému a finančnímu prospěchu.
Poslední blok přednášek bude věnován velice praktickým radám, jak si prostřednictvím všedních denních činností optimalizovat svou životosprávu za předpokladu, že je děláme správně a v souladu s našimi individuálními zvláštnostmi. MUDr. Ondřej Nývlt pak obecenstvo jistě zaujme při vysvětlení, jakou nesmírnou roli má voda a správné dýchaní v procesu hubnutí a optimalizace životosprávy. Ve své přednášce podrobně vysvětlí mechanizmy působení vody, kyslíku a oxidu uhličitého se závěrečnou inspirací k tomu, abychom se tyto základní složky našeho života naučili správně využívat.
Na závěr vystoupí , který posluchačům předestře nejnovější trendy v hubnutí, na jakých principech tyto výživové směry/trendy fungují, a kde pro ně ve svém životním stylu najít místo, zdali vůbec existuje. Na závěr se tak přítomní posluchači dovědí také to, jak tyto moderní výživové trendy a doporučení aplikovat do své životosprávy vzhledem ke své individualitě a za pomoci některých praktických samo-diagnostických nástrojů.
Kromě hodnotných přednášek budou moci návštěvníci opět ochutnat na přivítanou mladý čerstvý kokos, ukázky z raw, paleo, bio a vegan stravy, různé superpotraviny, čerstvé šťávy, zdravé zmrzliny nebo bezlepkové pivo. Z akce si pak budou moci odnést nejen certifikát o absolvování konference, ale také tašku plnou dárků a zdravých potravin. Organizátorkou eventu FOOD21 je Michaela Výtisková, která se řadu let podílí na organizaci konferencí a zároveň se věnuje problematice výživy a sportu. Více informací naleznete na www.food21.cz.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Food21