ijournal.cz

Klub českých turistů slaví 135 let. Fenomén značení přesahuje hranice Česka

red Zdroj: Klub českých turistů 13.6.2023 Cestování, Rady, tipy, názory

V červnu slaví Klub českých turistů 135 let od svého založení. K výročí klub pořádal týden oslav formou pochodů a návštěv muzeí a rozhleden na území celé ČR. V rámci oslav KČT představil mj. projekty klubu, jako jsou Pěšky pro zdraví s KČT nebo Stezky z lásky, který vznikl ve spolupráci se společnostmi RegioJet a Kofola ČeskoSlovensko. K 1. lednu 2023 bylo v Česku vyznačeno celkem 44 100 km pěších turistických tras, 40 541 km silničních cyklotras, 556 km lyžařských tras značených lyžařskou značkou, 2800 km jezdeckých stezek a 149 km vozíčkářských tras.

Klub českých turistů

Od začátku svého působení se snaží klub o podporu turistiky, ochranu přírody nebo o budování dostupného ubytování pro turisty provozováním horských chat. V příštím roce navíc některé turistické chaty oslaví 100 let od svého postavení. Značení se stává inspirací také pro mnohé turistické organizace či asociace, kteří unikátní systém turistického značení přebírají a využívají v zahraničí. Tak jako například v rumunském Banátu, Chorvatsku, Brazílii, nebo aktuálně v Mongolsku.

Klub českých turistů

„Hlavní cíle klubu jsou od roku 1888 neměnné. Dlouhodobě zaměřujeme svoji činnost na širokou veřejnost všech věkových kategorií, na rodiny s dětmi, seniory i na zdravotně handicapované, kterým nabízíme bohatou škálu turistických aktivit. Klub podporuje aktivity studentů a turistické mládeže,“ přibližuje předseda KČT Jiří Homolka.


Stezky z láskyBezpečné pěší trasy i opravy studánek

Za letošní úspěch považuje KČT odstartování unikátního projektu Stezky z lásky. Jeho cílem ve spolupráci s dobrovolníky z Česka a Slovenska je obnova turistických stezek. Za vznikem projektu stojí vedle KČT také společnosti RegioJet a Kofola ČeskoSlovensko.„Podařilo se nám vytvořit spolupráci s významnými společnostmi, se kterými nás spojují společné hodnoty. Jednou z nich je láska k přírodě a společný zájem přispět ke zlepšení podmínek turistiky u nás. Velice oceňuji dobrovolné zapojení veřejnosti, tedy těch, kteří mají rádi přírodu, aktivně se zapojí do oprav zanedbaných cest a studánek a věnují to nejcennější, co mají, svůj vlastní čas,“ říká místopředseda klubu Ladislav Macka.

Nejbližší dvě akce se budou konat 17. června – ve Vyšních Lhotách u Ostravy proběhne oprava kamenného chodníčku ke studánce Korýtko a plánuje se i celkové zkrášlení jejího okolí. V Českém Švýcarsku se ten samý den uskuteční úklid ohněm poničené rozhledny Vlčí hora. V červnu a červenci pak mohou lidé dorazit na jih Moravy, kde se bude v okolí řeky Rokytná překládat turisticky značená trasa a provádět její proklestění. Aktualizované informace najdou zájemci na www.stezkyzlasky.cz.

Klub českých turistů

 V rámci projektu Pěšky pro zdraví s KČT se klub zaměřuje na modernizaci pěších tras. Cílem je odstranit nebezpečné souběhy pěších tras s frekventovanými silnicemi a cyklotrasami, jejich přeložení na vhodnější lesní či polní cesty a vytipování atraktivních pěších tras pro jednodenní či vícedenní pochody. „Kritéria, která musí pěší trasa splňovat, jsou maximalizace přírodního povrchu, bezpečnost, bezchybnost značení, zajímavosti na trase. Dále je naší snahou, aby trasa vedla mimo ruch dopravy a průmyslu a bez rušivých výhledů a rovněž dostupnost občerstvení, odpočinku po cestě, napojení na veřejnou dopravu či možnosti parkování a u vícedenních tras také ubytování,“ doplňuje Ladislav Macka z KČT.

Klub českých turistů

Poprvé po červené

Klub českých turistů je garantem jedinečného jednotného značení turistických značených tras v celé ČR. První značená turistická trasa vznikla již v roce 1889. Mezi prvními byly vyznačeny cesty v okolí údolí Vltavy a cesty mezi Berounem a Karlštejnem. Na první značení byla používána červená barva, s rozvojem tras byla přidána barva modrá a od roku 1916 byly přidány ještě barva zelená a žlutá. Dokonalé značení a mapové podklady jsou obohacené o údaje o místních zajímavostech, ubytovacích a stravovacích možnostech.

Klub českých turistů

Doplňující informace k historii Klubu českých turistů:

Ustavující schůze KČT proběhla dne 11. 6. 1888 v malém sále Měšťanské besedy. Prvním předsedou byl zvolen Vojta Náprstek. Ustavující schůze proběhla v budově dnešního Náprstkova muzea, tehdy pivovaru U Halánků. Zde se scházeli zakladatelé v přípravném období. Dne 20. 1. 1889 se sešla první výroční valná hromada klubu v malém sále Měšťanské besedy, na které bylo rozhodnuto o vydávání vlastního časopisu – jmenoval se Časopis turistů do roku 1948, pak TURISTIKA – HOROLEZECTVÍ, pod dnešním názvem TURISTA vychází od roku 1962.

Se vznikem Československa vznikl v roce 1920 z „českého“ klubu přistoupením Slováků „československý“ klub. V letech 1920 až 1938 tak byl Klub českých turistů nahrazen Klubem československých turistů. Za nacistické okupace byl jednou ze složek Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. V roce 1948 byl Klub českých turistů zrušen a rozpuštěn, jeho majetek byl znárodněn. V letech 1948 až 1990 existoval jako Svaz turistiky v rámci celostátní organizace Československý svaz tělesné výchovy a sportu. V roce 1990 obnovil samostatnou činnost. Dne 24. dubna 2014 se KČT stal řádným členem Českého olympijského výboru.

Významní předsedové v historii klubu: architekt Vratislav Pasovský, který byl předsedou 25 let v letech 1890–1915, dále PhDr. Jiří Guth-Jarkovský byl v letech 1915–1918 předsedou Klubu českých turistů, 1918–1926 předsedou Klubu československých turistů.

Prvním velkým činem KČT se stalo na jaře roku 1889 organizování velké výpravy českých turistů na Světovou výstavu do Paříže. Výpravy se zúčastnilo celkem 363 mužů a žen (o třetinu více, než bylo členů klubu).

Vedení klubu inspirováno Eiffelovou věží v Paříži přišlo s myšlenkou vystavět při příležitosti výstavy v roce 1891 zmenšeninu (1 : 5) této rozhledny na Petříně s tím, aby k ní byl od Vltavy snadný přístup, a spojit stavbu s položením lanové dráhy. Postavena byla podle návrhu arch. Vratislava Pasovského (předsedou klubu 25 let, 1890 až 1915).    

 

                                                              Nové projekty Klubu českých turistů:

Projekt Stezky z lásky

www.stezkyzlasky.cz

Projekt je zaměřený na obnovu turistických tras, opravu studánek, útulen a na čištění lesa. Iniciátory celého projektu jsou tři nadšenci do ochrany přírody – Klub českých turistů (KČT), RegioJet a Kofola. Projekt organizuje dobrovolnické akce v různých koutech České republiky. Dobrovolníci, kteří se zúčastní brigády, mají pak zadarmo ubytování a stravování. Letos je naplánováno deset akcí, v příštím roce jich bude přibývat. Zapojit se mohou všichni, kdo mají společnou lásku, hory a přírodu. Místa, kde budou dobrovolnické akce probíhat, vybírá Klub českých turistů. Navrhovat je ale mohou i samotní turisté, a to prostřednictvím webu www.stezkyzlasky.cz. Cílem projektu je tak nejen upozornit na lokality, které potřebují naši péči, zapojit veřejnost do dobrovolnických brigád, ale i navrhnout další místa, kde například může vzniknout alternativní stezka vedle asfaltové cesty. Nominovat místa, která si zaslouží obnovu, a zlepšit tak své okolí může doslova každý z nás.

 

Projekt Pěšky pro zdraví s KČT

www.kct.cz

Projekt má za cíl modernizaci pěších tras. Odstranit nebezpečné souběhy pěších tras s frekventovanými silnicemi a cyklotrasami, přeložit je na vhodnější lesní či polní cesty, nalézt alternativy ke stávajícím málo zajímavým trasám např. obejitím dlouhých rovných asfaltových úseků v lese a vytipovat atraktivní pěší trasy pro jednodenní či vícedenní pochody. Kritéria, která musí trasa splňovat, jsou pohodlnost – tedy maximalizace přírodního povrchu, bezpečnost, bezchybnost značení, zajímavosti na trase. Dále relax, aby trasa vedla mimo ruch dopravy a průmyslu a bez rušivých výhledů a zázemí, tedy možnost občerstvení, odpočinku po cestě, napojení na veřejnou dopravu či možnosti parkování a u vícedenních tras také ubytování.

 

Nadační fond Aktivní Česko

www.aktivnicesko.cz

Nadační fond vytvořil platformu pro širokou spolupráci subjektů, které chtějí podporovat aktivní životní styl, rozpoutat diskuzi o jeho důležitosti, zlepšit pohybovou gramotnost a nabídnout občanům ČR možnosti, jak se pravidelně hýbat.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Klub českých turistů