ijournal.cz

I činnost Centra Paraple poznamenala koronavirová krize

Centrum Paraple už víc než 25 let pomáhá lidem s poškozením míchy v návratu do běžného života. V pravidelných třítýdenních cyklech se u nás střídají klienti, hledají po úrazu nebo onemocnění odpověď na otázku jak dál, a řeší problémy, které je a jejich rodiny trápí. Další pobyty a aktivity naše klienty seznamují se sportem na vozíku, věnují se partnerským vztahům a rodičovství i jiným tématům. Využívané je poradenství v mnoha oblastech důležitých pro vozíčkáře, půjčování kompenzačních a sportovních pomůcek, úpravy a opravy vozíků i ostatní služby.

Teď prožívá Centrum Paraple, podobně jako další podobné pomáhající a neziskové organizace, náročné období. Poprvé od otevření v roce 1994 jsme na čas museli kvůli ochraně klientů uzavřít budovu a přerušit větší část činnosti. Na podporu své činnosti se rozhodli připravit benefiční koncert, na kterém vystoupí Iva Pazderková, Jana Plodková anebo zpěvák Thom Artway.

Centrum Paraple_Koncert

Centrum Paraple v současné době nabízí převážně jen služby, které lze poskytovat bez přímého kontaktu s klienty. Je to proto, že lidé s poškozením míchy bez ohledu na věk spadají do rizikové skupiny, pro kterou by onemocnění COVID-19 znamenalo vážné ohrožení. Často trpí např. sníženou imunitou, latentně probíhajícími infekcemi močových cest a dechovými obtížemi.

Na podporu své činnosti se Centrum Paraple rozhodlo ve spolupráci s internetovou televizí Mall TV uspořádat benefiční koncert na zahradě Centra Paraple. Koncert se uskuteční ve středu 6. května od 19:00 a vysílat se bude online na webu Mall TV. Diváci tak budou moci v přímém přenosu zhlédnout koncert zpěváka Thoma Artwaye doprovázený mluveným slovem Ivy Pazderkové a Jany Plodkové. V průběhu večera vystoupí i další známé osobnosti dlouhodobě spojené s Centrem Paraple.

Co znamená současná situace pro lidi s poškozením míchy?

Naše klienty i za běžných okolností často trápí to, s čím se teď setkává celá společnost. Jde o nedostatek nebo špatnou dostupnost sociálních a zdravotních služeb, omezení sociálních kontaktů až sociální izolaci. Některé klienty ohrožuje i ekonomická nejistota, která se může projevit životem soustředěným na zajišťování základních potřeb, a i tam to z důvodu závislosti na ostatních leckdy pokulhává, či nefunguje vůbec. Nákladné a organizačně náročné je často i zajištění ochranných pomůcek. Celkově je dnešní situace pro lidi s míšní lézí náročná a může, podobně jako u jiných občanů, vést k prožívání úzkosti a k depresivním stavům. Současně ale platí, že každý člověk už po úrazu nebo nemoci s poškozením míchy vybojoval úspěšně těžký boj, který ohrožoval stejně jeho tělo jako i jeho psychiku. S jistou nadsázkou lze říci, že mnoho našich klientů je na situaci, která je omezuje, a navíc nemusí být zcela bezpečná, dost připraveno.

Centrum Paraple

Jak využívá Centrum Paraple vnucený klid a útlum činnosti v době epidemie koronaviru?

Telefonicky a po internetu stále poskytují naši pracovníci poradenství. Půjčujeme kompenzační a sportovní pomůcky a v menší míře opravujeme vozíky. Kontaktovali jsme 500 klientů, zjistili, jak opatření, spojená s koronavirovou krizí poznamenala jejich životní podmínky a nabídli jsme pomoc. Dobu, po kterou je Centrum Paraple uzavřeno, využíváme k opravám a údržbě budovy. V současné době máme na seznamu žadatelů o sociálně rehabilitační pobyt hodně klientů a hrozí dlouhé čekací doby. Proto počítáme také s návštěvami některých klientů v jejich domácím prostředí. Převoz potřebných pomůcek nám umožní automobily, zapůjčené společností ŠKODA AUTO. S ohledem na uvolňování restrikcí plánujeme obnovit využití venkovní posilovny, kterou jsme s podporou společnosti Kaufland vybudovali v naší zahradě. Nadále vychází Magazín Paraple, jen první dvě čísla roku pouze v elektronické podobě. Na naše webové stránky a facebook průběžně připravujeme informace a edukativní videomateriály, využitelné nejen pro naše klienty s poškozením míchy (např. https://www.paraple.cz/paraple/aktuality-covid-19/aktivni-cviceni/jak-se-udrzet-ve-forme-v-dobe-koronavirove). Jsme v kontaktu s organizacemi, které se věnují oblasti lidí s poškozením míchy i s organizacemi, které pomáhají lidem s jinými handicapy.

Registr zájemců o naše služby narůstá. Připravujeme proto obnovení sociálně rehabilitačních pobytů – základu naší činnosti od 11. května 2020.  

Intenzivně pracujeme na úpravě služby a zajišťujeme potřebné ochranné pomůcky a pravidla k jejímu bezpečnému vykonávání. S přihlédnutím k aktuálnímu vývoji situace bude služba z bezpečnostních důvodů dočasně pro méně klientů, budou omezeny určité aktivity, budou vytvořena karanténní lůžka a další hygienická a bezpečnostní opatření,“ uvádí ředitel Centra Paraple David Lukeš.

Co dalšího Centru Paraple přineslo ochromení ekonomiky i veřejného života v souvislosti se současnou krizí?

 

Podle Davida Lukeše zejména nejistotu:

David LukešMusely být zrušeny mnohé veřejné akce, které Centru přinášejí finanční prostředky na činnost. Mezi nimi nadační běhy, cestovatelský festival a mnoho dalších akcí na podporu naší činnosti. Uvědomujeme si ale, že to je jen malá část velkých finančních a často i existenčních problémů, které v této době ohrožují mnoho lidí a firem kolem nás. Nedokážeme odhadnout, jak dlouho tato situace potrvá, a jak velké budou její důsledky i pro naši činnost. Víme ale, že v ní pro naše klienty musíme a budeme pokračovat. V současné době se také obáváme, aby neziskové organizace (a tedy i Centrum Paraple), které jsou důležitou a velmi akceschopnou součástí občanské společnosti, nebyly ohrožovány pokusy o omezení financování a tím i činnosti. Starají se totiž o oblasti, které stát nezvládne řešit sám. V demokratickém zřízení se takový systém i předpokládá a stát tyto služby od nich nakupuje.“

Moc si vážíme toho, že i v současné nelehké situaci přicházejí naši přátelé s přísliby pomoci. Už teď plánuje např. Galerie KODL pokračovat v každoroční podpoře uspořádáním Aukce pro Paraple v rámci své plánované velké listopadové aukce výtvarného umění. Po celou dobu od uzavření jsme v kontaktu s generálním partnerem pojišťovnou Kooperativa, jejíž zástupkyně, Veronika Valentová se snaží zajistit pomoc ve všech oblastech. Potěšující je i kontakt s ostatními organizacemi, které se ještě více spojili na pomoc potřebným.

Všech forem podpory si vážíme a pro naši další činnost jsou nepostradatelné.

Více informací na www.paraple.cz nebo www.facebook.com/paraple.cz/

 

 

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: www.paraple.cz