ijournal.cz

Ceny Thálie 2020

red Zdroj: Ceny Thálie 7.11.2020 Aktuality a pozvánky
Ceny Thálie

Ceny Thálie vyhlašuje a pořádá od roku 1994 Herecká asoci
ace (dále HA), nezávislá profesní odborová organizace vý
konných umělců s působením na území České republiky.

Záštitu nad Cenami Thálie 2020 převzal Ministr kultury České republiky Lubomír Zaorálek.

Letos se budou Ceny Thálie udělovat po sedmadvacáté, a to v sobotu 14. listopadu od 20 hodin, v přímém on-line přenosu na webu.

V průběhu přenosu bude vyhlášeno 18 laureátů. Přenos bude uvádět Ondřej Kepka.

Harmonogram Cen Thálie 2020:

2.11. ve 12 hodin vyhlášení nominací a celoživotních cen na webových stránkách Cen Thálie. (https://cenythalie.cz/nominace/)

9. – 13. 11. Předávání Ceny Thálie celoživotním a mimořádným laureátům.

10.11. za účasti státní notářky otevírání speciálních obálek s hlasy, sčítání hlasů a potvrzení vítězů v jednotlivých kategoriích.

14.11.od 20.00 hodin komorní předání Cen Thálie v on-line pro-storu prostřednictví streamu.

15.11.od 17 hodin odvysílá ČRo Dvojka v přímém přenosu pořad Ohlasy Cen Thálie.

6. – 13. 12. ČT ART vždy cca od 20:10 odvysílá osm malých dokumentů o oceněných Cenou Thálie.

Výroční ceny se tradičně udělují ve 4 kategoriích – činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového di-vadla a v oboru muzikálu, operety a jiných hudebnědramatických žánrů – a to za mimořádné jevištní výkony, které vznikly v České republice v období, za které se ceny udělují. V každé z těchto kategorií se oceňují zvlášť ženské a mužské výkony, které posuzují oborové odborné poroty, jmenované prezidiem HA. Na výroční Cenu Thálie mohou aspirovat i zahraniční umělci, účinkující v českých divadlech. (Statut Cen Thálie jek dispozici na https://cenythalie.cz/o-cenach-thalie/statut/).

V loňském roce přibyla pátá kategorie, která se počínaje letošním rokem rozdělila na dvě samostatné kategorie, ve kterých budou oceňovány mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního divadla a mimořádné jevištní výkony v oboru loutkového divadla. V každé z těchto nových kategorií však bude každoročně udělována pouze jedna cena. Pro divadelní sezonou 2019/2020 bylo určeno hodnocené období v rozmezí od 1. června 2019 do 30. června 2020. Oborové odborné poroty rozhodují o tzv. širších nominacích, z nichž do finále postupují v každé z tradičních kategorií 3 umělkyně a 3 umělci, v nově zavedených kategoriích alternativního divadla a loutkového divadla 5 umělkyň a umělců jako celek. Rozhodování o udělení cen za mimořádné jevištní umělecké výkony je svěřeno výhradně odborným porotám. Jejich členové rozhodnou o laureátech mimořádně v tomto ročníku korespondenčním hlasováním, za účasti státního notáře a zástupce HA.

Předsedkyní činoherní poroty je Jana Paterová, operní porotu vede Zbyněk Brabec, baletní Roman Vašek, muzikálově-operetní Zdeněk Barták, porotu alternativního divadla Kateřina Rathouská a předsedkyní loutkářské poroty je Kateřina Lešková Dolenská.

V letošním ročníku bude také podruhé udělena Cena České akademie divadelníků, která je udílena mezioborově za mimořádný přínos českému divadelnímu umění, a to na základě dvoukolového elektronického hlasování členů České akademie divadelníků. Stejně jako dosud, využije i tentokrát prezidium HA svou možnost udělit ceny za celoživotní umělecké mistrovství. V letošním ročníku to budou dvě ceny v oboru činohry a po jedné v oborech opery, baletu, tance a pohybového divadla a muzikálu a operety. Také bude udělena Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi a Cena pro mladého umělce či umělkyni do 33 let.

Konkrétní nominace naleznete na webových stránkách Cen Thálie: https://cenythalie.cz/nominace/

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Ceny Thálie