ijournal.cz

Zvýšený výskyt logopedických potíží u dětí je faktem, který potvrzují pedagogové mateřských i základních škol

red Zdroj: foto archiv 8.3.2018 Koktejl, Pro děti

Jak vyplývá z údajů Asociace logopedů ve školství, má až 40 procent dětí v předškolním věku vadu výslovnosti. U každého čtvrtého dítěte je to dokonce důvod k odkladu školní docházky. „Při zápisech do škol vidíme, že stále více dětí má problémy s plynulou komunikací. Neumí se vyjadřovat, mají potíže s vyslovováním některých hlásek nebo hláskových skupin,“ říká učitelka Lenka Máchová ze ZŠ a MŠ Opařany.

photo-ilustraceZvyšující se počet dětí s logopedickými obtížemi je podle pedagogů způsoben několika faktory. Jednak je to důsledek toho, že si rodiče s dětmi méně povídají a více je nechávají vlastním aktivitám, zejména na elektronických přístrojích. Jenže ani interaktivní hra komunikující osobu nenahradí. Druhou příčinou je menší motorická zdatnost, děti mají větší potíže s hrubou i jemnou motorikou.

„U školy i školky parkují každé ráno desítky aut. Děti už prakticky nechodí pěšky, mají potíže se stříháním, zavazováním tkaniček. Přitom tyto činnosti mají vliv i na správný rozvoj řeči,“ popisuje učitelka Máchová.

K nápravě problémů je potřeba, aby rodiče i pedagogové s dětmi co nejvíce komunikovali, vyprávěli jim básničky, zpívali písničky. Existují podpůrné pomůcky, které mohou v takovém případě využít.

Například společnost NovaDida uvedla didakticky zpracovaný obrazový slovník, který vznikl jako edukační pomůcka zaměřená na problematiku logopedické prevence dětí předškolního a později i školního věku.

Obrazový logopedický slovník obsahuje všechny hlásky abecedy, které jsou metodicky uspořádány do jednotlivých oblastí. Ty se mohou použít buď jednotlivě, nebo jako celek. Jednotlivé oblasti jsou vytvořeny podle náročnosti artikulace. Podporují vývoj správné artikulace, fonematického sluchu, usnadňují analyticko-syntetické činnosti a rozvíjejí slovní zásobu.

Říkanky zaměřené na gymnastiku mluvidel, artikulaci i rozvíjení grafomotoriky motivují děti nenásilnou formou k jejímu zdokonalování.

Soubor didaktických obrazů, básničky a veškeré texty napsala PaedDr. Ladislava Šmídová, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová.

prevence

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: foto archiv