ijournal.cz

Značka „Komfortní obuv“ ochrání zdraví i peněženky spotřebitelů

red Zdroj: Česká kvalita 26.7.2016 Rady, tipy, názory

Rada kvality České republiky, Řídící výbor Programu Česká kvalita a Česká obuvnická a kožedělná asociace dnes oznámily přijetí značky „Komfortní obuv“ do Programu Česká kvalita. Smyslem nové značky je poskytnout spotřebitelům možnost vybrat si na trhu přesyceném nekvalitní, a mnohdy i zdravotně závadnou obuví, špičkový výrobek správné konstrukce, zajišťující pohodné nošení bez zdravotního rizika, s vysokou odolností a dlouhou životností, se správným označením velikosti a splňující dlouhou řadu dalších kvalitativních parametrů. Přijetím do Programu Česká kvalita dokládá tato značka, že splnila nejpřísnější kritéria pro nezávislost a objektivitu a že je možné se na její vypovídací hodnotu plně spolehnout.

Po otevření českého trhu a zejména po zvýšení dovozu zboží z některých asijských zemí, došlo u dlouhé řady výrobků k dramatickému poklesu kvality, mnohdy i s ohrožením bezpečnosti a zdraví spotřebitelů. Tento trend se bohužel nevyhnul ani obuvi a to přesto, že v obuvnictví patřila vždy Česká republika ke světové špičce. Po úspěchu značky „Žirafa“ která vrátila řadu tuzemských zákazníků k nákupům kvalitních českých dětských botiček, přichází dnes Česká obuvnická a kožedělná asociace s obdobnou značkou určenou na obuv pro mládež a pro dospělé „Česká kvalita – Komfortní obuv“.

CzQ-Komfortni obuv

„Ochrana spotřebitele patří k jednoznačným prioritám našeho ministerstva. Proto vítám každé rozšíření programu Česká kvalita, který zákazníkům přináší jednoduchou orientaci při výběru kvalitních a bezpečných výrobků a služeb. Nová značka Komfortní obuv má navíc potenciál podpořit české výrobce, kteří jsou schopni šít boty podle nejpřísnějších zdravotních standardů a ve špičkové kvalitě. Často jen omezené možnosti zákazníka rozlišit při nákupu kvalitní obuv od té nekvalitní našim producentům znemožňují uplatnit na českém trhu ještě větší část produkce,“ zhodnotil význam nové značky ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. „Věřím, že české boty s nezávisle ověřenou kvalitou naše zákazníky zaujmou,“ dodal ministr Jan Mládek.

Logo MPO

Na rozdíl od některých jiných výrobků, neovlivňují parametry nakupované obuvi jen její životnost a užitnou hodnotu, ale mají velký vliv i na zdraví jejího uživatele. Špatně navržená obuv, nebo nevhodné materiály použité při její výrobě mohou zákazníkovi způsobit vážné zdravotní problémy, od chronických bolestí zad, krku, hlavy a kloubů až po trvalé a nevyléčitelné deformity, které pak postiženého omezují až do konce života.

„Správná konstrukce obuvi je skutečně klíčová. Například přirozenou tlumicí schopnost klenby nožní může nevhodná obuv snížit až o 60%! To se pak velmi negativně projeví na celém pohybovém aparátu. Ale parametrů, které bychom měli při nákupu zhodnotit je mnohem více: Výrobce musí použít správný tvar kopyta, prodyšné, měkké a nezávadné materiály, stélku s dostatečnou absorpcí potu, dostatečně tlustou a pružnou podešev a řadu dalších věcí. Zákazník, který není odborníkem, má jen malou šanci vybrat optimální obuv. Proto je tak důležité, poskytnout mu orientaci formou nezávislé značky „Česká kvalita – Komfortní obuv“, demonstruje složitost celé problematiky Vlasta Mayerová, tajemnice České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA).

Vliv obouvání na zdraví je skutečně velmi významný. Vždyť téměř třetina dětí přichází do prvních tříd s nohama poškozenýma nevhodným obouváním a mnohé z nich budou s těmito problémy bojovat celý život. U dospělých bohužel podrobné statistiky neexistují, ale podle odborníků by řadě pacientů, kteří pravidelně navštěvují ordinace ortopedů a neurologů a polykají prášky proti bolesti, výrazně pomohlo „pouhé“ dodržování zásad zdravého obouvání.

Pro udělení značky „Česká kvalita – Komfortní obuv“ byla stanovena velmi přísná pravidla. Obuv je podrobena pečlivému zkoumání Komise zdravotně nezávadného obouvání, jejímiž členy jsou lékaři (ortoped a podiatr), pracovník biomechanické laboratoře, technik zkušebny, odborník na zdravotně nezávadné obouvání, obuvnický technik, modelář a designér obuvi, certifikační pracovník a další odborníci. Komise vyhodnotí správný tvar kopyta, výsledky zkoušek nezávislé zkušebny (nezávadnost a správnost použitých materiálů, odolnost, ohebnost, propustnost pro vodní páry, absorpce energie v oblasti paty…), všechny parametry konstrukce (dostatek prostoru v prstní části, správná opora v patní části, optimální výše podpatku,…), správné označení velikosti a dlouhou řadu dalších parametrů, včetně výsledků praktických dlouhodobých zkoušek nošením. Teprve po úspěšném absolvování všech testů může daný typ obuvi získat značku a to s omezením na 3 roky.

„Právě velmi důkladný systém testování s účastí řady odborníků a posudkem nezávislé zkušebny umožnil přijetí značky Komfortní obuv do Programu Česká kvalita. Tuto garanci nezávislosti a objektivity může značka nést, protože splnila všechny požadavky Řídícího výboru programu. Stejně, jako u všech ostatních značek budeme nadále bdít nad dodržováním všech zásad při jejím udělování, abychom spotřebitelům poskytli věrohodnou záruku, že se na označení Česká kvalita – Komfortní obuv“ mohou stoprocentně spolehnout,“ dodal Libor Dupal, předseda Řídícího výboru Programu Česká kvalita.

Logo Ceska kvalita

Každým rokem bohužel stoupá počet zdraví a životu nebezpečných výrobků na trzích EU. Zákazníci mají jen malou šanci odhalit, které výrobky jsou kvalitní a bezpečné. Kontrolní orgány nemají v žádné zemi na světě dostatečnou kapacitu a finanční prostředky na to, aby prověřili alespoň nějaké podstatné procento výrobků, které přichází na trh. Proto roste význam nezávislého značení kvality, které přináší spotřebitelům jistotu ověření kvality nezávislými zkušebnami.

„Čeští spotřebitelé ve všech průzkumech deklarují, že o značky kvality mají zájem a že jsou ochotni se podle nich řídit při nákupu. Jsem proto přesvědčen, že pro české výrobce jsou značky v Programu Česká kvalita velkou šancí, jak se odlišit od konkurence a nabídnout zákazníkům určitou přidanou hodnotu. Prospěje to všem: spotřebitelé nakoupí kvalitní zboží, české firmy zvýší svůj podíl na trhu a naše zdravotnictví ušetří peníze za léčbu zbytečných poškození zdraví způsobených nebezpečnými výrobky,“ vysvětluje Jan Taraba, ředitel Národního střediska podpory kvality.

Logo NPK

Program Česká kvalita sdružuje aktuálně 22 nezávislých značek kvality, které zahrnují široké spektrum výrobků
a služeb. Logo programu garantuje, že označený výrobek byl prověřen nezávislou zkušebnou, že je bezpečný
a nadstandardně kvalitní, že je jeho kvalita pravidelně kontrolována a že je ověřována i spokojenost zákazníků. Program byl přijat usnesením Vlády ČR. Na jeho objektivitu a nestrannost dohlíží Řídící výbor, složený ze zástupců spotřebitelských organizací, podnikatelských svazů, orgánů státní správy, Rady kvality ČR a České společnosti pro jakost. Program Česká kvalita je jediným programem označování kvalitních výrobků a služeb v ČR vyžadujícím opravdu nezávislé ověřování kvality oceněných produktů.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Česká kvalita