ijournal.cz

Základní informace o kýle (tříselná, femorální kýla)

red Zdroj: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Nemocnice Přerov 17.4.2014 Krása a zdraví

Operace tříselné kýly je třetí nejčastější operací, která se v ČR provádí. Tříselná kýla se vyskytuje v naší populaci s četností cca 4 000 až 5 000 nemocných na 100 000 obyvatel. Častěji bývají postiženi muži.

Historie léčby kýly

Zprávy o léčbě kýl pochází již z Egypta v období před 3 500 lety. V této době se k léčbě kýly užívaly kýlní pásy – bracheria. První chirurgickou operaci kýly provedl Celsus cca 100 let před n. l. Léčba se dále zdokonalovala v souvislosti se znalostmi složité anatomie třísla a s rozvojem chirurgie. Jména Championniére, Halsted, Bassini. Lichtenstein, Shouldice i jména česká – Maydl, Kukula a další jsou v chirurgické historii spojena s různými technikami operace tříselné kýly. Vývoj léčby tříselné kýly je dlouhý, zajímavý…a stále pokračuje!Metod ošetření je celá řada, ale všechny mají jeden společný cíl: zbavit nemocného rychle a bezpečně obtíží a co nejdříve jej navrátit k původní aktivitě.

Co je to kýla a jak se projevuje

Tříselná kýla je vytlačení obsahu dutiny břišní přes přední stěnu břišní zeslabenými místy v břišní stěně – v oblasti třísla. Dále může být kýlní vak podsunutý pod tříselný vaz a projevuje se jako kýla femorální, případně může zasahovat kýlní vak až do šourku, pak hovoříme o kýle skrotální. Kýly v této oblasti patří mezi jedny z nejčastějších onemocnění, která se léčí chirurgicky operační cestou. Projevem kýly je vyklenutí v třísle, na přední straně stehna nebo v šourku, bolestivost, může být i porucha pasáže.

Pokud se kýla již vytvořila, je nevratná, musí se předcházet jejímu uskřinutí, které může ohrozit pacienta na životě. Konzervativní řešení spočívá v podpoře kýlními pásy nebo operační řešení.

Možnosti operační léčby kýly

Operační léčba kýly spočívá v preparaci kýlního vaku, vrácení jeho obsahu (tuková tkáň, tenké střevo, tlusté střevo) do dutiny břišní, dále plastiku tříselního kanálu a defektu ve stěně břišní. Podle nálezu a charakteru kýly je možno stěnu břišní zpevnit aplikací nevstřebatelné síťky a tím tak maximálně předejít možné recidivě kýly. Očekávaným přínosem operační léčby kýly je zpevnění břišní stěny a zabránění uskřinutí kýly.

V dnešní době preferujeme miniinvazivní laparoskopickou techniku operace, dále však zůstává možnost klasického přístupu plastiky kýly, a to podle lokálního nálezu či dalším přidruženým onemocněním jednotlivého pacienta.

a) Klasický přístup – veden řez v oblasti třísla, postupná preparace struktur v třísle, navrácení břišního obsahu zpět do dutiny břišní, uzávěr oslabených míst různými způsoby sešití anebo vložení síťky.

b) Laparoskopický přístup – přes dutinu břišní jsou vedeny 3 malé řezy, naplnění břišní dutiny vzduchem a následuje preparace v třísle přes dutiny břišní, musí být natnuto peritoneum (blanka, kryjící dutiny břišní), břišní obsah vrácen zpět z třísla do dutiny břišní. Následuje vložení síťky do třísla v břišní stěně, tato je buď samofixační, nebo je fixována na několika místech, čímž dochází ke zpevnění břišní stěny. Následuje sešití peritonea
a ukončení operace.

Omezení pro pacienta po operační léčbě kýly

Po klasické operaci se předpokládá pracovní neschopnost po dobu 1 měsíce po výkonu, po laparoskopické operaci po dobu cca 2–3 týdnů po výkonu. Dietní režim není nutný, po klasické operaci je nutné omezit fyzické aktivity po dobu nejméně 4 měsíců po výkonu, plnou zátěž až 6 měsíců po výkonu. U laparoskopických výkonů se tato doba zkracuje o třetinu až polovinu.

Certifikáty nejvyšší kvality v kýlní chirurgii 

Dvě nemocnice v České republice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Nemocnice Přerov se staly prvními dvěma Centry nejvyšší kvality v kýlní chirurgii™ (Center of Excellence in HerniaSurgery – COEHS™) na světě. Tato centra certifikovala společnost SurgicalReviewCorporation (SRC) v rámci svého nového globálního programu COEHS™ zaměřujícího se na dokumentaci a zlepšování kvalitativních standardů kýlních operací na mezinárodní úrovni, což vede k vyšší spokojenosti pacientů a ke sníženým nákladům ve zdravotnických systémech. Program se skládá ze dvou hlavních pilířů – vytvoření sítě certifikovaných center COEHS™ a vytvoření kýlního registru BOLD™. Díky úspěšné certifikaci se dvě centra v ČR stabilně začlenila do mezinárodní mapy léčby kýl.

preview

Pro získání certifikace poskytly nemocnice a chirurgové informace o všech aspektech svých programů a postupů kýlní chirurgie včetně dat o výsledcích chirurgických zákroků. Certifikovanými chirurgy jsou prim. MUDr. Jakub Štefka ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a MUDr. Petr Hasala, Ph.D. a MUDr. Pavel Maršálek v Nemocnici Přerov.

Pro pacienty s kýlou budou certifikovaná centra další zárukou, že budou operováni dle nejmodernějších chirurgických postupů a bude jim poskytnuta maximální lékařská péče. V České republice se ročně provede zhruba 12 000 operací tříselné kýly. Jedná se o třetí nejčastěji prováděnou operaci v ČR. 

 

 

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Nemocnice Přerov