ijournal.cz

Svatojánské slavnosti NAVALIS – jedinečné vodní slavnosti v Praze

red Zdroj: Navalis 14.5.2015 Aktuality a pozvánky

Stejně jako v letech předešlých, tak i v tomto roce připravujeme další ročník Svatojánských slavností NAVALIS. Letos je to již po 287. a v novodobé historii po 7., kdy se uskuteční v Praze vodní barokní Svatojánské slavnosti NAVALIS. Dovolujeme si Vás jménem realizačního kolektivu Svatojánského spolku seznámit s tímto projektem jedinečných vodních slavností, které jsou zároveň velice těsnou spojnicí mezi českými a evropskými historickými kořeny.

Svatoj†nskÇ Navalis 2011_013

Gondoly a vodní slavnosti

Navalis_2015_screenNedílnou součástí oslav vždy byly a jsou alegoricky ozdobené lodě. Městem, které je vzorem nádherných výpravných vodních oslav, jsou italské Benátky. Proto každý rok zveme do Prahy benátské, vídeňské a bavorské gondoliéry, kteří se stávají neodmyslitelnou složkou těchto velkolepých slavností. Toto propojení není ovšem náhodné nebo samoúčelné. Svatý Jan Nepomucký je jedním z patronů města Benátek a především služebníků vodních – gondoliérů.  

Svatojánské slavnosti NAVALIS jsou nápodobou původního barokního vodního představení, které se v Praze na Vltavě konalo od počátku 18. století. Novodobými slavnostmi, kterými od roku 2009 navazujeme na tradici jedné z mála pražských oslav, chceme obnovit jejich slávu a především uctít kult života a mučednické smrti právě Jana Nepomuckého. 

Cíle projektu 

Navalis 2012 (65)
Přiblížením duchovního poselství sv. Jana Nepomuckého široké veřejnosti jsou Svatojánské slavnosti NAVALIS jedinečnou příležitostí připomenout nejen obyvatelům Prahy, ale i návštěvníkům města z cizích zemí, slávu reprezentativního sídla České republiky.

Vyvrcholení oslav představuje předvečer svátku svatého Jana Nepomuckého (ten byl až do roku 1925 zakotven v civilním kalendáři jako státní svátek), tedy 15. květen. V tento den bude již tradičně celebrována mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha JE kardinálem Dominikem Dukou, OP. Po skončení mše se z katedrály vydá slavné procesí přes Malou Stranu až na Karlův most. Liturgická část oslav je zakončena vodními slavnostmi, které tvoří neodmyslitelný rej lodí a plavidel na vodní hladině Vltavy, koncert barokní hudby a světelné spectaculum.


Svatojánské slavnosti NAVALIS rok od roku od jejich obnovení vstupují do povědomí Pražanů jakožto neodmyslitelná událost roku a v budoucnu bych byl rád, aby dosáhly takového věhlasu, jako například benátský karneval a staly se turistickým cílem poutníků a turistů z celého světa.

Svatojánské slavnosti NAVALIS 2015

Letošní ročník Svatojánských slavností NAVALIS bude výjimečný hned několikrát. V tomto roce oslavíme 200. výročí úmrtí a 250. narození mistra Jakuba Jana Ryby, proto je cyklus vodní hudby věnován jeho dílu adorujícího nejslavnějšího českého světce. Praha historicky poprvé zažije ukázku Jízdy králů, která bude doprovázet slavné procesí z katedrály sv. Víta až na Karlův most. V rámci doprovodného programu slavností vystoupí několik folklorních sdružení na Křižovnickém náměstí.

MMA_0922

Jízda králů

            Dvě stě Moravanů z měst Hluk, Kunovice a Skoronice ze Slovácka předvedou jízdu v tradičních krojích v rámci Svatojánských slavnosti NAVALIS 2015. Ukázku Jízdy králů zahájí poutníci zdravicí primátorky Adriany Krnáčové na Mariánském náměstí na Starém Městě a vyrazí směrem na Pražský hrad. Po cestě se zastaví ve Sněmovní ulici, aby pozdravili politické představitele v Parlamentu a Senátu ČR. V 18:00 se zapojí do oficiálního programu Svatojánských slavností NAVALIS před svatovítskou katedrálou, odkud budou poutníci připraveni doprovodit slavené procesí na Karlův most, kde se duchovní část oslav propojuje s barokním spectaculem vodního koncertu na Vltavě.
Jízda králů je od roku 2011 zapsána organizací UNESCO na seznam Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva.

DSC_5080

Program

12:00    Ukázka Jízdy králů a zdravice primátorky na Mariánském náměstí

18:00    Mše svatá v katedrále sv. Víta

19:00    Procesí na Karlův most

20:00    Regata historických a dračích lodí

20:15    Bohoslužba v kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí

21:00    Barokní vodní koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem.

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Navalis