ijournal.cz

Setkání chřipky a covidu uvidíme v zimním období častěji

red Zdroj: Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier 1.10.2022 Krása a zdraví

„Letos bude od r. 2020 nejnižší ochota obyvatel dodržovat preventivní opatření proti respiračním nákazám a navíc za poslední dva roky nebyla populace s virem chřipky významněji konfrontována, proto chybí většině protilátky. Určitým indikátorem vývoje chřipky na severní polokouli je situace v létě na jižní, kdy mají své zimní období, a například Austrálie si letos prošla nejhorší chřipkovou epidemií za posledních 5 let,“ uvádí doc. MUDr. Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

 Ilustrační_chřipka


„Viry chřipky velmi pravděpodobně dorazí v obvyklém čase. Příležitostně se chřipkové viry budou objevovat v populaci už před Vánoci, hlavní nápor však obvykle nastává až po nich. Podíl chřipkových nákaz na celkovém počtu infekcí dýchacích cest se zvýší po novém roce, chřipková epidemie většinou vrcholí v lednu nebo v únoru,“
vysvětluje doc. MUDr. Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Epidemie chřipky obvykle začínají v dětských kolektivech a rozšíří se do rodin a z nich dále do pracovních kolektivů, volnočasových kolektivů apod. Chřipka se přenáší především přímo z člověka na člověka, ale i nepřímo přes ruce. Důležitá je ochrana dýchacích cest. Dodržet odstup od cizích lidí, zejména od osob s příznaky infekce dýchacích cest. Pokud to není možné, tak použít respirátor. Účinnou specifickou prevencí je očkování. Hlavním cílem vakcinace je redukce těžkých stavů, hospitalizací a úmrtí.

„Pro letošní sezónu máme k dispozici čtyřvalentní vakcíny chránící před dvěma kmeny chřipky typu A a dvěma typu B. Tři jsou neživé injekční a jedna živá do 18 let věku ve formě nosního spreje,“ uvádí Martin Nesrsta ze společnosti Avenier.


Největší zájem o chřipkové vakcíny byl v roce 2020, kdy ještě nebylo k dispozici očkování proti Covid-19. V loňském roce zájem poklesl a letos bude zřejmě ještě nižší. Špatné rozhodnutí a podcenění situace však může mít cenu života.  

Virus chřipky poškozuje obranu dýchacích cest (řasinkový epitel) a ulehčuje pronikání virů do dolních cest dýchacích. Tímto způsobem umožňuje působení i jiným respiračním patogenům. Proto existuje obava z vážných superinfekcí, kdy jedna infekce nasedá v časové souvislosti na druhou.

„Setkání chřipkových a covidových virů uvidíme v této sezóně nejčastěji za celé období pandemie. Osobně se obávám, že současná nebo těsně na sebe navazující chřipková infekce s covidem může způsobit těžší průběh nemoci i u nerizikových jedinců. Situaci v zimním období to může významně komplikovat,“ vysvětluje doc. MUDr. Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a odborný garant center Očkování a cestovní medicíny Avenier.

„Na začátku podzimu bude důležité posílit svou ochranu hlavně proti covidu. K dispozici jsou, pro první či druhou posilující dávku, nové bivalentní vakcíny proti variantám Omikronu BA1 a BA 4 a 5, kdy tato varianta nyní dominuje,“ doporučuje MUDr. Jan Dvořák z centra Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Očkování proti chřipce mají z veřejného zdravotního pojištění hrazené některé rizikové skupiny, jako jsou lidé starší 65 let, osoby s chronickými onemocněními (onemocnění srdce, cév, dýchacích cest, ledvin, diabetem…), osoby s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny apod.

Kromě vakcín proti respiračním infekcím, což není jen chřipka a covid, existuje i očkování proti meningokokům u mladších jedinců, proti pneumokokům u seniorů nebo proti černému kašli.

[1] Podle CDC, Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí je předním národním institutem Spojených států amerických pro veřejné zdraví. 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Centrum Očkování a cestovní medicíny Avenier