ijournal.cz

První zpráva o globálním udržitelném rozvoji

red Zdroj: C&A 31.5.2016 Koktejl
Společnost C&A oznámila uveřejnění své první zprávy o globálním udržitelném rozvoji. Zpráva obsahuje detaily o pokrocích, kterých společnost C&A v roce 2015 dosáhla z hlediska plnění cílů stanovených v loňském roce pro období do roku 2020. Cíle pro období do roku 2020 představují pro C&A nový, ambiciózní globální závazek udržitelného rozvoje a strategický rámec. logo

Jeffrey Hogue, generální manažer firmy C&A odpovědný za udržitelný rozvoj, poznamenává: „V roce 2015 jsme věnovali pozornost zajištění kvalitních pravidel a odpovědnosti; cílem byla podpora naší nové strategie udržitelného rozvoje. Začlenění udržitelnosti do systému podnikového řízení je podstatnou součástí naší snahy tvořit módu s pozitivním dopadem.“

Alexandra-Cousteau-and-organic-cotton-farmer-Ter-Singh-2015-Mirella-Pappalardo-
Zpráva je podstatným prvkem nového, komplexního rámce zaměřeného na firemní odpovědnost. Cíle a ukazatele KPI se orientují na ekologické produkty, dodavatelský řetězec a životní úroveň. Jako prvky podporující tuto strategii slouží transparentnost, cirkulární ekonomika a rovnost. 

Ze zprávy vyplývá, že C&A učinila v roce 2015 v oblasti udržitelného rozvoje znatelné pokroky. Hlavní úspěchy:

 Dle organizace Textile Exchange jsme se opět stali největším odběratelem organické bavlny na světě; podíl použité ekologické bavlny se zvýšil na 40 %.
 90 % dodaného objemu pocházelo od nejlépe hodnocených dodavatelů.
 Představili jsme nový kodex chování a proces auditu, který byl doplněn o uveřejnění informací ze závodů přímých dodavatelů a z vybraných závodů subdodavatelů v Asii a Evropě.
produkt Zavázali jsme se používat v roce 2016 peří výlučně s certifikací Responsible Down Standard (RDS).
 Uskutečnili jsme první ucelené posouzení naší globální uhlíkové a vodní stopy, sestavili nový tým věnující se udržitelnému nakládání s chemikáliemi, vytvořili příslušnou strategii a dokončili nezávislé audity nakládání s chemikáliemi v 52 klíčových textilních závodech.
 Sehráli jsme klíčovou úlohu při vzniku globální iniciativy Collaboration and Transformation (ACT), která sjednocuje zainteresované strany s cílem řešit problematiku důstojné mzdy v textilním a oděvním průmyslu.
 Zapojili jsme se do iniciativy OSN s názvem Global Compact, což je největší světová firemní iniciativa zaměřená na udržitelný rozvoj, která prosazuje univerzální principy v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a protikorupčního jednání (prostřednictvím transparentních výkazů).
 Více než 23 000 našich zaměstnanců se zapojilo do kampaně Inspiring Women, naší první kampaně zaměřené na angažovanost zaměstnanců v oblasti udržitelného rozvoje.

materiál
V souladu s důrazem společnosti C&A na ekologii bude zpráva o globálním udržitelném rozvoji k dispozici pouze on-line, na novém webu C&A na adrese c-a.com/sustainabilityreport2015, a to v angličtině a portugalštině. Dostupná bude také kratší, souhrnná verze (tištěná a ve formátu PDF) – v angličtině a portugalštině a dále v mandarínštině, španělštině a němčině.

Další informace získáte v první zprávě o globálním udržitelném rozvoji C&A na adrese c-a.com/sustainabilityreport2015.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: C&A