ijournal.cz

Nový projekt Bureau Veritas Award prověří úroveň bezpečnosti práce ve firmách v Česku

red Zdroj: Bureau Veritas 16.7.2018 Koktejl
Mezinárodní inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas vyhlašuje nový program testující úroveň kultury bezpečnosti práce ve firmách v Česku. Do projektu s názvem Bureau Veritas Award se mohou firmy přihlašovat od 11. června 2018 a utkat se o prestižní národní cenu „Kultura bezpečnosti.“ Program jim přinese vedle jiného také mnoho cenných benefitů a podnětů, pokud jde o vyšší ekonomický výkon firmy i spokojenost vlastních zaměstnanců. Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2018.

 

Co přinese účast v projektu firmám

„Náš soutěžní projekt se zaměřuje na celkové posouzení stavu bezpečnosti práce ve firmách, pomáhá identifikovat silné i slabé stránky v jejich systému a detekuje prostor pro zlepšení. To vše s cílem zredukovat rizikové faktory vedoucí k pracovním úrazům i nemocem z povolání, které oslabují ekonomický výkon firem a snižují osobní spokojenost zaměstnanců. Soutěžní projekt reflektuje, nakolik je bezpečnost skutečnou hodnotou a součástí každodenního života firmy a jak moc se v této oblasti přirozeně angažují řadoví zaměstnanci, nejen management,“ popisuje Alena Komolá ze společnosti Bureau Veritas, která je garantem projektu.

30120093 - work accident

Co se bude hodnotit a dle jakých kritérií

Projekt má jasně definovaná kritéria pro posuzování stavu kultury bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Posuzují se tvrdá data, odrážející například počet nehod či úrazů, dále se hodnotí politika a systém dokumentace. Velkou roli hrají rovněž měkké faktory jako je povědomí zaměstnanců o BOZP, jejich angažovanost v této oblasti a vnitropodniková komunikace.

Program Bureau Veritas Award současně poskytuje všem účastníkům informace důležité pro další zvyšování úrovně bezpečnosti. V dvoukolovém hodnocení dochází k sebehodnocení a potom i k validaci zjištěných výsledků přímo v místě působení klienta, potažmo účastníka projektu. Výhodou výstupu je vedle komplexnosti hodnocení i externí benchmarking a srovnání s ostatními podniky v daném podnikatelském odvětví a srovnatelné velikosti.

 

Kde a jak se do soutěže přihlásit

Odborným garantem projektu je společnost Bureau Veritas, která je přední mezinárodní korporací poskytující komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostřední a společenské odpovědnosti. Podrobnosti k programu i způsobu, jak podat přihlášku, najdete na odkazech zde:

http://www.bvtraining.cz/bv-award/prihlaska-do-programu/

http://www.bvtraining.cz/files/soubory/Pravidla_programu__BV_AWARD.pdf

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Bureau Veritas