ijournal.cz

Na skok do Loštic pro tvarůžky

red Zdroj: Muzeum Olomouckých tvarůžků, A.W., foto: archiv, -eso- 7.7.2016 Cestování, Zajímavosti

Olomoucké tvarůžky měly různá chráněná označení již dříve, a to jak vnitrostátní (tj. pro Československo), tak mezinárodní (podle Lisabonské dohody a/nebo podle mezivládních dohod s některými zeměmi – např. Rakousko, Švýcarsko). Chráněnými názvy byly (a stále jsou) např. Pravé Olomoucké tvarůžky nebo Olomoucké tyčinky.

 OT - malá skupina

Po vstupu ČR do EU nebyla dosavadní chráněná označení automaticky a ani ve zkráceném řízení orgány EU uznána a legislativa EU byla v tomto směru jeden měsíc před vstupem 10 zemí v r. 2003 diskriminačně změněna. V zájmu zachování chráněného označení i po vstupu ČR do EU (kde některé členské země neuznávají Lisabonskou dohodu) se jako jediní výrobci tohoto jediného našeho původního sýru rozhodli zažádat o udělení Chráněného zeměpisného označení „Olomoucké tvarůžky“ pro ČR. „Dříve běžně užívaný a chráněný název „Pravé olomoucké tvarůžky“ jsme byli nuceni změnit na „Olomoucké tvarůžky“, neboť výrazy „pravý“, „původní“, „originální“ apod. legislativa EU nepřipouští,“ doplňuje Ing. Kovář.


Historie a současnost

Zeměpisná oblast Haná byla vždy významnou zemědělskou oblastí, kde na každém statku využívali přebytků mléka k výrobě tvarohu a posléze i tvarůžků. Písemné zmínky o jejich existenci pocházejí již z přelomu 15. a 16. století. Nejrozšířenější výroba tohoto typu sýru byla v okolí Olomouce, kde se s tvarůžky na trhu obchodovalo. Jedním z výrobců Olomouckých tvarůžků byl i Josef Wessels, původním povoláním punčochář a povozník, který v roce 1876 zahájil v Lošticích jejich manufakturní výrobu. Tu poté převzal a rozvíjel jeho syn Alois Wessels, jehož iniciály A.W. jsou používány doposud.

historie
Jeho zeť Karel Pivný s manželkou Františkou pak výrobu Olomouckých tvarůžků rozvinuli do moderní průmyslové podoby a v letech 1929 – 1930 vybudovali na tehdejší dobu špičkovou sýrárnu, kterou provozovali až do r. 1948. Po znárodnění byla tvarůžkárna postupně součástí několika státních podniků. K  1. 1. 1991 byla v restituci vrácena potomkům původních majitelů. Ihned poté se výroba rozjela pod značkou A.W., na počátku s  25 zkušenými zaměstnanci, z nichž někteří pracovali ještě u Karla Pivného. S rostoucí výrobou se počet pracovníků zvyšoval, v současnosti zde pracuje cca 130 zaměstnanců. Olomoucké tvarůžky se nyní vyrábějí ve více než dvaceti různých tvarových a hmotnostních variantách. Současní majitelé společnosti se významně zasloužili o přidělení CHZO Evropskou komisí EU v r. 2010.

Balicí linka

Společnost A.W. začala budovat i vlastní síť podnikových prodejen, kterou postupně rozšiřuje. Po Lošticích a Brně otevře podnikovou prodejnu v Olomouci.

Olomoucké tvarůžky mají v Lošticích i své muzeum, které významně přispívá k popularizaci tohoto sýru.

 muzeum

Muzeum Olomouckých tvarůžků

Dne 26. června 2014 bylo v Lošticích slavnostně otevřeno nové Muzeum Olomouckých tvarůžků, které ukazuje v moderně pojatých expozicích průřez historií Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů až do současnosti.

Měšťanský dům č. 56 v Lošticích byl koupen předchůdcem majitelů dnešní firmy A. W. spol. s r. o. ve třicátých letech 20. století a po generální opravě a přístavbě do dvorního traktu zde bylo vybudováno nové Muzeum Olomouckých tvarůžků.

Návštěvníci přicházejí původním průjezdem k recepci a součástí celého prostoru je i malý dvorní trakt, který stejně jako prostor před recepcí nabízí návštěvníkům během roku drobné doplňující programy – výstavy, koncerty a kulturně-společenské akce.

Vstup do muzea začíná v bývalých stájích, kde návštěvník vstoupí do Velkého příběhu, který vypráví o historii Olomouckých tvarůžků a rodu Wesselsů. Začíná prvními zmínkami o výrobě Olomouckých tvarůžků i s prvními fotografiemi. Dál pak volně sleduje linii výroby od zpracování tvarohu, formování a koupání tvarůžků, až po jejich balení včetně funkční stloukačky na bedničky.

Loštice2 Loštice4Loštice3Loštice5
Velký příběh je ojedinělý i tím, že ukazuje dobu, kdy se výroba ruční měnila na strojní, se kterou začal právě zeť Aloise Wesselse – Karel Pivný. Na osudu jednotlivých osobností demonstruje expozice počátky výroby Olomouckých tvarůžků přes dobu před první světovou válkou, kdy se členové rodu Wesselsů stali největšími výrobci Olomouckých tvarůžků.

 tvarůžky

Druhé poschodí otevírá dobová pracovna Karla Pivného, další místností je retro „Sokolské kino Loštice“, kde se promítají filmy o výrobě a historii Olomouckých tvarůžků. Následuje místnost, ve které jsou umístěny originály formovacího a koupacího stroje z 20. století.  Zde je i rekapitulace historie výroby Olomouckých tvarůžků v Lošticích na časové ose. Ta končí dobou socializace a současnou výrobou. Té je pak věnována samostatná místnost, ze které se dostanete do galerie fotografií ukazující proměny závodu od restituce v roce 1990 až po současnost.

Poslední prostor je rozloučením s návštěvníkem, který poté vchází do podnikové prodejny A. W. spol. s r. o. Muzeum je bezbariérové, forma individuálních prohlídek dá každému možnost výběru prohlídky podle jeho zájmu a časových možností.  Doba prohlídky trvá dle individuálního zájmu cca jednu hodinu.


Prodejna_3

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Muzeum Olomouckých tvarůžků, A.W., foto: archiv, -eso-