ijournal.cz

Moderní otcové jsou hraví a dospívají až s příchodem dětí, říká psycholožka

red Zdroj: Mattel 14.4.2015 Rady, tipy, názory

Česká rodina se mění a spolu s ní obzvlášť role a vliv otce. V posledních letech vzrůstá zájem mužů podílet se aktivně na výchově dětí. Generaci pasivnějších otců střídají muži, kteří mají o starání se o děti upřímný zájem a jsou ochotni jim věnovat energii a čas. Ten s nimi tráví nejen starostlivou péčí, ale také hraním. Z nedávných zahraničních výzkumů vyplynulo, že současní otcové vybírají svým dětem takové hračky, které jim připomínají jejich vlastní dětství nebo takové, které jim pomohou při hrách navázat silnější pouto s potomkem díky tomu, že společně něco vytváří. Psychologové pak potvrzují, že novodobá generace otců je hravější než ty předchozí.

Moderní_otcové_si_častěji_hrají_s_dětmi

Muži – otcové mají ve výchově dětí svou osobitou a nezastupitelnou roli. Nastupující trend v moderním rodičovství, kterým je posílení vlivu otce na výchovu svého potomka, tuto roli ještě upevňuje a představuje nový směr ve vývoji novodobé rodiny. Aktivní otcovství rozvíjí vztah muže s dítětem a  rozšiřuje možnosti pro profesní seberealizaci ženy. Z nedávno publikovaných výzkumů Ligy otevřených mužů, která je iniciativou dlouhodobě se zabývající kvalitou života mužů a rolí otců v rodině, také vyplývá, že čeští muži se stále více zajímají o aktivní otcovství a sami chtějí na rodičovskou dovolenou, chtějí být bezprostředně po narození dítěte se svojí partnerkou a dítětem doma. „Moderní  muž je citlivý a hravý. Oprostil se o rozdělení rolí na mužské a ženské a s hrdostí nosí své ratolesti v šátku, chodí s nimi na kroužky, bere si je občas sám na víkendové výpravy, aby si maminky odpočinuly. Dnešní otcové často dospívají až s příchodem dětí. Když odmyslíme negativa, kladná stránka je, že dnešní doba podporuje společné vyžití dětí s tatínky, tedy společné řádění, smích a dobrodružství. Ty jsou jedněmi z faktorů šťastného dětství a pevného vztahu k rodičům.  Proto logicky otcové častěji volí hračky, které jim připomínají jejich vlastní dětství nebo hračky, které odrážejí jejich současné koníčky, dětské sportovní vybavení, modely reálných objektů, oblasti zájmu.“ říká psycholožka a terapeutka Mgr. Eliška Bachová. Na trhu ale není zas tak velké množství hraček, které by dokázaly uspokojit jak dítě, tak rodiče. Jedním z příkladů, kdy se podařilo výrobcům propojit světy dospělých a dětí, je nová generace autodrah Hot Wheels. Na jízdních i závodních drahách překonávají malí závodníci řadu dobrodružných překážek, tatínci pak rádi pomůžou s konstrukcí takové dráhy a stanou se tak doslova architekty dětské fantazie. „Je dobré, že dnes existují takové hračky, které se zaměřují na zábavu obou, otce i dětí, je vždy hezčí dělat něco S dětmi než KVŮLI nim.“ dodává Mgr. Eliška Bachová.

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Mattel