ijournal.cz

Kia finančně podpořila autistické i mentálně postižené děti

red Zdroj: KIA MOTORS CZECH 25.10.2017 Auto-moto, Významné osobnosti, veřejné projekty

Společnost KIA MOTORS CZECH a její zákazníci dlouhodobě pomáhají spolu s Nadací Naše dítě tam, kde je to nejvíce potřeba. Například za rok 2016 Kia darovala Nadaci Naše dítě částku 446 900 korun, kterou podpořilo celkem 8 938 nových majitelů vozů Kia. Jde o výsledek projektu „Já a Kia pomáháme dětem“, díky kterému Kia za každého majitele nově zakoupeného vozu přispívá nadaci finanční částkou, což oficiálně stvrzuje samolepka přiložená ke každému novému automobilu. Společnost Kia předává nadaci finanční prostředky pravidelně 2x ročně a díky zvyšujícím se prodejům postupně roste také darovaný obnos. Výše příspěvku za rok 2016 je tak nejvyšší v dosavadní sedmileté historii spolupráce.

Příspěvek ve výši 446 900 korun byl rozdělen mezi čtyři organizace, které se zabývají konkrétní pomocí znevýhodněným dětem. Část příspěvků směřovala na individuální žádosti rodičů dětí, které potřebují náročnou osobní péči.

 podporene

„Jsme rádi, že díky spolupráci s Nadací Naše dítě můžeme pomáhat potřebným a že částka, kterou každé pololetí předáváme, se zvyšuje. Bohužel stále také přibývá těch, kteří tuto pomoc potřebují. Raketově roste například počet dětí s autismem, pro které znamená přístup k odborné pomoci zásadní zlepšení jejich života. Proto právě velká část finanční podpory mířila právě rodinám s těmito dětmi,“ řekla PR manažerka KIA MOTORS CZECH Kateřina Jouglíčková.

„Péče o děti, ale i dospělé, s poruchou autistického spektra je velmi vyčerpávající a časově i finančně náročná. Proto bychom k této problematice rádi upoutali trochu více pozornosti médií. I když oblastí, které si zaslouží naši pozornost a podporu, je celá řada. Péče o autistické děti patří mezi ty oblasti, na které se pozornost zaměřuje v menší míře,“ vysvětluje společné rozhodnutí ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje, která se začíná projevovat nejčastěji od narození či během rané fáze vývoje dítěte. Vrozená porucha některých mozkových funkcí způsobuje, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace a kvůli tomu dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Lidé s autismem proto mívají potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.

 samolepky

Speciální výchova přitom dokáže zmírnit problematické chování autistických dětí a zvyšuje jejich samostatnost a schopnost přizpůsobit se životu mezi lidmi. Pokud děti trpící autismem nemají přístup ke speciální péči, ocitají se na psychiatrických odděleních s vysokými dávkami psychofarmak a jsou vylučovány z klasických škol, do kterých však vzhledem k úrovni svého intelektu patří.

Částku 150 000 korun získala v prvním pololetí například APLA Jižní Čechy, z.ú. Tento finanční dar zde pomohl zajistit cílenou aktivní podporu rodin dětí s autismem, které jsou z důvodu své diagnózy ohroženy sociálním vyloučením. Hlavními metodami pro práci s autistickými dětmi jsou techniky vizualizace a strukturalizace. K tomu výrazně pomáhají elektronické učební pomůcky, jakými jsou třeba tablety.

KIA

Organizace HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. získala na výcvik asistenčních psů pro autistické děti příspěvek 100 000 korun. HELPPES je tvůrcem metodiky pro výcvik psů pro lidi s poruchou autistického spektra. Tito psí pomocníci jsou vycvičení pro to, aby dokázali nenásilně přerušit nežádoucí opakující se chování autistů, dodali jim podporu a klid v běžném životě a tím jim pomáhali v navazování verbálních a sociálních vazeb s ostatními lidmi. „Výcvik asistenčních psů je obecně velmi nákladný. Jejich výcvik na jakoukoli specializaci vyjde přibližně na čtvrt milionu korun. Stát plně hradí pouze výcvik vodících psů, na výcvik psů asistenčních přispívá od letošního roku, ale ve velice omezené míře, což znamená, že výcvik dalších psích pomocníků je stále téměř zcela závislý na soukromých a firemních dárcích. Jakýkoli finanční příspěvek je proto velmi důležitý, protože psí asistenti svým majitelům pomáhají výrazně zlepšit kvalitu života,“ říká Zuzana Daušová, ředitelka a vedoucí výcviku centra HELPPES. Asistenční psi jsou pro autisty psychickou oporou při překonávání úzkostí a při navazování sociálních vazeb. Zvyšují svým majitelům kvalitu života, přinášejí větší nezávislost a pomáhají jim překonávat problémy, se kterými jsou konfrontováni.

KIA + Helppes

Modrý klíč o.p.s. získal 70 000 korun na vybudování bezbariérového altánu v zahradě, který slouží pro letní pobyt na čerstvém vzduchu i za nepříznivého počasí. Zároveň je koncipovaný jako otevřená vyvýšená scéna pro pořádání vystoupení divadel malých forem včetně loutkářských souborů, pro koncerty, recitály a také pro prezentaci zájmových aktivit uživatelů služeb. Altán je součástí projektu Bezpečná a bezbariérová zahrada pro pohybové a kulturní vyžití dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením. „Zahrada je pro naše klienty velmi důležitou součástí jejich života a možnost pobývat zde i za deštivého počasí pro ně bude velkým přínosem. V životě lidí s poruchou autistického spektra i pro ty s kombinovanými diagnózami hrají zdánlivě nevýznamné detaily zásadní roli. Možnost pobývat na zahradě za jakéhokoli počasí je jedním z nich, proto jsme rádi, že jim to můžeme umožnit,“ vysvětluje Radovan Netušil, zástupce ředitelky obecně prospěšné společnosti Modrý Klíč.

Sluneční domov o.p.s. poskytuje sociální služby týdenního stacionáře dětem s poruchami autistického spektra a prostřednictvím nadace získal 61 600 korun, které byly použity na rehabilitační pobyt u moře pro autistické děti. Podobné pobyty mají na autistické děti velmi pozitivní vliv, který je patrný ještě velmi dlouho po absolvování pobytu. Děti jsou mnohem klidnější, díky čemuž zvládají mnohem lépe své každodenní problémy. Během pobytu se navíc učí s pomocí asistentů zvládat pobyt i stravování mezi množstvím cizích lidí, cestování veřejnými dopravními prostředky, neočekávané události a další psychicky velice náročné situace. Toto vše je přibližuje k běžnému životu vrstevníků.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: KIA MOTORS CZECH