ijournal.cz

Každá druhá vědkyně se setkala se sexuálním obtěžováním

red Zdroj: nadace L‘Oréal 24.5.2023 Významné osobnosti, veřejné projekty

Představení výsledků studie nadace L‘Oréal

 Panelová diskuze_sexuální obtežování


Téma sexuální obtěžování rezonuje ve společnosti a není tomu jinak ani ve vědeckém prostředí, kde tuto problematiku zkoumala nadace LOréal
ve své studii. Její výsledky byly představeny na panelové diskuzi u příležitosti vyhlášení laureátek 17. ročníku talentového programu L‘Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě.

Počet vědkyň v České republice stagnuje a mezi zeměmi Evropské unie se umisťujeme na jednom z posledních míst. Příčin odchodu žen z výzkumu existuje několik: ať už složitý návrat po mateřské dovolené nebo genderové stereotypy a předsudky.

„Nadace L‘Oréal ve spolupráci s UNESCO pracuje na posílení postavení žen ve vědě pomocí programu For Women In Science již 25 let. V České republice je program znám jako LOréal-UNESCO Pro ženy ve vědě a od roku 2006 ocenil 47 vědkyň. Jsme si vědomi nízkého zastoupení žen v české vědě a nechceme, aby jejich odliv byl ještě větší. Domníváme se, že k opuštění oboru by nedocházelo v prostředí, které bude inkluzivní a bude každého respektovat. Z tohoto hlediska je otázka sexismu a sexuálního obtěžování velkým problémem, což také dokládají výsledky studie Nadace LOréal,“ prohlásil Petr Štěpánek, ředitel pro vědu společnosti L‘Oréal.

Ze studie, do které se zapojilo 5 200 vědeckých pracovníků ve 117 zemích, vyplývá, že 49 % vědeckých pracovnic se osobně setkalo se sexuálním obtěžováním na svém pracovišti. Téměř polovina datovala sexuální obtěžování do posledních pěti let a více než polovina dotázaných přiznala, že tento zážitek měl negativní dopad na jejich pokračování ve vědecké kariéře.

Výzkum 

Výsledky této studie potvrzují též zjištění projektu Horizontu 2020 UniSAFE, na kterém se podílí také NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Průzkum probíhal na univerzitách v patnácti evropských zemích včetně ČR a zúčastnilo se ho více než 42 000 respondentů a respondentek. „S nějakou formou genderově podmíněného násilí mělo zkušenost 62 % účastníc a účastníků výzkumu, ale pouze 13 % osob tuto skutečnost nahlásilo. Tento fakt ukazuje, že problém je nutné řešit systémově a nastavit pro univerzity a instituce konkrétní procesy, které se zaměří nejen na to, jak v takové situaci reagovat, ale také jak jí předcházet,“ uvedla Marcela Linková, vedoucí výzkumného oddělení NKC – gender a věda.

O změnu a snížení počtu případů obtěžování především ve vědeckém sektoru usiluje také Ministerstvo pro vědu, výzkum a inovace ČR. „V budoucnu by instituce měly získávat finanční prostředky i na základě toho, zda mají nastaveny vhodné procesy a postupy v oblasti lidských zdrojů, včetně genderové rovnosti. Pokud budou chtít vedoucí vědeckých organizací získat dobré hodnocení v oblasti rozvoje lidských zdrojů, budou nuceni tyto postupy zavést,“ řekl Štěpán Jurajda, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

Odliv vědkyň z oboru ovlivňuje také rodičovská dovolená. Právě v tomto stadiu vysoký počet žen vědu opouští. Problémem je nejen celkové nastavení systému hodnocení, ale též předsudky ve společnosti. „Vědkyně-matka velmi často nebývá považována za stoprocentní vědkyni, jelikož se nemůže plně soustředit na vědu. Toto je základní stereotyp a předsudek, který mezi vedoucími týmů a institucí vůči vědkyním bohužel stále panuje,“ komentovala problematiku návratu do výzkumu po rodičovské pauze Marcela Linková.

Instituce a firmy by měly přinášet podmínky, které umožní nejen ženám-vědkyním plnohodnotný výkon práce i po rodičovské dovolené. Právě nadace LOréal se snaží pomocí finanční výhry zajistit vítězkám možnost, aby mohly například pokrýt péči o dítě nebo jinak libovolně využily tyto prostředky. Cílem je především udržet vědkyně ve vědě.

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: nadace L‘Oréal