ijournal.cz

Zámek Loučeň zahajuje sezonu, která se ponese v duchu oslav dětství Karla IV.

red Zdroj: Zámek Loučeň 26.4.2016 Aktuality a pozvánky, Zábava

Slavnostní křest v podobě položení základního kamene dvanáctého královského labyrintu na zámku Loučeň & pocta Karlu IV. ve výročním roce jeho narození.

Jan-se-svym-dvorem (2)
Legendy, mýty, hrady, zámky, tajemná historie i přesná historická data. To vše je spojeno s Českým králem Karlem IV., který se stal mimo jiné inspirací mnoha kulturních počinů. Tak je tomu i v případě zámku Loučeň, kde v rámci 700 letého výročí narození tohoto panovníka vznikne nový 12. královský labyrint, jako dárek a vzpomínka na skutky a osobu Karla IV.

Vybudováním labyrintu dle předlohy francouzských gotických katedrál chce zámek Loučeň vyzdvihnout význam osobnosti Karla IV. pro Čechy, připomenout a přiblížit hlavně dětem dobu jeho dětství a vrátit se společně s ním do roku 1323. V tomto roce odešel z Čech do Francie, aby byl v Paříži biřmován, sezdán s Blankou z Valois, a na zdejším královském dvoře vychován, jak se patří na rytíře jeho doby a budoucího krále. Tento 12. labyrint, vybudovaný dle středověkých předloh, bude v sobě obsahovat nejen mystiku středověkých čísel, ale bude osazen také zářiči z drahých kamenů, které umocní jeho vlastní energetický náboj. Místo pro stavbu labyrintu v zámeckém parku s nádherným výhledem do krajiny je pečlivě vybráno s ohledem na středověké principy pro zakládání staveb, a také s ohledem na zdejší přirozené proudy a prameny energií. Otevření 12. královského labyrintu proběhne v průběhu května.Předcházet mu bude slavnostní křest, položení základního kamene labyrintu, 1. května za doprovodu dětské královské družiny a doprovodného programu pro rodiny s dětmi. Tím bude na Loučeni zahájena sezona, která se celá ponese v duchu oslav Karla IV. a jeho výročí. Zpřístupnění 12. královského labyrintu bude po vybrané víkendy a zejména během prázdnin roku 2016 doprovázeno celodenním dobovým programem věnovaným dětství Karla IV.

 kral-jan-a-kralevic-karel-02

„Vybudováním královského labyrintu chceme přidat k odkazu Karla IV. prvek, který patřil ke Karlově době, ale nebyl v Čechách zrealizován,“ uvádí Kateřina Šrámková, jednatelka zámku Loučeň. „Když v roce 1344 položil Karel IV. základní kámen Svatovítské katedrály, byly chrámové labyrinty součástí monumentálních gotických katedrál ve Francii a Německu. Kamenný labyrint se nacházel dle historických pramenů na počátku 14. století, mimo jiné, v katedrále v Remeši, ve které byli korunováni francouzští králové (zde se zúčastnil malý Karel korunovace v roce 1328). Podobný labyrint byl také v katedrále v Chartres, která v době Karlova pobytu ve Francii byla zcela dostavěna (nachází se 90 km západně od Paříže), a která nápadně svým vzhledem připomíná svatovítskou katedrálu založenou Karlem IV. na Pražském hradě. Chartres bylo na počátku 14. století významné poutní místo v okolí Paříže (zejména v době velikonočních svátků). Chartres patřilo pod arcidiecézi v Sens, kde byl od roku 1329 arcibiskupem Pierre Roger z Rosiers, Karlův přítel, učitel a budoucí papež Kliment VI. Labyrint v Chartres je jediným dochovaným chrámovým labyrintem v původní podobě a celosvětovou raritou,“ dodává Kateřina Šrámková.

 kral-jan-a-kralovna-eliska

Labyrint, který na Loučeni vznikne při příležitosti 700 let od narození Karla IV., bude mít velikost, tvar i symboliku inspirovanou labyrintem katedrály v Chartres.  Loučeňský labyrint bude doplněn kruhem o průměru 10m na půdoryse české kotliny. Stezka kruhového labyrintu je nejenom geometrickým symbolem a připomínkou  historie, ale především geo-energetickou spirálou nabitou pozitivní energií. Labyrint bude kruhový, chartreského typu, s 11 řadami a kruhovým centrálním prvkem uprostřed. Soudobý charakter a přitažlivost pro návštěvníky dodá 12. labyrintu použití barevných prvků na jeho povrchu, ozvučení prostoru nad ním a možnost večerního nasvícení.

Zpřístupnění 12. královského labyrintu bude po vybrané víkendy a zejména během prázdnin roku 2016 doprovázeno celodenním dobovým programem věnovaným dětství Karla IV, ve kterém se návštěvníci budou moci vrátit do doby roku 1323, kdy se mladý Karel, tehdy ještě Václav, chystal ke svému odjezdu do Francie. Program bude určený zejména rodinám s dětmi a školám, ale potěší i dospěláky a hravé seniory. Každý, kdo Loučeň navštíví, bude moci napsat přání Karlu IV. do Knihy narozeninových přání, která bude na loučeňském zámku vystavena po celou sezonu. Po ukončení sezony bude Kniha uložena do podzemní schránky jako poklad a odkaz příštím generacím.

 rytiri-krale-Jana

Zámek Loučeň si váží odkazu Karla IV. Na zámku Loučeň se může k oslavě výročí Otce vlasti přidat každý.

Karel IV. si pro zahájení svých staveb vybíral určité předem pečlivě vybrané okamžiky. Pokládání  základních kamenů bylo vždy slavnostním rituálem. Na tuto tradici chce zámek Loučeň navázat také v případě 12. královského labyrintu. Základní kámen bude položen a slavnostně posvěcen v první květnovou neděli.

Ti, kteří chtějí být u toho, mají jedinečnou příležitost

  • Shlédnout příjezd Jana Lucemburského a kralevice Karla IV
  • Setkat se s Petrem Parléřem, královským stavitelem
  • Zúčastnit se slavnostního požehnání základního kamene
  • Oslavit tuto událost slavnostním přípitkem
  • Být jedním z prvních, kteří napíší svoje přání Karlu IV. k jeho 700. narozeninám
  • Zažít premiéru zážitkového programu Dětství Karla IV, a ucházet se o účast v královské družině, která bude provázet kralevice Karla na jeho cestě na francouzský královský dvůr
  • Získat kopii plánu na stavbu 12. královského labyrintu s podpisy hlavních aktérů

Více informací o programu a dalších akcích na zámku Loučeň na www.zamekloucen.cz

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Zámek Loučeň