ijournal.cz

V Milovicích vznikne nové zařízení následné a dlouhodobé intenzivní péče

red Zdroj: Chronicare 7.12.2022 Významné osobnosti, veřejné projekty

Součástí nové polikliniky v Milovicích bude i moderní zařízení následné intenzivní péče (NIP). Zařízení pro dlouhodobě nemocné pacienty ve stabilizovaném stavu, kteří jsou závislí nejčastěji na umělé plicní ventilaci bude provozovat společnost Chronicare, která má v tomto oboru dlouholeté zkušenosti. Právě toto zařízení poskytne své služby nejen pacientům ze Středočeského kraje, ale částečně i pacientům z kraje Libereckého, Královehradeckého a Pardubického.

poliklinika Milovice

V Milovicích jsme našli prostor pro potřebný rozvoj a rozšíření poskytované péče, kterou momentálně provozujeme v Nymburce. Dojde zde k navýšení lůžek následné intenzivní péče a máme i možnost zřídit potřebné oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (tzv. DIOP), jehož lůžka ve Středočeském kraji dlouhodobě chybí. Díky tomu se můžeme nadále starat o pacienty, kteří již nepotřebují podporu umělé plicní ventilace, ale stále vyžadují zvýšenou péči především o dýchací cesty, říká Pavel Ondráček, provozní ředitel Chronicare a dodává: „Spolupracujeme s řadou nemocnic ve Středočeském kraji i širším okolí, kterým umožňujeme uvolnit lůžka akutní péče a zároveň poskytujeme pacientům delší čas na léčbu. Oba typy naší péče (NIP i DIOP) jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.“

Zařízení následné intenzivní péče pokračuje a navazuje na nemocniční péči anesteziologicko-resuscitačních oddělení (ARO) nebo jednotek intenzivní péče (JIP) a slouží těžce nemocným pacientům, u nichž došlo ke stabilizaci kritického stavu, ale jsou nadále závislí na podpoře základních životních funkcí, nejčastěji umělé plicní ventilaci.

Chronicare_

Naším cílem není jen dořešení akutního zdravotního problému a postupné odpojení pacienta od ventilátoru, ale i nácvik základních životních dovedností. Jde o počátek snahy o znovuuvedení pacienta do normálního života. Tento proces je komplexní. Zahrnuje týmovou péči lékařů, zdravotních sester, sanitářů, fyzioterapeutů i dalších specialistů, vysvětluje primář oddělení následné intenzivní péče MUDr. Anton Baluch.

V milovické poliklinice je zařízení společnosti Chronicare situováno do dvou nejvyšších pater. V 14 prostorných a moderně vybavených pokojích s 29 lůžky budou pracovníci – zdravotní sestry, lékaři, fyzioterapeuti a další personál pečovat o 29 pacientů. K dispozici mají veškeré potřebné vybavení pro tento typ péče, zahrnující plicní ventilátory, trvalou monitoraci životních funkcí, moderní lůžka se systémem prevence proti proleženinám a také řadu rehabilitačních pomůcek.

V systému poskytování následné intenzivní péče má společnost více než 15letou zkušenost a nadále se rozvíjí nejen po stránce materiální a technické, ale zejména po stránce odborné. Během posledních dvou covidových let se primář Baluch a celá síť zařízení Chronicare intenzivně podíleli, ve spolupráci s krajskými koordinátory, na zajištění péče o pacienty s těžkým průběhem Covid-19 a potřebou umělé plicní ventilace.

Chronicare má dvě zařízení tohoto typu v Brně, jedno v Ostravě, a jedno v Nymburce, které se nyní rozšiřuje právě do Milovic. Je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven.

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Chronicare