ijournal.cz

Tiny House DONE Praha/Smržovka, Česko

red Zdroj: www.tinyhousedone.com 13.10.2019 Hi-tech a bydlení

Postavit dům, zasadit strom. Do týdne a s co nejmenším zásahem do krajiny. Projekt DONE, jež vzbudil po své páteční premiéře ve Smržovce velký zájem veřejnosti, je minimalistická montovaná dřevostavba, kterou navrhlo studio DDAANN, jmenovitě architekti Daniel Baudis a Daniel Rohan, a která reaguje na celosvětový zájem o tinyhousing. V Česku navazuje na tradici chatařství, která je již relativně vzdálena novým generacím, ale autoři se společně s Lukášem Otevřelem, producentem dalšího neformalního obydlí – plovoucího domu PORT X, rozhodli na tuto tradici navázat a poskytnout jednoduché řešení, při jehož stavbě se mohou sami budoucí majitelé realizovat a rozhodnout se o míře své účasti a ekonomické úspoře na projektu. DIY či samostavba je tedy něco, co se v názvu projektu DONE (hotovo) sice objevuje, ale většina zájemců v současnosti poptává kompletní dodávku stavby i se zasazením stromu, který je k dodáván podle přání klienta a také podle dřevěného obkladu použitého v interiéru.

 Projekt DONE

DONE má pouhých 12m2, přesto se do něj vešla obývací místnost, kuchyňka s kamny a dřezem, sprcha s toaletou, technická místnost a venkovní terasa, bohaté úložné prostory a skládací postel, kuchyňský stůl a židle. Vše v precizním provedení a slícování. Vznikl tak komfort na velmi malé ploše, ale s ohledem na to, že je akcentován i prostor před domem – ten je možné umisťovat na často těžko přístupná místa, kde největším luxusem je samotné místo a výhled na něj. V případě Smržovky je to panenská příroda, kde les plný veverek začíná hned před okny.

Stavba je dodávána českým výrobcem Devoto, který se realizuje v dřevostavbách jako rozšíření svého nábytkového a interiérového sortimentu, čerstvě oslavil 10 let na trhu a autory zaujal sofistikovaností výrobních procesů a úrovní detailů.

Varianty, které jsou připraveny pro zákazníky, se liší v náročnosti na vnitřní komfort a infrastrukturu – klíčové provedení OFFGRID nevyžaduje žádné napojení na sítě. Domek je buďto osazen pouze kamny a nádrží na vodu, která je do objektu dovážena a doplňována dešťovou vodou na oplach, elektrickou energii zajišťuje buďto skromnější gelová baterie, případně sofistikovaná soustava solárních panelů a baterií spojených s tepelným čerpadlem. Tato výbava dokáže z domu udělat plně soběstačnou jednotku a v lokalitách, kde by komín i kouř způsoboval komplikaci, je toto řešení plnohodnotnou příplatkovou alternativou. Verze CORE je v podstatě obyvatelná základní verze bez prvků, jako je kuchyňka, komín, kamna, toaleta či sprcha. Může sloužit jako útulna, hospodářské stavení v krajině atp. V Česku je dodávána za startovací cenu 365 tisíc Kč.

Naopak nejluxusnější verze GLAMP, již si objednal první zákazník Jaroslav, který tímto získal výrobní číslo 001 a speciální prvky výbavy, jako je jasanová kuchyň s úložnými prostory pro delší pobyt, luxusní sprchové hlavice a kohoutky v matné černé úpravě, které kontrastují s bílým jasanovým obkladem a corianovou kuchyňskou deskou, napojení na kořenovou čističku, tlakovou vodu a plnohodnotné napojení na sítě. Dále zařizovací předměty z jasanového dřeva – skládací stůl s židlemi a také v neposlední řadě bonus ve formě sazenice jasanu. Jasan byl tedy nejen použit v interiéru, ale zároveň byl i zasazen před domem při zahajovacím koncertu kapelou Please the Trees. Ekologický aspekt je pro autory podstatný a dlouhou dobu byl vybírán lokální zdroj používaného dřeva a také český výrobce, který je schopen zaručit smysluplný a ekologický rozměr stavby.

“Chtěli jsme vytvořit něco minimalistického, lokálně českého a současného, i když s ambicí toto v budoucnu rozšířit dál do světa. Koncept DONE vznikl s akcentem na praktičnost užívání v dnešní uspěchané době, vlastní částečnou asistenci při stavbě a splnění si dvou dílů životní triády – tedy postavit dům a zasadit strom.” Lukáš Otevřel, PortX

minimalistická montovaná dřevostavba

Technické detaily a umisťování do krajiny:

Autoři spolupracovali s mnoha odborníky, aby bylo dosaženo legálního kompromisu nad stále se vyvíjející legislativou.

DONE lze postavit zcela bez povinnosti obstarávat povolení stavebního úřadu, bude-li jej vlastník umisťovat na pozemek existujícího rodinného domu (v souladu s § 79 odst. 2 písm. o) stavebního zákona), případně za podmínky vydání územního souhlasu, má-li pro něj vlastník připravený samostatný pozemek (v souladu s § 96 stavebního zákona). Na vydání územního souhlasu má stavební úřad lhůtu 30 dní. Další případné požadavky na veřejnoprávní projednání umístění stavby jsou závislé na konkrétním místě, kam se DONE umisťuje, a jeho možných zvláštních režimech (památková ochrana, ochrana přírody a krajiny, ochranná pásma aj.). Dle vyjádření Mgr. Faltusové z právního oddělení kanceláře České komory architektů poslední novelizace stavebního zákona umisťování staveb mobilního typu usnadnila. „Novelizace stavebního zákona přijaté v posledních letech postupně rozšiřují skupinu staveb, které je možné umisťovat zcela bez projednání na stavebním úřadě. Lze předpokládat, že legislativa bude nadále směřovat k větší volnosti v tomto směru spojené s vyšší odpovědností stavebníka a projektanta. Stavba musí samozřejmě splňovat technické požadavky stanovené prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu.“ Odpovědnost na splnění technických požadavků na stavby vůči vlastníkovi nese PortX jakožto prodejce DONE.

Umisťování DONE do krajiny je tak zejména na kreativitě klienta, jelikož se nejedná ani o stavbu pevně spojenou se zemí, rozměrově nepřesahuje limitních 25m2, není nutné realizovat septik, či napojovat na infrastrukturu. Elektrickou energii i vodu má vyřešenou alternativně formou fotovoltaiky a dešťového separetu s možností osmotického přečišťování.

Stavba se umisťuje a nivelizuje zemními vruty, kterými bylo možno stavbu založit i ve velmi složitém horském terénu Smržovky. Tyto jsou nejen ulehčením a zrychlením při instalaci, ale i v rámci legalizace stavby coby dočasného nebo málo invazivního zásahu do krajiny. Pro případný přesun objektu na jiné místo je potřeba objekt pouze podchytit za základový rám a je možno jej přesunout na jiné alternativní místo.

minimalistická montovaná dřevostavba

DONE je vyroben a seskládán z masivních smrkových panelů, které jsou předpřipraveny ve výrobě dle požadavků klienta na CNC fréze kvůli variantním prostupům technologiemi a pro další detailní spojování na místě. Opláštění je modřínové, tak aby lépe odolávalo venkovní vlhkosti a následně ošetřeno nezávadným olejovým nátěrem, který po pravidelném přetřením zajistí dlouhodobou kvalitu povrchu a na výběr jsou dvě barvy – černá a bílá.

Velkorysé prosklení z kvalitních kalených skel nabízí velkou světelnost v interiéru a bezpečnost před případným rozbitím okna. Okna se dají následně dovybavit bezpečností folií.

Separační toaleta je kombinována se sprchou, což přináší úsporu místa, a hydroizolace je netradičně řešena vnitřní uzavíratelnou voděodolnou kabinkou. Separovaný materiál z toalet je buďto možno ukládat do kompostové jámy u stromu, případně se dá u GLAMP varianty svést přímo do odpadu, v případě první realizace do kořenové čističky.

www.tinyhousedone.com

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: www.tinyhousedone.com