ijournal.cz

Nový projekt pomůže a komplexně podpoří ženy v předdůchodovém věku

red Zdroj: www.zzpraha4.cz 17.1.2017 Významné osobnosti, veřejné projekty

Zdravotnické zařízení MČ Praha hledá ženy ve věku 55 – 64 let ohrožené na trhu práce (ve výpovědní lhůtě, registrované na ÚP, neaktivní), kterým bezplatně poskytne komplexní podporu s cílem zlepšit jejich postavení na trhu práce v rámci realizace zcela nového projektu financovaného v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Těmto ženám zprostředkuje odborné vzdělávání kurzem „Chůva pro děti do zahájení povinné školení docházky“ v rozsahu 160 hodin se závěrečnou profesní zkouškou akreditovanou MPSV. Součástí účasti v projektu je také poskytnutí individualizovaného motivačního a psychologického poradenství a souběžná asistence při zprostředkování zaměstnání na pozici chůvy v nově vznikajících dětských skupinách, MŠ a u mladých rodin v Praze.

www.zzpraha4.cz

Realizace odborného kurzu bude zahájena v březnu 2017, konání závěrečných zkoušek z profesní kvalifikace je plánováno na léto 2017.

Více informací o kurzu i projektu naleznete na www.zzpraha4.cz v sekci Projekty.

kurz

Zájemkyně prosím kontaktujte paní Lenku Dvořákovou na telefon 775 474 618 nebo mail lenka.dvorakova@zzpraha4.cz.
Kapacita kurzu je omezena!

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: www.zzpraha4.cz