ijournal.cz

Matematik Karel Janeček ohlásil svoji kandidaturu na prezidenta České republiky

red Zdroj: www: kareljanecek.com 25.1.2022 Významné osobnosti, veřejné projekty

Karel Janeček dnes v divadle La Fabrika oznámil své rozhodnutí účastnit se příštích prezidentských voleb, které by se v řádném termínu měly konat počátkem roku 2023. „Nacházíme se v naprosto klíčovém okamžiku historie. Procházíme ultimativní zkouškou, v níž je pro budoucnost nás i našich dětí naprosto zásadní, abychom v ní obstáli. Věřím, že budeme úspěšní a že se tak můžeme stát vzorem nejen pro Evropu, ale i pro celý svět,“ říká Karel Janeček a popisuje svou vizi svobodné, úspěšné a prosperující země, stojící na pěti pilířích. Aby mohl přispět k realizaci této vize, rozhodl se kandidovat na prezidenta České republiky a zároveň odstartovat celospolečenský projekt Tohle jsme my.

Karel Janeček 210122 

Jako kandidát chce dát dohromady co nejvíce lidí, kteří ve společné diskusi vytvoří něco jako společenskou ústavu pro úspěšnou, sebevědomou, ale sociálně ohleduplnou budoucnost České republiky. Stála by na pěti prioritních oblastech, které Karel Janeček považuje pro prosperitu za zásadní a které by v čele českého státu upřednostňoval:

Jde v prvé řadě o děti a vzdělávání. Vzdělanost národa vždy byla, je a bude hlavním pilířem jeho prosperity. České školství je ale podfinancované a zastaralé. Naštěstí máme řadu skvělých odborníků a vzdělaných lidí, jejichž práci musíme podporovat,“ říká Karel Janeček.

Dále o spravedlivý stát, jehož znakem je minimum korupce. ČR byla v hodnocení roku 2019 nejhorší ze 42 zemí a 69 % Čechů si myslí, že vláda odvádí v boji s korupcí špatnou práci. O vymýcení korupce Karel Janeček usiluje dlouhodobě a pro spravedlivější volby má svůj volební systém D21. Spravedlivý stát podle něj samozřejmě nepomíjí ani matky samoživitelky, seniory a stará se o všechny své regiony stejně.

Za podstatné, ale silně opomíjené téma pak považuje zdravý a aktivní život. „Více než polovina dospělých v ČR trpí nadváhou, 16 % dětí je obézních,“ vypočítává Janeček. „40 % dospělých se nevěnuje žádné pohybové aktivitě. To má přímý vliv na naši imunitu a zprostředkovaně i na ekonomiku státu. Potřebujeme budovat přirozenou imunitu pomocí celoživotní fyzické aktivity a sportu.“

Posledním pilířem pak je potřebná společná vize budoucnosti České republiky, Země pro 21. století. Aby nebyla montovnou, ale po sto letech opět průmyslovou, uměleckou a vědeckou velmocí a inspirací pro celý svět.

Karel Janeček 21-1-22 

„Budu moc rád, když každý z nás dokáže tato témata vnímat jako nezbytnou podmínku pro naplnění parametrů státu, který dokáže ve všech ohledech úspěšně obstát. K naplnění tohoto cíle je důležité se věnovat otázkám inovace, digitalizace státní správy, životního prostředí, soběstačnosti a rozvoji podnikatelského prostředí. Je důležité identifikovat náš potenciál a společně za ním jít. Protože Tohle jsme my. My všichni, kteří chceme žít v zemi, která je vzorem pro ostatní,“ shrnuje své pojetí dobré vlády Janeček.

Svoji kandidaturu chce postavit na přímé podpoře obyvatel, pro které otevře podpisová střediska. V rámci své kampaně se za necelý rok, který do řádné volby zbývá, chce setkat s co nejvíce obyvateli České republiky, diskutovat s nimi, naslouchat jim a zároveň jim vysvětlovat své postoje. „Věřím, že se najde dostatek lidí, kteří vidí budoucnost České republiky podobně jako já,“ uzavírá Janeček.

Oznámení prezidentské kandidatury Karla Janečka provází spuštění celospolečenské platformy Tohle jsme my. Její první část se v médiích, na sociálních sítích i na venkovních billboardech objevila již v průběhu ledna. Cílem je, dle Janečka, upozornit na důležitou roli každého z nás ve společnosti a potřebu společného dialogu. „Jde o platformu pro všechny občany České republiky k zodpovězení otázek jako např. Kdo jsme, Co nás trápí, Jaké jsou naše potřeby, Jsme vyslyšeni? Tato platforma poběží jistě po celou dobu mé kandidatury a věřím, že i dlouho po ní. Rád bych jejím prostřednictvím pomohl moderovat tento celospolečenský dialog a pomohl s řešením daných problémů.“

Karel Janeček 21-1-22 Více na: https://www.tohlejsmemy.cz/

 

Mgr. Karel Janeček, MBA, Ph.D.:

Karel Janeček (* 26. července 1973 Plzeň) je český matematik, pedagog, bojovník proti korupci a autor volebního systému D21 – Janečkova metoda. Absolvoval Bradley University v USA (titul MBA) a Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze.

Roku 2004 získal titul Ph.D. v oboru mathematical finance na Carnegie-Mellonově univerzitě v Pittsburghu. Přednášel finanční matematiku na UK a profesně se zabývá obchodováním s finančními deriváty.

Je zakladatelem Nadačního fondu proti korupci. Založil Institute H21, Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu (dnes Nadační fond Neuron na podporu vědy), Nadační fond pomoci a platformu Znesnáze21, Nadaci Karla Janečka a nadaci Science 21.

V roce 2012 spustil projekt Pozitivní evoluce s cílem konkrétními kroky a projekty přispět ke zlepšení společenského klimatu v ČR. Tuto myšlenku rozvíjí zejména skrze své nadační fondy, filantropii a návrhu nového volebního systému, který pojmenoval D21 – Janečkova metoda.

Je spolumajitelem Centra současného umění DOX v Praze a prvním mecenášem hudebního festivalu Struny podzimu typického propojováním jazzu a klasiky, tradice a experimentu. V roce 2021 obnovil hudební soutěž Český slavík 21.

Časopis Forbes ho v roce 2020 zařadil na 84. místo mezi nejbohatšími Čechy, jeho majetek odhadl na 2,8 mld Kč.

Patří mezi nejvýznamnější české mecenáše. Časopis Forbes jej v roce 2021 v přehledu českých filantropů zařadil na 8. příčku. Do oblastí spojených s bojem proti koronaviru, na vědu, vzdělávání, kulturu, pomoc potřebným či na boj proti korupci loni daroval 65 milionů korun.

Karel Janeček je ženatý s historičkou, podnikatelkou a publicistkou Lilií Khousnoutdinovou.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: www: kareljanecek.com