ijournal.cz

Konference VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2023 a JARMARK CHUTÍ 2023

red Zdroj: Jarmark chutí a Výživa a zdraví 5.8.2023 Aktuality a pozvánky, Výstavy a veletrhy

Ve dnech 19. – 21. 9. proběhne v Teplicích již 27. ročník celostátní konference Výživa a zdraví. Konference se koná pod záštitou hlavní hygieničky ČR MUDr. Pavly Svrčinové, Ph.D. a primátora Statutárního města Teplice Bc. Jiřího Štábla. Pořádána je 3. lékařskou fakultou UK, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, Společností hygieny a komunitní medicíny, Společností pro výživu Praha, Státním zdravotním ústavem Praha, Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem a společností ALWAC, a. s.

Konferece-Vyziva-a-zdravi-2023

Konference je zaměřena především na roli výživy v primární prevenci nemocí a zajištění bezpečnosti potravin a pokrmů. Její záběr je tak velmi široký – od doporučení pro výživu populace, monitoring dietární expozice, alternativní směry výživy, jako je např. veganství, výživu různých skupin populace, zejména dětí, roli výživy v prevenci chronických neinfekčních onemocnění až po problematiku prevence alimentárních nákaz a intoxikací, chemická rizika z potravy, zdravotní nezávadnost materiálů přicházejících do styku s potravinami či využití nových analytických metod při kontrole potravin.

Kromě širokého přesahu mimo oblast medicíny a zdravotnictví však má tato oblast ještě jedno specifikum – totiž to, že odborníkem v problematice výživy se cítí prakticky kdokoliv. O to větší důraz pak je třeba klást na kvalitní vědu a výzkum v oblasti výživy, na důsledné uplatňování principů analýzy zdravotních rizik a medicíny založené na důkazech. Pouze z toho se pak mohou odvíjet kvalifikovaná rozhodnutí, týkající se bezpečnosti potravin a pokrmů či doporučení pro výživu populace. Konferenci Výživa a zdraví tak chápeme jako drobný, ale potřebný a užitečný příspěvek k tomuto snažení.
logoJako v předchozích ročnících očekáváme účast více než stovky odborníků z hygienických stanic, Státního zdravotního ústavu, univerzit, zdravotnických zařízení a dalších institucí. Za velmi cenné považujeme právě to, že se na jednom místě setkávají odborníci, zabývající se různými aspekty výživy (lékaři-hygienici, kliničtí lékaři, odborní pracovníci v ochraně veřejného zdraví, nutriční terapeuti, potravináři) a jednotlivá témata tak mohou být důkladně prodiskutována z různých úhlů pohledu.

Aby však odborná témata, která na konferenci probíráme, byla vhodným způsobem přiblížena též široké laické veřejnosti (zejména s cílem zlepšit edukaci v oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu), připravili jsme navazující doprovodnou akci, Jarmark chutí Teplice.

Jarmark chutí Teplice proběhne ve dnech 22. – 23.9.2023 na kolonádě Domu kultury Teplice a jejím okolí. Již 3. ročník Jarmarku chutí Teplice je důkazem, že je o takovouto zajímavou akci, kde můžeme propojit veřejnost a odborníky nejen ve výživě, velký zájem.

Jarmark-chuti-2023

Opět jsme uzavřeli spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy Praha, UJEP Ústí nad Labem, ZÚ Ústí nad Labem, Státním zdravotním ústavem Praha.

Připravili jsme přednášky nejen o výživě, trhy se zajímavými produkty, bohatý doprovodný program a vaření na pódiu s Markétou Hrubešovou, Lukášem Uhrem, Honzou Heřmánkem a dalšími zajímavými hosty z kulinářského světa, soutěže pro děti o zdravé stravě, sportovní soutěže, Podpora zdraví v rodinách – měření základních tělesných parametrů, cholesterolu, … ve spolupráci se SZÚ Praha a ZÚ Ústí nad Labem.

V přilehlém Divadelním parku bude připravena spousta zábavy a soutěží nejen pro děti, ale i dospělé.
jarmark_chuti_logoPro návštěvníky Jarmarku chutí jsme připravili vzdělávací bannery, které informují o důležitosti vitamínů a minerálních látek v těle. Budou umístěné přehledně na sloupech kolonády.

V multikině Premiere Cinemas v OC Galerii Teplice budou v pátek 23.9. od 10.00 – 13.30 hod. probíhat přednášky zaměřené nejen na zdraví, zdravou stravu, ale i na další palčivá témata dnešní doby. Přednášky připravili odborníci ve výživě. Každá přednáška trvá 30 minut, následně bude 10 minutová přestávka.

Odborní garanti:
Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. | proděkan pro specializační vzdělávání a podporu veřejného zdraví, 3. LF Praha
Mgr. Miroslava Zemanová, Ph.D. | odborný asistent na UJEP Ústí nad Labem

Přednášky:
10.20 hod. Mgr. Alexandra Košťálová | SZU Praha – Vše o výživě – pro život, pro zdraví a pro pohodu
11.00 hod. Mgr. Dana Hrnčířová | 3. LF UK Praha – Potravinové alergie a intolerance u dětí a dospělých 
11.40 hod. Ing. Jitka Sosnovcová | SZU Praha – Rizika tetování 
12.20 hod. Mgr. Miroslava Zemanová, Ph.D. | UJEP Ústí nad Labem – Proč je důležité mít zdravé střevo?
13.00 hod. Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. | 3. LF UK Praha – Který tuk je pro nás prospěšný? 

Vstup na Jarmark chutí je ZDARMA!

Více na www.jarmarkchuti.cz a www.konferencevyzivaazdravi.cz

Propagační video zde: Jarmark_chuti_spot_35vterin.mp4 (6.5 MB)

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Jarmark chutí a Výživa a zdraví