ijournal.cz

Chybně vyplněné či nepodané daňové přiznání? Poradíme další kroky

red Zdroj: Baker Tilly 6.4.2016 Rady, tipy, názory

Lhůta pro podávání daňového přiznání se již nachýlila ke svému konci. Na úřadě jste jej měli odevzdat do pátku 1. dubna 2016. Ti, kteří využívají služeb daňového poradce, mají čas až do 1. července 2016. „I v tomto případě však mají poplatníci povinnost nahlásit tuto skutečnost příslušnému finančnímu úřadu do 1. dubna,“ uvádí Andrea Kleinová, daňová poradkyně ze společnosti Baker Tilly.

Podle statistiky až 80% lidí odkládá podání daňového přiznání na poslední březnový týden. Může se tak snadno stát, že bude chybně vyplněné nebo jej nestihnou doručit včas. Jak v takových situacích postupovat a na co se připravit?

ilustrační
Při vyplňování daňového přiznání je důležité být pozorný. Nicméně chyba se může přihodit každému. Jaké je řešení v případě, že jste odevzdali chybně vyplněné daňové přiznání? Záleží na několika faktorech, především na tom, kdy na svůj omyl přijdete a zda se vaše daňová povinnost zvýší či sníží. V případě, že jste ještě před 1. dubnem zjistili, že jste si zapomněli uplatnit slevu či náklad, či jste zapomněli zahrnout nějaký příjem, můžete si podat opravné daňové přiznání.

„Pokud však na tento nedostatek přijdete později, lze si podat dodatečné daňové přiznání, které by vedlo ke snížení vaší daňové povinnosti, v případech stanovených zákonem,“ upozorňuje Andrea Kleinová.

Jiná situace nastává, pokud jste udělali chybu, která vede ke zvýšení vaší daňové povinnosti. Tehdy je vždy nezbytné odevzdat dodatečné daňové přiznání. Dodatečné daňové přiznání musíte na finanční úřad doručit nejpozději na konci měsíce následujícího po měsíci, kdy jste na chybu přišli.


Jestliže jste nestihli podat daňové přiznání včas, nemusíte ihned zoufat. V případě, že svou chybu napravíte do pěti pracovních dní, nehrozí vám finanční postih. Jestliže jej však doručíte později, bude vám vyměřena pokuta 0, 05% za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně. Podle Andrey Kleinové je důležité s dodatečným odevzdáním neotálet. „Lhůta, do kdy můžete dodatečné daňové přiznání na finanční úřad doručit, sice činí 3 roky od lhůty jeho podání, nicméně s ohledem na minimalizaci sankcí je vhodné vyřešit situaci co nejrychleji. Výše pokuty totiž může dosáhnout nemalé částky. Maximální částka je zákonem stanovena na 300 000 korun.“

logoTermín splatnosti daně je taktéž 1. dubna. Pro ty, za něž podává daňové přiznání daňový poradce, pak platí až 1. července. Jakmile daň nezaplatíte v den splatnosti, jste v prodlení. Andrea Kleinová z Baker Tilly však upozorňuje, že i zde mají poplatníci pět pracovních dní na nápravu a úroky z prodlení začínají plynout až po této době. Daňovou povinnost za rok 2015 je tedy možné uhradit do 8. dubna 2016. „Lidé by si však měli dát pozor, protože úhrada je považována za provedenou až po připsání platby na účet správce daně a při bezhotovostní platbě může celá operace trvat až 24 hodin. Proto poplatníkům doporučujeme, aby platbu zadali nejpozději 7. dubna. U plateb ze zahraničí je vhodné provést platbu ještě dříve,“ upozorňuje dále Kleinová.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Baker Tilly