ijournal.cz

Cesta domů spustila kampaň #darujCestuDomu zaměřenou na prvodárce

red Zdroj: darujcestudomu.cz 14.11.2022 Významné osobnosti, veřejné projekty

Pražský mobilní hospic Cesta domů na začátku října spustil kampaň zaměřenou na akvizici nových dárců. Jejím cílem je získání dostatku prostředků na poskytování péče umírajícím lidem a jejich blízkým v jejich domovech, kde se cítí dobře a důstojně. Realizaci kampaně financoval nadační fond Lidé Lidem, který pomáhá organizacím z neziskového sektoru se sebeprezentací a komunikací směrem k veřejnosti a dárcům. Koncept kampaně připravovaly obě neziskové organizace ve spolupráci s marketingovými agenturami Surikata PR a DigiBoost.

Cestadomů

Hlavní idea kampaně odkazuje na dva týdny života – průměrnou dobu, po kterou mobilní hospic Cesta domů pečuje o své pacienty. Tento fakt je reflektován jak ve statickém, tak video obsahu kampaňové komunikace. V něm reagují zástupci čtyř generací na dvě otázky: Co budete dělat v následujících dvou týdnech? A co byste dělali, pokud by to byly vaše poslední dva týdny?

Kampaň tak pracuje s kontrastem mezi všedním životem běžného člověka a posledními okamžiky života pacientů Cesty domů. Ostatně odpovědi na druhou z otázek vycházejí z reálných přání hospicových pacientů a jejich blízkých. Kampaň je zastřešena hashtagem #darujCestuDomu, který napovídá, že hlavním komunikačním kanálem jsou sociální sítě a bannerové plochy. V rámci tvorby kampaně vznikla i nová landing page darujcestudomu.cz.

Cesta domů je mobilní hospic, který poskytuje paliativní péči umírajícím lidem, dospělým i dětem, a nabízí podporu jejich blízkým. Jde o neziskovou organizaci, která umožňuje lidem, kteří si to přejí, umřít důstojně a v jejich přirozeném prostředí. „Podpory nadačního fondu Lidé Lidem i spolupráce se Surikata PR si moc vážíme. Naším hlavním cílem je zlepšit péči o lidi na konci života a razit filosofii, že umírání je důležitá a přirozená součást lidského života, kterou bychom měli vědomě přijmout. Z celého srdce jim děkuji, že do toho s námi šli,“ říká Ruth Šormová, ředitelka neziskové organizace Cesta domů.

Celá kampaň by nemohla být zrealizována bez nadačního fondu Lidé Lidem, který vznikl teprve nedávno, během pandemie Covidu-19. Organizace začala jako umělecký projekt, který měl fungovat jako poděkování a podpora všem záchranným složkám, které během lockdownu zachraňovaly životy. Postupně ale vznikla nová vize – pomoci neziskovým organizacím se získáváním potřebných prostředků. Pro rok 2022 si iniciativa Lidé Lidem zvolila 4 projekty, které chce podpořit, jedním z nich je právě hospic Cesta domů.

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: darujcestudomu.cz