ijournal.cz

Ztrátou prsu život nekončí

red Zdroj: Foto: klinika plastické chirurgie Esthé 30.4.2014 Krása a zdraví

Nádory prsu patří mezi nejčastější zhoubná onemocnění u žen. Jak těžce může zasáhnout ženu odstranění prsu kvůli zhoubnému onemocnění, je více než zřejmé. Dokonale provedená rekonstrukce prsu je proto mnohdy stejně důležitá, jako perfektně provedené chirurgické odstranění nádoru prsu. Rekonstruovaný prs pro ženu znamená návrat ztracených jistot v osobním i společenském životě a návrat k normálnímu životu.

Kdy je vhodná doba na rekonstrukci prsu?

Doc.MUDr.Jan Měšťák,CSc

Doc.MUDr.Jan Měšťák,CSc

Dobu, za kterou lze rekonstrukci provést, rozlišujeme na okamžitou a opožděnou. „Okamžitá rekonstrukce se provádí v té samé chvíli jako odstranění nádorové tkáně. Její velkou předností je skutečnost, že na ženu nedolehne psychologický dopad ze ztráty prsu. Pokud okamžitá rekonstrukce není možná, lze zvážit za 12‑24 měsíců rekonstrukci opožděnou. Cílem rekonstrukce by měla být náhrada veškeré chybějící tkáně s maximální snahou o vytvoření symetrie a příznivého tvaru prsu,“ uvádí téma Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., vedoucí lékař kliniky plastické chirurgie Esthé.Rekonstrukce celého prsu

K rekonstrukci celého prsu po radikální mastektomii lze použít cizích materiálů, vlastní tkáně v kombinaci s cizím materiálem nebo pouze vlastní tkáně.

Rekonstrukce s využitím cizího materiálu

V současné době mají v této oblasti jednoznačně největší uplatnění silikonové implantáty. Využívají se pro rekonstrukci prsů buď v podobě jednoduchého vložení implantátu při zachovalém a dostatečném kožním krytu, nebo v kombinaci s tzv. tkáňovou expanzí, kdy se při nedostatečném prostoru postupně roztahuje kožní kryt pomocí silikonových sáčků naplněných speciálním roztokem. Po několika týdnech se expandér odstraní a do vzniklé dutiny se vloží implantát. V obou případech se implantát vkládá pod velký prsní sval.

Rekonstrukce prsu s využitím vlastní tkáně a cizího materiálu

Kombinace vlastní tkáně a silikonového implantátu představuje jednu ze základních metod v rekonstrukční chirurgii prsu. Nachází své uplatnění všude tam, kde nedostatek kůže a její kvalita neumožní prosté použití implantátu nebo v případech, kdy prs nepostižené strany je co do hmotnosti větší a jeví známky poklesu. Z vlastní tkáně se nejčastěji využívá přetočený kožní lalok, posuvný břišní lalok nebo přetočený široký zádový sval. Vlastní tkání se doplní nedostatečný kožní kryt, který se poté vyplní implantátem a po 3 měsících je možná i rekonstrukce dvorce a bradavky.

Rekonstrukce prsu pouze vlastní tkání

Velkou předností této metody je, že nemusí být kombinována ke zvětšení objemu cizím materiálem. Nejčastěji se pro rekonstrukci prsu odebírá přední stěna břišní, která mimo jiné poskytuje kůži a tuk v množství dostatečném pro rekonstrukci běžně velkého prsu.

Rekonstrukce pouze části prsu

V posledních letech se stále více uplatňují prs šetřící výkony, při kterých se odstraní nádor, ale co největší část prsu se ponechá neporušená. I když tyto operace respektují tvar a přiměřeně i objem a velikost původního prsu, dochází stále ke změně prsu v různém rozsahu (dle velikosti nádoru a jeho umístění).

„Rekonstrukce prsů po těchto výkonech jsou velmi pestré a souvisí s velikostí defektu po odstranění nádoru a s místem, kde se nádor nalézal. Obvykle je však nutná i úprava druhé strany, a to občas i v kombinaci s cizím materiálem,“ vysvětluje uznávaný plastický chirurg Jan Měšťák.

Subkutánní (podkožní) mastektomie

Při subkutánní mastektomii se odstraňuje celá mléčná žláza. Tato metoda představuje jednu z možností chirurgické léčby nezhoubného postižení prsu u žen s vysokým rizikem vzniku rakoviny prsu. Rozdíl tedy spočívá oproti předchozím metodám v tom, že se žláza odstraňuje preventivně, nikoliv jako reakce na zjištění nádorového onemocnění.

„Při subkutánní mastektomii se odstraní celá žláza s ponecháním kůže a dvorce s bradavkou. Rekonstrukce takto operovaného prsu spočívá v doplnění ztraceného objemu buď vlastní tkání, nebo implantáty,“ vysvětluje vedoucí lékař kliniky Esthé.

Rekonstrukce dvorce a bradavky

Rekonstrukce dvorce a bradavky představuje konečnou etapu rekonstrukce prsu po mastektomii. Zpravidla se provádí v odstupu 3 měsíců po vytvoření tvaru a velikosti nového prsu. „Pro převážnou většinu žen je tato rekonstrukce jakýmsi symbolem kompletní obnovy prsu s možností jejich opětovného návratu do plnohodnotného osobního a společenského života. Žena opět může vnímat své tělo jako nenarušený celek a vrátit se k normálnímu životu,“ uzavírá téma, kterým si musela projít už řada žen, MUDr. Jan Měšťák. Díky plastické chirurgii se tak ročně může k běžným životním radostem vrátit čím dál tím více žen.

www.esthe-plastika.cz

 

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Foto: klinika plastické chirurgie Esthé