ijournal.cz

Více než třetina studentů není spokojena se svým oborem, hrozí problémy s uplatněním na trhu práce. Pomoci má nový projekt

red Zdroj: kamzezakladky.cz 22.2.2023 Rady, tipy, názory

Více než 30 % všech žáků na středních školách není v posledním ročníku spokojena s oborem, který si vybrala ke studiu. Důvodem je nedostatek kvalitních informací o daných školách a nedostatečné odborné poradenství. Předejít těmto zásadním problémům má nový projekt kamzezakladky.cz, který žákům pomůže s výběrem vhodného studijního oboru a s kariérním směřováním.

kamzezakladky.cz-1

Podle šetření Národního pedagogického institutu České republiky z roku 2022* by až 36 % studentů středních odborných škol zvolilo jiný obor nebo všeobecné vzdělávání, kdyby mohli volbu studia opakovat. V kategorii vyučených je s volbou oboru nespokojených dokonce 43 % respondentů. Většinou jsou nespokojeni s přístupem učitelů a s obsahem a formou výuky. O dané škole totiž neměli dostatek relevantních informací. Podle studie je pravděpodobné, že tato část mladých bude mít v budoucnu problém s uplatněním na trhu práce a bude potřebovat rekvalifikaci.

Proč dochází ke špatné volbě oboru?

Výzkum ukázal, že většina žáků se o oboru rozhodovala sama, přibližně čtvrtina s podporou rodiny a čtvrtinu žáků ovlivnili kamarádi nebo lidé z praxe. Přímý vliv profesionálních kariérových poradců nebo učitelů na kariérovou volbu žáků byl podstatně nižší. Učitelé a výchovní poradci přímo ovlivnili výběr oboru a školy u přibližně desetiny žáků. Vliv poradenských pracovníků v pedagogicko-psychologické poradně nebo na úřadech práce byl ještě nižší,“ cituje studii Ondřej Sedloň, ředitel společnosti Bakaláři Software, a dodává: „Náš projekt kamzezakladky.cz by měl toto změnit.


testovani_pruvodceŘešení se jmenuje
kamzezakladky.cz


Projekt „kamzezakladky.cz“ vznikl ve spolupráci společnosti Bakaláři Software a společnosti Salmondo.

„Na vývoji materiálů k projektu se úzce podíleli odborníci z vědecké sféry i z pedagogicko-psychologických poraden. Má pomoci studentům s rozhodnutím, jak a kam pokračovat po základní škole. Student vyplní jednoduchý online a systém na základě odpovědí velmi jasně a srozumitelně vyhodnotí a doporučí danému jedinci studijní obor, včetně konkrétních škol a návazných profesí. Vše probíhá u počítače z pohodlí domova. Výsledky jsou známé okamžitě a v případě zájmu se student může spojit i s našimi odborníky a výsledky s nimi prokonzultovat,“ vysvětluje Ondřej Sedloň.

Pomocník pro studenty ale pro učitele

Projekt kamzezakladky.cz je rozdělen na dvě základní sekce: pro učitele a pro rodiče. „Učitelská část nabízí program určený pro školy. Pomáhá pedagogům vést své studenty ke správnému kariernímu směřování. Oproti tomu rodičovská sekce je určena přímo studentům a jejich rodičům, aby společně našli správný směr pro další vzdělávání a následné uplatnění na trhu práce,“ říká Ondřej Sedloň.

logo_kamzezakladkyNový projekt kamzezakladky.cz je spuštěn od 1. února 2023 a nabízí odbornou pomoc všem studentům, jejich rodičům i učitelům při výběru dalšího vzdělávání či kariérního směřování.


„Student se zde dozví svůj unikátní osobnostní typ, definuje talenty, které ho odlišují od vrstevníků, objeví své klíčové osobnostní charakteristiky, vnitřní motivátory, způsoby, jak dále rozvíjet své silné stránky. Seznámí se zde se studijními obory, které odpovídají jeho zájmům a silným stránkám a zjistí, ve kterých oborech budoucnosti může najít dobré uplatnění,“ uzavírá Ondřej Sedloň.

 
logo_bakasoftBakaláři Software s.r.o. - je nejrozšířenější školní systém v České republice. Už 30 let pomáhá školám zvládat každodenní administrativu i komunikaci mezi školou a rodinou. Program používá přes 60 % všech škol v ČR a přes milion uživatelů. Jako jediní na tuzemském trhu nabízí Bakaláři všechna technická řešení uzpůsobená na míru každé škole – provoz ve školní síti, čistě cloudové anebo hybridní řešení – samozřejmě s možností vzdáleného připojení přes webovou aplikaci. Školám šetří čas a peníze. Rodičům přináší přehled o dění ve škole.


Salmondo
je online pomocník pro podporu kariérového poradenství na základních a středních školách. Salmondo obsahuje řadu psychologických metod, které žákům pomohou s rozhodnutím o jejich budoucnosti, ať už jde o testy zájmu, osobnosti či metody vycházející z pozitivní psychologie. Od roku 2016 Salmondo využilo přes 600 škol a pomohlo více než 50 000 studentům

 

* Šetření Národního pedagogického institutu České republiky; Přechod absolventů středních škol na trh práce I. etapa – šetření 2021; Srovnání situace absolventů učební a maturitní úrovně vzdělání; Ing. Bc. Jana Trhlíková; Mgr. Hana Novotná; Praha 2022

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: kamzezakladky.cz