ijournal.cz

Varování před nedostatkem biobavlny

red Zdroj: www.c-a-a.cz/biocotton 13.4.2014 Zajímavosti

Přestože poptávka na mezinárodních trzích po biobavlně stoupá, její produkce dále klesá. Tento vývoj má ekologické, sociální i ekonomické dopady na všechny, kteří jsou součástí celosvětového řetězce dodavatelů této suroviny. V rámci celkové produkce bavlny ve všech zemích tvoří její bio varianta pouze jedno procento.

Celosvětová produkce biobavlny ještě do roku 2011 neustále stoupala, ale výnosy ze sklizně v následujícím období klesly o 8 procent. Stalo se tak, přestože polovina zemí produkujících biobavlnu zvýšila svoji výrobu. Důvody spočívají mimo jiné v neznalosti metod biologického pěstování a v chybějící spolupráci jednotlivých společností.

Společnost C&A upozorňuje na tento problém v aktuálně vydané brožuře „Let’s take Bio Cotton to everyone every day“. Informuje v ní o aktuálních úkolech při pěstování biobavlny, jejích výhodách a upozorňuje na příležitosti pro všechny, kteří jsou součástí celosvětového řetězce dodavatelů. Podle společnosti C&A nesou v této oblasti mimořádnou odpovědnost především velké firmy, které obchodují s textilem.

CandA

V centru zájmu stojí obce v daných pěstitelských oblastech. Sociální a ekologické programy zde zlepšují životní podmínky farmářů pěstujících bavlnu. Realizují se zde například projekty na zavlažování, zlepšení přístupu k biologickému osivu či školení pro farmáře a jiné důležité partnery v řetězci dodavatelů biobavlny. Zpracovaná biobavlna, která se kultivuje bez použití pesticidů a umělých hnojiv, pochází ze 75 procent z farmářských projektů podporovaných C&A Foundation. Užitek z toho má mimo jiné přibližně 60.000 farmářů v Indii.

C&AV tomto duchu působí i nezávislá firma „CottonConnect“, kterou společnost C&A založila ve spolupráci s Textile Exchange a Shell Foundation. Cílem „CottonConnect“ je vytvořit na základě spolupráce s 22 textilními maloobchodníky a módními značkami celosvětový řetězec dodavatelů bavlny. Zisky, které při jeho činnosti vzniknou, budou investovány zpět do rozvoje tohoto projektu.

Za dlouhodobý cíl si společnost C&A stanovila vytvořit do roku 2020 celou bavlněnou kolekci z ekologické produkce. Současně podporuje C&A Foundation řadu iniciativ na podporu zvýšení biologické produkce a na zlepšeníživotních podmínek farmářů. Ve spolupráci s CottonConnect uspořádala nadace nedávno první Organic Cotton Roundtable v Indii, jehož cílem bylo společně čelit poklesu produkce.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: www.c-a-a.cz/biocotton