ijournal.cz

Právě startuje nejen 5. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky

red Zdroj: Česká společnost pro jakost 18.6.2022 Významné osobnosti, veřejné projekty

Česká společnost pro jakost oceňuje organizace a osobnosti, které kvalitou žijí, kvalitu šíří, aktivně se zasazují o její implementaci i propagaci. Soutěže jsou cestou, jak zviditelnit a nechat vyniknout kvalitu ve všech svých podobách. Jednou z nejprestižnějších je Ambasador kvality České republiky. Od června se mohou organizace do tohoto klání přihlásit. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 30. září 2022. Česká společnost pro jakost však i letos uděluje celou řadu dalších ocenění. Například Manažer kvality roku, CSR Guru nebo Cenu za návrat do života.

 logo Ambasador

Ambasador kvality ČR

Soutěž letos vstupuje do pátého ročníku a je založena na posouzení nejen dosažených hospodářských výsledků organizací, ale především na posouzení jejich přístupu ke kvalitě jako k fenoménu, který je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost.

Kvalita v tomto programu oceňování není však chápana pouze jako souhrn přístupů, které vedou k zajištění podmínek pro výrobu kvalitních produktů či poskytování kvalitních služeb. Zahrnuje i další aktivity, mezi které patří například aktivní propagace a komunikace kvality u všech důležitých zainteresovaných stran, inovace produktů, odpovědný a udržitelný přístup k podnikání. Posláním soutěže je také předat managementu zpětnou vazbu o stavu a směřování organizace na cestě k úspěchu, jehož je kvalita základem.

stiburkova 

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková k vyhlášeným cenám uvedla:„Česká společnost pro jakost dlouhodobě usiluje o rozvoj a všeobecnou popularizaci nástrojů managementu kvality. Podporou kvality chce tak přispívat i k ekonomickému úspěchu firem soukromého sektoru a rovněž tak k poskytování kvalitních služeb subjekty ve veřejném sektoru a jejich efektivnímu fungování. Proto se Ambasadory mohou stát organizace, pro které je kvalita součástí jejich DNA.“

 

Hodnocení

logo ČSJV rámci soutěže je hodnoceno pět oblastí. První je orientována na ekonomické ukazatele. Druhá oblast nazvaná „ocenění za kvalitu“ se zaměřuje na to, jaká ocenění v oblasti kvality organizace již získala, jaké má akreditované certifikáty a případně jaká personální „kvalitářská“ ocenění obdrželi pracovníci organizace. Třetí oblastí s největší váhou v hodnocení jsou „aktivity organizace na podporu kvality“. Tam se řadí například zapojení do národních či mezinárodních profesních organizací, organizování odborných akcí, publikační či přednášková činnost pracovníků. Čtvrtá se soustředí na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a poslední na ochranu spotřebitele.

Vítězem posledního ročníku ve firemním sektoru a Ambasadorem kvality se stala společnost Kaufland Česká republika. Hodnotitelé ocenili zejména aktuálně realizované i již dokončené projekty zlepšování, které mají prokazatelně pozitivní dopady na nejdůležitější zainteresované strany. Jak uvedl ředitele provozu Kauflandu Martin Piterák: „Získaného ocenění si velice vážíme. Naším cílem bylo mimo jiné sdílet dlouhodobě nabyté zkušenosti týkající se efektivity procesů, nastavení přístupů ke kvalitě a udržitelnému podnikání.“

Vítězem ceny ve veřejném sektoru a Ambasadorem kvality se v posledním ročníku stalo Město Hranice. Hodnotitelé ocenili zejména intenzivní oboustrannou komunikaci radnice s občany a flexibilní reakci na jejich potřeby, aktivity v oblasti „smart city“ a projekty ochrany životního prostředí. Tajemník města Hranice Vojtěch Bušina uvedl: „Velice si vážíme získání nejvyšší ceny a získání titulu Ambasador kvality České republiky ve veřejném sektoru, kterou jsme obdrželi od uznávaného vzdělávacího centra a významné autority v oblasti systémů managementu. Díky účasti v soutěži jsme doplnili manažerské řízení a fungování úřadu o další činnosti v soutěžených oblastech.“

Soutěž Ambasador kvality pro uchazeče nepředstavuje zásadní administrativní zátěž. Zájemci vyplní jednoduchý dotazník, který je zpřístupněn na internetových stránkách České společnosti pro jakost. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení údajů uvedených v dotazníku. Prvních šest nejlepších organizací postupuje a následně se u nich uskuteční jednodenní ověřovací posouzení na místě.

První, dotazníková fáze účasti v soutěži je zcela bezplatná. Zpoplatněno je druhé kolo, kdy probíhá hodnocení na místě. Výše poplatku činí 18 000 korun a je navýšena o skutečné cestovní náklady hodnotitelů. V případě veřejného sektoru je poplatek nižší, činí 15 000 korun.

Vyhlášení soutěže se uskuteční v rámci slavnostního večera pořádaného při příležitosti pořádání Dnů kvality na podzim tohoto roku.

Mezi Ambasadory kvality ČR a úspěšné držitele ceny se zařadily firmy jako již jmenovaný Kaufland Česká republika v.o.s., také např. Koyo Bearings Česká republika, s.r.o., Albert Česká republika, s.r.o. nebo ŠKODA AUTO, a.s. Ve veřejném sektoru se Ambasadory kvality staly, kromě města Hranice, Statutární město Děčín a Úřad městské části Praha 10.

 

Další ocenění vyhlašovaná Českou společností pro jakost


inovaceMezinárodní soutěž inovací

Desátým rokem mají firmy z České republiky možnost se zapojit do mezinárodní soutěže inovací Quality Innovation Award. Na základě spolupráce s Evropskou organizací pro kvalitu je ČSJ národním partnerem této soutěže. Díky soutěži mají přihlášení možnost porovnat

svoji inovaci z mezinárodního pohledu. Hodnocena je především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Soutěží se v několika kategoriích podle velikosti organizace a sektoru, dále jsou zvlášť hodnoceny inovace s environmentálním dopadem nebo potenciální inovace, dosud netestované.

V posledních letech se v soutěži daří i českým firmáIng-Petr-Koten-vykonny-reditel-csjm. Podle slov výkonného ředitele České společnosti pro jakost Petra Kotena jsou inovace oblastí, ve které jsou naše organizace rok od roku silnější a dodává: „Velmi pozitivně vnímáme úspěch českých firem v posledních letech, kdy se jim vždy podařilo dosáhnout na vyhlášená ocenění v jednotlivých kategoriích. Naše podniky mají v této soutěži velký potenciál.“ Česká společnost pro jakost jakožto zástupce partnerské organizace poskytuje přihlášeným plnou podporu v průběhu celé akce. Účast není zpoplatněna.


Cena za návrat do života

Cena za návrat do života je udělována organizacím, které významným způsobem přispívají
k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života.

Účast v ceně není omezena velikostí ani typem organizace a je bezplatná.


Personální ocenění pro fyzické osoby


Manažer kvality roku

Cena je pořádána v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu. Cílem je ocenit nejlepší výsledky manažerů kvality a tyto veřejně prezentovat a poskytnout tak příklad pro následování. Národní vítěz soutěže má možnost se ucházet o návaznou evropskou cenu. Titul Manažer kvality roku je určen pro ty manažery, pod jejichž vedením došlo ke zlepšení kvality či systému managementu kvality v organizaci s příznivým dopadem na různé zainteresované subjekty. Účast v soutěži je bezplatná.

Cena Františka Egermayera

Cena je udělována studentům, kteří se ve svých závěrečných pracích věnují tématům, jako jsou kvalita a systémy řízení, systémy ochrany životního prostředí, systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj. Soutěž je veřejná, určená studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol. Soutěž je otevřená jejich ročníkovým, seminárním, absolventským, bakalářským, diplomovým a disertačním pracím. Účastníky přihlašuje příslušná škola/fakulta, účast v soutěži je bezplatná.


Cena Anežky Žaludové

Jedná se o prestižní čestné ocenění, kterým ČSJ vyzdvihuje každoročně osobnosti, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Toto významné ocenění bylo pojmenováno na počest světově uznávané mimořádné osobnosti, čestné předsedkyně ČSJ a čestné členky Evropské organizace pro kvalitu Anežky Žaludové. Návrh na kandidáty mohou podat i nečlenové České společnosti pro jakost.

 

CSR Guru

Cena pro fyzické osoby za přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje. Za úspěšným šířením myšlenek a implementací CSR a udržitelného rozvoje stojí nadšenci, manažeři, věhlasní odborníci, kteří nové trendy uvádějí ne vždy snadno do života. Předpokladem pro získání ocenění je dlouhodobé profesionální působení kandidáta na podnikové, regionální nebo celostátní úrovni. Výsledky jeho práce musí být všeobecně známé a respektované. Tito lidé zásadním způsobem přispívají k propagaci CSR u nás. Účast je bezplatná.

 

Přihlášky je možné podávat od 1. června do 30. září tohoto roku. Bližší informace o všech vyhlašovaných soutěžích a přihlašovací formuláře najdete na webových stránkách České společnosti pro jakost www.csq.cz.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Česká společnost pro jakost