ijournal.cz

Podpořme asistenční psy pro autismus!

red Zdroj: HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené 18.4.2023 Rady, tipy, názory

Duben je pro lidi s autismem a jejich pečovatele – a samozřejmě i pro jejich asistenční psy – velmi rušným obdobím! Vzhledem k tomu, že si připomínáme Světový den porozumění autismu, je vhodná doba oslavit úžasnou práci organizací, které vychovávají, cvičí a umisťují asistenční psy pro autisty, kteří jim mění život.

 image foto


Je to téměř čtyřicet let, co člen organizace Assistance Dogs International (ADI) – National Service Dogs umístil prvního asistenčního psa pro autisty na světě – černého labradora jménem Shade. Za tu dobu jsme byli svědky obrovského nárůstu poptávky.

Rozdíl, který může asistenční pes přinést dítěti s autismem a jeho rodině, je dobře zdokumentován. Studie zjistily, že psi mohou mít zásadní přínos pro sociální dovednosti a rozvoj, pomáhají rozvíjet komunikační schopnosti, zvládat úzkost a lépe se zapojit ve škole i doma. Jako by to nebylo dostatečně úžasné, asistenční psi s certifikátem ADI jsou vycvičeni k tomu, aby pomáhali lidem s autismem zvládat specifické problémy, jako je zajištění bezpečného přechodu přes silnici, zabránění útěku, snížení obsedantního a opakujícího se chování a použití terapie hlubokým tlakem.

Nejen dítě má z toho prospěch – asistenční psi mohou poskytnout podporu celé rodině. „Studie Lincolnovy univerzity ve Velké Británii, která provedla průzkum ve stovce rodin, které se zúčastnily seminářů pro rodiny s autismem pořádaných členem ADI Dogs for Good, zjistila, že stres a úzkost se v rodinách, které si pořídily asistenčního psa, nadále výrazně snižovaly ve srovnání s rodinami, které si psa nepořídily,“ uvádí Chris Diefenthaler, výkonná ředitelka ADI. Dále dodává, že další výzkumy naznačují, že patnáctiminutové hlazení psa může snížit krevní tlak až o deset procent, což je pro stresované děti s autismem obrovský přínos.

 Míša a asistenční pes Ranger


Letošní Světový den porozumění autismu se zaměřuje na přínos pro lidi s autismem pro jejich život doma i ve společnosti. Pro mnoho lidí s autismem by však byl tento přínos mnohem těžší bez asistenčního psa po jejich boku. „Pro osoby s poruchou autistického spektra je často velmi obtížné navazovat vztahy a přátelství, a v důsledku toho mohou zažívat osamělost a sociální izolaci. Asistenční pes dokáže těmto lidem usnadnit navazování přátelských kontaktů. Psi často fungují jako začátek konverzace a přítomnost psa po jejich boku jim může pomoci cítit se klidněji, a dokonce zvýšit jejich sebedůvěru, což jim umožnuje lepe se začleňovat do společnosti,“ říká Zuzana Daušová z výcvikového centra Helppes.

Nejsou to však jen dobré zprávy. Jak uvádí OSN, navzdory pokroku v informovanosti a akceptaci se mnoho lidí s autismem stále setkává s diskriminací – a to včetně asistenčních psů, kterým je odepřen přístup do veřejných prostor, jako jsou restaurace, obchody a dopravní prostředky.

Je důležité, aby rodiče nebo pečovatelé, kteří hledají asistenčního psa, který by jim pomohl při specifických stavech, jako je například autismus, vyhledali pomoc profesionálních trenérů a renomovaných poskytovatelů. Akreditační proces ADI zajišťuje, že členové dodržují nejvyšší provozní, etické, pečovatelské a výcvikové standardy jak pro psy, tak pro uživatele, aby bylo zajištěno, že nejen poskytují svým uživatelům tu nejlepší podporu, ale že jsou na veřejnosti jimi předaní psi bezpeční a dobře vychovaní. Studie navíc prokázaly potenciální negativní dopad předání špatně vycvičeného psa do rodiny, jejíž součástí je dítě s neurovývojovou poruchou.

Organizace Helppes, stejně tak jako další členské země ADI, pomáhá lidem s autismem získat důstojnost a sebeúctu a plně se začlenit do rodiny a společnosti. Až příště uvidíte venku pracovat asistenčního psa pro osoby s autismem, věnujte chvíli oslavě těchto úžasných zvířat a rozdílu, který přinášejí tisícům lidí s neurodiverzitou po celém světě.

 

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené