ijournal.cz

Pařížská univerzita pro módní profesionály MOD´SPE Paris Central Europe Fashion Business School v Bratislavě

red Zdroj: MOD´SPE Paris Central Europe 4.2.2016 Významné osobnosti, veřejné projekty
V lednu do Bratislavy přišla MOD´SPE Paris Central Europe – francouzská vysoká škola založená Francouzskou federací Prêt-à-Porter (Ready-to-wear) dámské konfekce a vládní organizací – Výborem pro rozvoj a podporu odívání Francouzské republiky (Comité de Développement et de Promotion de l›Habillement – le DEFI). Jedná se o první vysokou školu svého druhu v regionu střední Evropy. Škola s nejmodernějšími osnovami staví své výukové postupy na principech duálního vzdělávání. Úzce spolupracuje s podniky z módní branže a umožňuje tak studentům získat potřebné zkušenosti v přímém propojení s praxí a reálnými potřebami trhu práce. MOD´SPE Paris Fashion Business School otevírá své brány v září 2016.

Mod'Spe_Daniel_Wertel„Naučit se kvalitně řemeslo představuje základ, díky kterému je možné nejen žít vlastní život, ale přímo jej tvořit. Absolvent je díky tomu plně životaschopný, zejména však dokáže zároveň prakticky rozvíjet svůj potenciál. MOD´SPE Paris formuje talenty, profesionály schopné zvládnout marketingové a obchodní strategie, nákup, komunikaci v odvětví módy a designu,“ vysvětluje Daniel WERTEL, ředitel MOD´SPE Paris a předseda Francouzské federace dámské konfekce.


MOD´SPE Paris Central Europe vzniká jako pobočka zahraniční soukromé vysoké školy, která získala oprávnění na poskytování tříletého bakalářského studia na území Slovenské republiky dle zákona 131/2002 Sb. o vysokých školách na podzim roku 2015. Studium se řídí zákony Francouzské republiky a diplom získaný na MOD´SPE Paris Central Europe bude francouzským diplomem, tedy zcela shodným s diplomem získaným na pařížské škole. Svou činnost škola zahájí v akademickém roce 2016/2017 v prostorách na adrese Hviezdoslavovo náměstí č. 20 v Bratislavě v oboru Produktový manažer pro módní marketing a design.

Úzké propojení teorie s praxí

Povolání ve světě módy jsou ve skutečnosti cestou plnou přitažlivého hledání, objevování, empatie a vášně. Móda je kreativní, dynamický a skutečně stále se měnící průmysl. MOD´SPE Paris je Fashion Business School založená v roce 1993 na základě iniciativy odborníků z praxe spojených s Francouzskou federací Prêt-à-Porter (Ready-to-wear) dámské konfekce. Jedná se o obchodní vysokou školu a školu módy zároveň. Vyučování na MOD´SPE Paris se skládá z důmyslné kombinace kreativní tvořivosti a obchodu. Přednášející MOD´SPE Paris, odborníci přímo z praxe, vyformují ze studentů profesionály do budoucna schopné přizpůsobit se a rozvíjet se stejně nespoutaným tempem, jakým postupuje módní odvětví.

Mod'Spe_TK_Bratislava

Titul Produktový manažer umožňuje studentům zahájit kariéru v módním průmyslu a pracovat na rozvoji profesionální praxe hned po vysoké škole. A to především proto, že již v průběhu 3-letého studia se studenti stávají specialisty zaměřenými na svět módy: od zdrojů, přes obchodování a výrobu k distribuci a řízení oblasti kreativního designu, určení cílové skupiny a marketingu kolekcí. Bude tak dotčen každý aspekt světa stylu. Studenti získají kompletní balík znalostí ve všech aspektech odívání a oděvního průmyslu, stejně jako kombinaci teoretických základů s konkrétní praxí a pracovním zařazením. Studium probíhá v angličtině a je plně hrazené studenty.

Silný odrazový můstek 

„Studium umožní osvojit si kulturu módy, produktů i kolekcí, zároveň však také potřebné základy marketingu, obchodu a komunikace, což studenty připraví pro další specializaci. Vzdělává též vedoucí obchodních jednotek malých i větších struktur, kteří získávají cenné zkušenosti v oblastech, jako např. týmový management, plánování a vyhodnocení výsledků řízení vztahů s klientelou, management produktů a služeb, to vše ve specifickém kontextu módního kreativního průmyslu,“ říká Jana LALOVÁ, Member of the Board, MOD’SPE Paris Central Europe.

Volba MOD´SPE Paris Central Europe je investicí do budoucna, je zárukou, že absolventi učiní ze své záliby své povolání, získají vynikající vzdělání od profesionálů ze světa módy, luxusu a designu. MOD´SPE Paris je skvělým odrazovým můstkem potřebným pro zařazení se do aktivního života, umožňuje přidat se k takovým značkám, které mají rády prostředí kreativity, luxusu a distribuce. Důkazem je též procento uplatnění absolventů po získání diplomu ve výši mezi 85 a 90 %. 

Kdo se přidá k MOD´SPE Paris Central Europe, stává se nejen součástí Paris Fashion Business School, ale celé sítě složené z několika stovek podniků a bývalých absolventů, kteří jsou připraveni spolupracovat a pomáhat v průběhů celé nadcházející kariéry.


Duální vzdělávání jako klíčové 


MOD´SPE Paris podporuje studentské výměnnéMod'Spe_Fabrice_Raoul pobyty a stáže v módních domech a podnicích. „Praktické zkušenosti a propojení teorie s praxí jsou pro vzdělání klíčové. MOD´SPE Paris je v úzkém kontaktu s módními společnostmi zvučných jmen z branže, což studentům umožňuje získat užitečné znalosti v přímém propojení s potřebami trhu práce. Historicky podporujeme nezbytné duální vzdělávání, které je v současné době často skloňovaným trendem a důležitým požadavkem,“ uvádí Fabrice Raoul, Member of the Board, Mod´Spe Paris Central Europe. Kromě získání samotných dovedností je dalším cílem školy osvojit si co nejsnazším způsobem principy podnikání, dokázat vytvořit kvalitní podnikatelský plán již v průběhu studia. Silnou stránkou školy je úspěšné vedení studentů k potřebnému know-how a k rozvoji vlastní profesionální identity. 

Odborná praxe trvá od 2 do 4 měsíců v každém roce studia. Praxi studenti absolvují v některém z módních domů, jako The Kooples, Paul & Joe, La Halle, Jennyfer, Hermès, Christian Dior, Courrèges, Pimkie, Vente privée, Le bon marché, Dim, Printemps, Morgan, Princesse Tam Tam, Comptoir des cotonniers apod. 

„Důvodem expanze MOD´SPE Paris byla potřeba rozšíření kapacity a především poptávka po studiu v anglickém jazyce, což škola v současné době vzhledem k prostorovým kapacitám v Paříži nedokázala pokrýt. Jsem šťastná a zároveň hrdá, že právě Bratislava je místem, kde bude MOD´SPE Paris Central Europe působit. Jsem přesvědčená, že Bratislava má nejen unikátní polohu v centru střední Evropy ideální k tomu, aby přilákala anglicky mluvící studenty, ale též jedinečnou atmosféru, pozitivní a přátelský přístup,“ dodává Silvia Paveková, Member of the Board, Mod’Spe Paris Central Europe.

PROFIL ABSOLVENTA

Produktový manažer
Od vzniku kolekce až po prodej v butiku, je zodpovědný za vývoj kolekce. Jelikož zná módní trendy, pozici konkurentů, očekávání zákazníků a celé své společnosti, je schopný vypracovat plán kolekce. Usměrňuje a koordinuje činnost pracovníků zodpovědných za návrhy, výrobu, komercializaci a propagaci.

Vedoucí kolekce
Zabezpečuje koordinaci prací jednotlivých skupin stylistů a tvůrců modelů, řídí výběr a příjem látek pro kolekci a dohlíží na dodržování časového harmonogramu tvorby. Obvykle podléhá uměleckému řediteli nebo generálnímu řediteli.

Nákupčí
Sestavuje nabídku v závislosti na prostorách prodeje, pozici firmy a spotřebitele. Řídí výběr kolekcí, hledá nová odbytiště, jedná s dodavateli a sleduje rozpočet. Nákupčí surovin vyjednává nákup látek a dodávek potřebných pro výrobu produktů. Realizuje průzkum trhů a vyhledává nejlepší zdroje pro zásobování s ohledem na cíle společnosti.

Merchandiser
Zabezpečuje atraktivní a koherentní prezentaci produktů na prodejním místě, přičemž sleduje a dodržuje vizuální identitu každého obchodu. Jeho prvořadým cílem je zvýšit lineární rentabilitu.

Traffic manager
Má vědomosti o nástrojích online marketingu a ovládá fungování webových aplikací, komunikuje s odborníky pro technické zabezpečení internetu. Podílí se na sestavování komunikačních kampaní, analyzuje údaje, vykonává statistické sledování a optimalizuje zastoupení podniků. Je zodpovědný za nákup klíčových slov a za optimalizaci pro vyhledávače, řízení kampaní v dceřiných sítích, porovnávání cen, operace v rámci partnerských vztahů, za lokalizaci databází.

MOD’SPE a mezinárodní aktivity

Už od svého založení klade MOD’SPE Paris důraz na podporu mezinárodní spolupráce formou výměnných programů pro studenty, praxe v zahraničí či poskytování poradenských a školících aktivit ze strany zahraničního partnera. Škola zároveň vybudovala síť partnerských organizací (školy, univerzity, státní organizace) na mnohých kontinentech (Čína, Maroko, Rusko, USA). Mezinárodní výměny jsou nezbytným aspektem v moderním světě módy. V návaznosti na tuto skutečnost rozvinula MOD’SPE Paris spolupráci s nejdůležitějšími hráči v módním průmyslu, se zahraničními univerzitami a společnostmi. Mezi klíčové patří spolupráce s Marist College ve státě New York, USA a s Université du Québec à Montréal v Kanadě.

Vyjádření absolventů MOD’SPE

„Mod´Spe Paris mi otevřela dveře do světa, který jsem vůbec neznal, nebo jen velmi málo – do světa módy. Na módu jsem vždy hleděl pouze zvenku a škola Mod´Spe Paris tento pohled změnila, umožnila mi dát se na dráhu profesionála a vykonávat svou profesi Produktového manažera. Právě díky stáži v podniku jsem se naučil, jak funguje společnost PAP a v průběhu další kariéry jsem se specializoval na svět pánské módy, což byl můj původní studentský sen…“  Vintent Nicolas – ročník 1996 Produktový manažer senior Jean Paul Gaultier. 

„Jako dítě jsem vždy věděla, že svůj profesionální život zasvětím parfumérii. Mod´Spe Paris k tomu významně přispěla. Mám vynikající vzpomínky na vyučující, kteří mne vždy podpořili a motivovali v mém plánu propojit studium o látkách a módě s mou vášní pro vůně. Ročníkový projekt zaměřený na vytvoření kolekce parfémovaných košil a mé trendbooky nastartovaly mou kariéru ve společnosti Sephora na pozici produktového manažera pro parfémy. Studijní osnovy dokonale vyhovují požadavkům profesionálů. Na škole se vyučují všechny marketingové aspekty, kritický pohled a “avantgardní vize budoucnosti“. Člověk se tak stává velmi rychle výkonným.“ Laetitia Navarro – ročník 2007 Parfumér – tvůrce, Vedoucí podniku a manažerka Osmotheque Conservatoire International des Parfums Versailles.
Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: MOD´SPE Paris Central Europe