Motto: Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů. (Lee Iacocca)
Dnes je Středa, 26.Únor 2020
ijournal.cz

Odebrání značky Regionální potravina

Vladimíra Nováková, tisková mluvčí Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond 3.3.2019 Koktejl

logoZ důvodu závažných nedostatků v hygieně výrobního procesu přišel o značku Regionální potravina mléčný výrobek Pomazánek výrobce Ing. Jana Junka z Přimdy. Výsledné laboratorní hodnoty zjištěné kontrolou SVS nevyhovují mikrobiologickým kritériím pro potraviny.

Značka Regionální potravina je prestižní ocenění, které si zaslouží jen kvalitní potravinářské a zemědělské výrobky. Vlastníkem a gestorem značky je Ministerstvo zemědělství, správcem je Státní zemědělský intervenční fond.

Pokud dozorová organizace (Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa) zjistí jakoukoli nesrovnalost, okamžitě situaci řešíme. V případě závažného pochybení se značka odebírá a informujeme veřejnost.

Výrobkem, který přišel o značku Regionální potravina, je Pomazánek od výrobce Ing. Jana Junka. Pomazánek získal ocenění Regionální potravina Plzeňského kraje 2018  v kategorii Mléčné výrobky ostatní. Dle zjištění Státní veterinární správy (SVS) výrobek nevyhověl v parametru hygieny výrobního procesu, konkrétně byl ve výrobku zjištěn nadlimitní počet mikroorganismů Escherichia coli.

Výše uvedenému výrobku byl certifikát značky Regionální potravina odejmut a výrobce byl vyzván k neprodlenému odstranění loga.

Chtěli bychom spotřebitele ujistit, že na kontrolu oceněných výrobků klademe velký důraz. Dojde-li k odebrání značky, je to pro zákazníka důkaz, že o značku pečujeme a staráme se, aby se parametry, za které byl výrobek ohodnocen, neměnily. Udělením značky posouzení kvality nekončí, ale naopak začíná.

Co se týká vyhodnocení pravidelných kontrol dozorových orgánů za rok 2018 u výrobků oceněných značkou kvality KLASA a Regionální potravina, opět se potvrdila jejich vysoká jakost a bezpečnost. U ostatních kategorií potravin inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků. Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin. V loňském roce při kontrolách vyhověly všechny hodnocené potraviny značky KLASA, a to ve všech parametrech. U potravin oceněných značkou Regionální potravina nevyhověly jen tři šarže potravin, z toho dvě za jakost a jedna v parametru označování.

Při jakékoli pochybnosti v souvislosti s oceněnými výrobky se mohou spotřebitelé, ať už se jedná o značky KLASA, Regionální potravina nebo BIO, obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a předáváme dozorovým orgánům k prošetření. Naším cílem je zajišťovat, aby v portfoliu oceněných výrobků byly jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

Vladimíra Nováková, tisková mluvčí

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond