ijournal.cz

Martin Klásek – adoptivní otec Spejbla a Hurvínka slaví 45 let na scéně divadla S+H

red Zdroj: Divadlo S+H 20.10.2018 Divadlo, Pro děti
V tomto divadle se Martin Klásek prosadil nejen jako interpret Spejbla a Hurvínka, ale také jako režisér (podílel se na vzniku 18 her) a autor a spoluautor 14 her. Jako interpret S+H natočil 45 CD pro Supraphon a stál u zrodu 3 knih s našimi hrdiny. V jeho interpretaci promluvili Hurvínek a Spejbl 15 jazyky.

Martin Klásek

Poprvé se představil dětskému publiku 8. prosince 1974 ve hře „Hurvínek mezi broučky“. Od roku 1982 pravidelně alternoval role Spejbla a Hurvínka v představeních pro děti i pro dospělé. Po smrti Miloše Kirschnera v roce 1996 se stal už jejich třetím otcem. Martin Klásek oslavil jubileum uvedením svého prvního představení pro dospělé diváky S+H – „Ve dvou se to lépe…“ Představení v duchu slavné československé tradice hovorů mezi V+W, H+W, S+Š, Š+G, L+S i S+H s nadhledem jim vlastním glosují zásadní otázky, mimo jiné – Kdo mě vede? Kam mě vede? Co ho k tomu vede? Kdo je, šmankote, navedl!?!Během veskrze originálních myšlenkových ekvilibristik Spejbla a Hurvínka divák zjistí, že ani život této dvojice neběží jako po drátkách – resp. po nitkách.

Martin Klásek nejen že pokračuje v autorském dialogu S+H v duchu Miloše Kirschnera a Heleny Štáchové, ale tuto tradici dále rozvíjí. 

Představení uvádíme také 7. 11. a 5. 12. 2018 od 19.00.

křest

Divadlo Spejbla a Hurvínka v sezoně 2018/2019 připravuje

Nevíte, o co ještě napsat Ježíškovi? O dárkové vstupenky!

z představeníDěti si mohou napsat Ježíškovi o vstupenky na některé z dětských představení. V letošní sezoně jich uvádíme deset. Jmenujme třeba Pohádky pro Hurvínka, Hurvínkova Nebesíčka, Hurvínek mezi osly, Jak s Máničkou šili všichni čerti, Hurvínkovo přání a samozřejmě i další. Zkrátka nepřijdou ani dospělí, ti si mohou vybrat z následujících titulů: S+H – „Ve dvou se to lépe…“, Dějiny kontra Spejbl, Spejbl a Město hříchu, Spejbl versus Drákula ad.

 

Představení D S+H v němčině

Divadlo S+H nabízí také možnost shlédnout představení v německém jazyce, a to na domácí scéně v Dejvicích – v pátek 30. 11. 2018 od 19.00 uvedeme představení „DAS BESTE VON SPEJBL UND HURVÍNEK“.

Semináře pro učitele

Ve spolupráci s MAP Prahy 6 připravujeme i semináře pro učitele – divadlo má blízko k předmětu dramatické výchovy. Proto příprava prvního pracovního semináře – využití dramatické výchovy navazující na návštěvu divadla – vedla tímto směrem.

Jsme přesvědčeni o tom, že návštěva divadelního představení nemá být jenom jakousi kulturně zamýšlenou jednorázovou akcí. Přejeme si potenciál našich představení stále rozvíjet, i proto pečlivě volíme témata, s nimiž mohou učitelé s dětmi dál pracovat.

Témata, která nás zajímají jsou především: čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, mediální výchova, ale i další. Aktuálně se na ně zaměřujeme, rozvíjíme tedy spolupráci se školami i s dalšími institucemi, jako jsou například Domy dětí a mládeže.

 

Pracovní listy

Divadlo připravilo ke školním představením pracovní listy pro učitele.

Mohou si je buď stáhnout z webu, nebo jim je na vyžádání pošleme. Jsou určeny především pedagogům, pomáhají jim v další práci se shlédnutým představením.

Na jejich přípravě spolupracujeme s pedagogicky vzdělanými odborníky.


Workshop pro školy

Připravujeme také odborně vedené workshopy pro školy, které na vybraná představení navazují.

Školní představení jsme propojili s následným hodinovým workshopem v duchu dramatické výchovy.

První představení tohoto typu uvádíme 8. 11. 2018, další budou následovat od února do května 2019.

D S+H vnímá možnost spolupráce mezi divadlem a školou nejen jako jednu z možností, ale také jako budoucnost kulturního vyžití dětí.

 
Noc divadel

17. 11. 2018 se již šestým rokem zúčastníme projektu Noc divadel.

V letošním ročníku uvedeme představení „Hurvínkovo přání“ Martina Kláska a Ondřeje Lážnovského.

Diváci budou mít také možnost zúčastnit se komentované prohlídky zákulisí a dílny.

S ohledem na věk našich diváků představení uvádíme od 14.00 a 16.30 hodin.

 Spejbl a Hurvínek

Kurz loutkového divadla pro děti

V letošní sezoně se rozběhl již 7. ročník kurzu loutkového divadla pro děti od 6‑12 let.  

V jeho průběhu se děti seznamují s fenoménem loutkového divadla především jako tvůrci.

Jejich pozornost je zaměřována na loutku coby svébytný, plnohodnotný prostředek komunikace s divákem. Vzhledem k tradici našeho divadla klademe důraz na marionetu.

Dětem tento kurz zprostředkovává setkání s různými uměleckými složkami, které jsou součástí procesu vytváření loutkového představení – výtvarnou (práci s materiálem při dotváření loutek), práci s dramatickým textem, v neposlední řadě pak dramatickou akci. V průběhu ročního kurzu děti připravují vlastní představení, samy ho nazkouší a poté uvedou na scéně D S+H.

http://www.spejbl-hurvinek.cz/info/kurzy-loutkoveho-divadla

Reediční CD – S+H – Supraphon – 90 let spolu

V roce 2019 uplyne 90 let od první nahrávky S+H, tehdy ještě na gramofonových deskách. Ojedinělou a dlouhodobou spolupráci mezi protagonisty D S+H a Supraphonem oslaví nové reediční CD, které bude vydáno v březnu 2019.


Klub přátel Divadla Spejbla a Hurvínka

Pro všechny fanoušky našich „dřevěných“ hrdinů připravujeme klub. Jeho členové budou mít různé benefity, např. možnost mimořádných setkání s interprety a samozřejmě i s loutkovými hrdiny, budou se moci zúčastňovat tiskových konferencí, workshopů, prohlídek zákulisí D S+H a dalších mimořádných aktivit D S+H. Otevření klubu plánujeme současně se začátkem sezony 2019/2020.


Hurvínek na cestách

V letošním roce podnikl loutkový ansámbl 16 tuzemských zájezdů a několik výjezdů do NSR.

Spejbla s Hurvínkem si užilo např. berlínské divadlo Urania. Cestování však ještě nekončí.

Hurvínek a celá jeho rodinka navštíví Písek (21. 10. 2018), Kutnou Horu (18. 11. 2018) a Znojmo (4.–5. 1. 2019). V Německu je čeká hostování v Bernburgu (3.–4. 11. 2018).


Spejbl 100

V roce 2020 uplyne 100 let od narození významné postavy českého loutkářství, pana Josefa Spejbla. GALERIE VILLA PELLÉ a DIVADLO S+H k této speciální příležitosti připravují ojedinělou výstavu, která se bude věnovat dřevěnému klaunovi z mnoha úhlů pohledu – budeme sledovat jeho zrod jako velice specifické loutky i jeho stoletý vývoj, a to až k dnešní podobě. Kromě loutek a scénografických prvků budou k dispozici dnes již vzácné archivní propagační materiály, jako jsou plakáty, letáčky, pozvánky. Výstavu propojí jednotná linie, která formou Spejblova deníku odvypráví příběh Spejblova života. Její nedílnou součástí samozřejmě bude také společných devadesát let s Hurvínkem. Život těchto dřevěných hrdinů nepřímo zrcadlí také historii Československého státu.

Výstavu bude doprovázet řada programů nejen pro děti, počítá se s loutkohereckou dílnou, s interaktivní expozicí… Projekt je mezigeneračním dialogem – je určen všem bez rozdílu věku, má celorepublikový dosah. Věříme, že vzbudí nadstandardní zájem veřejnosti, podobně jako tomu bylo u výstavy věnované Hurvínkovi v roce 2016 (25 tisíc návštěvníků), a zároveň bude cenným zpracováním tematiky podstatné pro české loutkářství a divadelnictví.

 

Festival loutkových divadel

V rámci oslav významného životního i profesního výročí pana Spejbla bychom chtěli vzdát hold nejen našemu hrdinovi, ale také uvést v život novou tradici – festival věnovaný loutkovému divadlu, který by přivítal nejen tuzemská loutková divadla, ale i hosty ze zahraničí.

 

Reediční a novinkové CD Supraphonu

Páně Spejblovo výročí neopomine připomenout ani Supraphon – vyjde jak reediční CD, tak i CD novinkové s tvorbou z posledních let D S+H.

Dokument Josef Spejbl 100

Stranou nezůstane ani Česká televize, která připravuje dokument Josef Spejbl 100.

Děkujeme za podporu našemu zřizovateli – Magistrátu hl. m. Prahy

 

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Divadlo S+H