ijournal.cz

L’Oréal chce inspirovat k ochraně planety i spotřebitele

red Zdroj: L’Oréal 4.8.2020 Zajímavosti

Spotřebitelé, kteří nakupují výrobky společnosti L’Oréal, dostanou šanci rozhodovat se při výběru jednotlivých artiklů nejen podle ceny nebo účinnosti, ale i na základě jejich environmentálního dopadu. Světový kosmetický gigant totiž v rámci své iniciativy „L´Oréal pro budoucnost“ vytvořil speciální značení, které dává více než 1,5 miliardě jeho spotřebitelů možnost informované volby.

 

Ve snaze o udržitelnost hraje velkou roli přesné hodnocení dopadu výrobků na životní prostředí, díky němuž pak lze zavést také opatření k jeho snížení. Společnost L´Oréal věří, že je její odpovědností sdílet tyto informace se zákazníky, aby se mohli rozhodovat informovaně a podle zásad udržitelnosti. Lidé se totiž rádi podílejí na ochraně životního prostředí, pokud je splněna důležitá podmínka – transparentnost. Společnost proto vyvinula systém označování, který spotřebitele informuje o environmentálních a sociálních dopadech jednotlivých produktů.

Aby měli spotřebitelé k dispozici jasné a užitečné informace, probíhá toto označování na stupnici od A do E, kde produkt „A“ se považuje za „nejlepší ve své třídě“ z hlediska dopadů na životní prostředí ve své kategorii. Skóre dává spotřebiteli přesnou představu o tom, jaký dopad má daný produkt na planetu při zohlednění 14 faktorů, jimiž jsou například emise skleníkových plynů, nedostatek vody, okyselení oceánu nebo dopad na biologickou rozmanitost.

garnier_labelling

Tyto faktory se přitom sčítají napříč celým životním cyklem výrobku. Započítává se do nich například voda využívaná k vypěstování rostlin pro ingredience výrobku, materiály potřebné k výrobě obalů nebo odpad vzniklý při recyklaci.

U vlasové kosmetiky se počítají i emise uhlíku vzniklé při ohřevu vody na sprchu či voda pro opláchnutí. Nechybí ani dopady provozu výrobní továrny nebo dopravy během distribuce. Jak se přitom zjistilo, u kosmetiky mají největší dopad na životní prostředí uhlíková stopa a ohrožení vody.

Označování je nyní přístupné na webových stránkách produktů pro řadu Garnier Haircare ve Francii. Společnost chce postupně rozšiřovat systém označování na další řady i trhy včetně Česka, pro které bude zaveden v roce 2022. Do téhož roku chce také L’Oréal aplikovat značení na všechny výrobky skupiny v kategorii produktů pro oplachování.

 

Metodika ověřená externími auditory

Při vývoji systému environmentálního a sociálního označování výrobků spolupracovala společnost L’Oréal s jedenácti nezávislými vědci a výsledky ověřil nezávislý auditor, společnost Bureau Veritas Certification. Cílem bylo vytvořit metodiku, která je v souladu s pokyny Evropské komise.

Zákazníci mohou srovnávat produkty v rámci téže kategorie, jakou jsou například šampony, kondicionéry, hydratační krémy a podobně. Například šampon se srovnává s více než tisícem dalších šamponových produktů společnosti L’Oréal. Výzkumníci ale mysleli i na rizika nadměrné segmentace, která by vedla k zavádějícímu hodnocení.

To by nastalo, pokud by existovaly například samostatné hodnotící stupnice pro dvě podskupiny deodorantů prodávaných běžně v podobě sprejů a roll-onů. Spotřebitel by pak sprej hodnocený písmenem B vnímal jako lepší volbu než roll-on s písmenem D. Ve skutečnosti mají roll-ony daleko menší ekologický dopad než spreje. Z tohoto důvodu byly obě podskupiny zahrnuty do jedné hodnotící kategorie.

“Čím více víme, tím lépe můžeme jednat. A lidé dnes chtějí jednat,” říká Clémence Gosset, která je ve společnosti L’Oréal zodpovědná za systém zvaný “Product Environmental & Social Impact Labelling”. Jak totiž potvrdil výzkum, který si společnost nechala udělat začátkem letošního roku, značení má přímý vliv na změnu spotřebitelského chování a vede k ekologii nakloněnému smýšlení.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: L’Oréal