Motto: Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů. (Lee Iacocca)
Dnes je Pátek, 24.Květen 2019
ijournal.cz

FriendlyVox – pomoc, kterou neuvidíte, ale v životě je nepřehlédnutelná

red Zdroj: www.friendlyvox.info 14.12.2015 Koktejl

Ozvučený portál FriendlyVox – rok zdarma napomáhá propojení světa nevidomých a vidomých. Svým uživatelům zjednodušuje přístup k efektivní práci s internetem a komunikací

Ke konci minulého roku byl představen FriendlyVox – ozvučený portál určený především pro osoby se zrakovým znevýhodněním, kterým postupně zpřístupňuje důležité internetové služby. Po roce fungování nabízí své služby kromě češtiny také v angličtině, němčině a slovenštině. S aktuální již osmou verzí FriendlyVoxu tak mohou jeho uživatelé bez použití zraku používat služby, jako je například email, Youtube, ukládat si kontakty, psát si poznámky či získat informace o aktuálním dění díky přístupu k českému i zahraničnímu zpravodajství. Portál jim umožňuje poslouchat česká i zahraniční rádia nebo využívat Wikipedii, která vyhledává a mluví deseti jazyky. Od spuštění portálu jej navštívilo více než 7 000 uživatelů z různých zemí světa, kteří si zobrazili zhruba 114 000 stránek. FriendlyVox napomáhá propojení světa nevidomých a vidomých a umožňuje svým uživatelům překonávat překážky, které jim brání efektivně pracovat s internetem.

FriendlyVox_nevidomym_Brno_2015

Přečíst si noviny a o Vánocích sledovat s rodinou televizi

S vánoční verzí jsou nevidomým zdarma zpřístupněny mj. kompletní výtisky Mladé fronty DNES a Lidových novin, a to včetně oblíbených regionálních a tematických příloh a týdenního archivu. Jako malý vánoční dárek je pak zařazen dlouho žádaný program českých i „příhraničních“ televizních stanic. Televize může být pro mnoho nevidomých cenným zdrojem informací a příjemným společníkem.

Vyrovnávání příležitostí

FriendlyVox je rozsáhlý projekt, jehož mottem je poskytovat zrakově znevýhodněným uživatelům přístup ke klíčovým internetovým službám snadno, bezplatně a kdekoliv. „Domníváme se, že rovné šance v přístupu
k internetu jsou, nebo by měly být, v dnešní době samozřejmostí. Proto FriendlyVox je a i nadále zůstane pro všechny uživatele a v plném rozsahu služeb zcela zdarma. Správnost naší cesty nám potvrzují stovky našich klientů, kteří po roce provozu portál FriendlyVox pravidelně navštěvují. Náklady na vývoj portálu dosud v plné míře hradí naše společnost
,“říkáIng. Vladimír Jareš, zakladatel společnosti TurboConsult, která za portálem FriendlyVox stojí. „Jedním z našich cílů v roce 2016 je najít další partnery, se kterými budeme služby portálu dále smysluplně rozvíjet,“dodává Jareš.

Pro FriendlyVox je důležité být zrakově znevýhodněným blíž

FriendlyVox není pouze software, podstatnou součástí služby je poradenství poskytované přímo uživateli. „Přesto, že práce s FriendlyVoxem není nikterak složitá, zprovoznění portálu a základní zaškolení je vhodné realizovat s jednotlivými uživateli osobně. Stejně tak je vhodné pomoci uživateli se složitějšími úkony, jako je například příprava PC pro snadné spouštění portálu, vytvoření e-mailové adresy, vložení kontaktů apod. Také případné potíže s technikou je třeba řešit na místě. Nejlépe pomůže osoba, kterou klient zná a se kterou řeší i další témata,“popisuje Robert Štěrba, Business Development Manager FriendlyVox. „V průběhu letošního roku jsme ve všech regionech České republiky vyškolili odborníky, kteří působí v organizacích TyfloCentrum, Tyfloservis či SONS, a na které se mohou obracet stávající uživatelé FriendlyVoxu i další zájemci o náš portál,“ dodává Štěrba. Stejný princip bude v budoucnu využit také v dalších zemích.

Zpětná vazba od zrakově hendikepovaných i odborné veřejnosti

FriendlyVox byl v letošním roce představen na řadě výstav a seminářů. Reakce návštěvníků z řad odborné veřejnosti i z řad zrakově hendikepovaných osob byly veskrze pozitivní a pomáhají dále rozvíjet celý projekt. FriendlyVox se představil například na SightCity 2015 (největší evropský veletrh asistivních technologií, Frankfurt nad Mohanem), na veletrhu Inspo 2015, Tmavomodrém festivalu 2015 a dalších.

Zpětná vazba účastníků workshopů je pro FriendlyVox při jeho dalším vývoji velmi důležitá. Potvrzuje to například i zkušenost pana Karla Giebische, který, ač je sám zrakově znevýhodněný, aktivně pomáhá prostřednictvím své společnosti IT Gieb dalším nevidomým. „Ohledně FriendlyVoxu jsem byl zprvu skeptický. Poté, co jsem se zúčastnil workshopu FriendlyVox v centru Teiresiás na Masarykově univerzitě, přesvědčil jsem se o opaku a nyní musím říci, že se jedná o velice dobře promyšlený projekt, kterému fandím v dalším rozvoji a přeji jeho vývojářům, aby se ještě více uchytil. Vždyť takový parádní pomocník, který zpřístupňuje určité funkce bez nutnosti odečítače, je prostě něco senzačního, co si zaslouží vyzdvihnutí na vysokou příčku žebříku, protože tohle nám zde chybělo,“shrnul své zkušenosti s FriendlyVoxem pan Karel Giebisch.

I v roce 2016 se bude FriendlyVox prezentovat v rámci specializovaných mezinárodních i lokálních akcí, které budou zaměřeny na asistivní technologie.

Rok 2016 bude pro FriendlyVox další výzvou ke zpřístupnění světa pro zrakově znevýhodněné

Jasné zacílení, bezbariérový přístup, přehlednost a srozumitelnost, to byly a nadále jsou stěžejní přednosti českého ozvučeného portálu, který překročil hranice země svého vzniku. Úspěch v letošním roce je pro tvůrce FriendlyVoxu motivací, ale také závazkem do dalších let. V roce 2016 se chystají další
novinky, které přinesou uživatelům ozvučeného portálu nové možnosti a zajistí ještě vyšší uživatelský komfort poskytovaných služeb. „V současné době pracujeme na nové verzi FriendlyVox 2.0, se kterou bude spojen zásadní technický i funkční upgrade celého portálu. A nepůjde pouze o zpřístupnění Facebooku, o který se zajímá mnoho našich uživatelů. Naším dlouhodobým cílem je nabídnout zrakově postiženým rovné šance v přístupu ke všem klíčovým internetovým službám 21. století,“shrnuje cíle portálu Vladimír Jareš.

 

www.friendlyvox.info

www.facebook.com/friendlyvox

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: www.friendlyvox.info