ijournal.cz

FOTOKATALYTICKÉ NANONÁTĚRY FN NANO® vysoce účinné na lidské zdraví a životní prostředí

red Zdroj: www.fn-nano.com 19.12.2020 Hi-tech a bydlení, Rady, tipy, názory

FN-NanoFN NANO® je moderní technologie 21. století, která zajišťuje vysokou sanitárnost prostředí, snižuje riziko nákazy a umožňuje bezpečné používání desinfekčních prostředků.Nano nátěry výrazně snižují riziko přenosu infekčních chorob a zvyšují hygienický standard prostředí


Dnešní situace je sice nepříznivá, ale existuje na ni prevence, a to díky speciálním funkčním nátěrům FN NANO® , které dokáží aktivně čistit vzduch od různých jedovatých látek a zápachů, včetně výparů desinfekčních prostředků, ale také plísní, virů a bakterií.

Povrch vnitřních stěn a stropů v interiérech budov je možno touto nátěrovou technologií FN NANO® ochránit, čímž se zlepší sanitárnost prostředí a zvýší bezpečnost proti přenosu nákazy nemocí vzduchem. Plochu stěn přeměníte nátěrem na nízkonákladovou, bezhlučnou a prakticky bezúdržbovou čističku vzduchu, která ke svému provozu potřebuje jen malé množství aktivační světelné energie. Funkce samočistícího nátěru FN NANO® jsou založeny na čistém a ekologicky velmi šetrném fyzikálním způsobu – fotokatalýze. Tato technologie dokáže bez použití chemických látek odstranit znečištění a škodlivé mikroorganismy, vč.virů ze vzduchu.

Vysoká účinnost FN NANO® nátěrů je založena na využití speciálního patentovaného pojiva, které je prostupné pro vzduch a dokáže nano krystalky TiO2 umístit na svém povrchu tak, aby byla maximalizována jejich účinnost a plnily svoje čistící funkce.

Funkční nátěry FN NANO® dokáží zajistit zdravější prostředí jak v prostorách, kde se vyskytuje větší množství lidí (školy, obchodní centra, čekárny u lékařů, letištní a nádražní haly, úřady, kanceláře…) tak i v našich domovech. Jsou také novou perspektivní technologií pro zvýšení úrovně ochrany pacientů a personálu zdravotnických zařízení, domovech důchodců… před odolnými kmeny nebezpečných bakterií a šířením virových infekcí.

Z ekonomického hlediska se nemusí prostory škol a nemocnic malovat každé 1-2 roky, ale jak umožňuje zákon vyhláškou 306/2012 Sb., v případě použití antibakteriálních nátěrů FN NANO, doba malování se prodlouží na jednou za 7 let, což přináší i zajímavou ekonomickou výhodu.

015_PROČ_HAZARDUJEME_SE_ZDRAVÍM
Nátěry po zaschnutí vytvářejí jedinečnou mikrostrukturu s vysokým obsahem krystalků polovodiče oxidu titaničitého. Tato houbovitá struktura zajišťuje vysoký záchyt mikroorganismů a škodlivých látek, které jsou následně zlikvidovány fotokatalytickým jevem aktivovaným energií světla dopadajícím na tyto krystaly.

Fotokatalýza na povrchu natřeném funkčními nátěry FN NANO® díky světelné energii mimořádně efektivně a ekologicky bez chemie likviduje veškeré viry, bakterie, spory plísní a jedovaté látky rozptýlené ve vzduchu. Tím tyto nátěry vytvářejí o mnoho zdravější prostředí v interiérech budov a současně aktivně čistí samy sebe.


Výhody FN NANO® oproti chemickým prostředkům:

  • Fotokatalytický efekt je vysoce účinný pro likvidaci patogenů fyzikálním způsobem
  • Nátěrová vrstva neuvolňuje do okolí žádné chemické látky, naopak jej z něj odstraňuje
  • Snadno se aplikuje i renovuje
  • Fotokatalytický efekt je stálý, nevyčerpatelný a prakticky neslábne s časem
Zelená nanotechnologiím
Praktické použití technologie FN-NANO® jako proti epidemického a proti pandemického opatření

Pro zlepšení prostředí a zajištění vyšší bezpečnosti dětí proti infekcím pomocí nano nátěrů ve vybraných třídách škol a školek se rozhodla radnice v Milovicích, městě plném zeleně.

S viry a bakteriemi se musíme naučit žít a proto je důležité vytvářet preventivní opatření, aby nedocházelo k velkému počtu virových infekcí. ZŠ Kamenice jde tímto příkladem ostatním školám a jiným podobným zařízením. 

SHamrportovní areály HAMR jsou symbolem zábavy a relaxace pro celou rodinu. Denně zde probíhá úklid všech veřejných prostor dezinfekčními prostředky. Majitele zajímá především prevence a jak nejvíce snížit riziko přenosu nákaz. V šatnách, sprchách a v masérnách aplikovali antivirové a antibakteriální nátěry technologie FN NANO® , které společně s instalovaným UVA osvětlením významným způsobem snižují koncentraci virů a bakterií v těchto prostorách.

Resort UKO v Jizerských horách v Bedřichově tvoří 4 budovy, které jsou přizpůsobeny tak, aby vyhověly i těm nejnáročnějším zákazníkům. A právě s ohledem na zákazníky i na personál se majitelé rozhodli zlepšit prostředí uvnitř těchto budov a zavést účinné preventivní opatření do budoucna, kterým chtějí vyřešit problém přenosu respiračních onemocnění vzduchem a případných zápachů z kuchyně restaurace.

hotel AstraHotel ASTRA Srby
má již dlouhodobé zkušenosti s nano nátěry a budou s nimi postupně natírat celý hotel. Poskytuje svým zákazníkům a personálu možnost pobytu v superčistém pokoji pro alergiky i příjemné zdravější a bezpečnější prostředí v restauraci.

Jan Buchal, ředitel obecně prospěšné společnosti BRAILCOM
se rozhodl díky Nano nátěrům chránit prostory kanceláře nevidomých. Je tak zajištěno preventivní opatření pro zaměstnance v rámci ochrany jejich zdraví.

Díky nátěrům FN NANO® a energii Slunce dokážeme již dnes odstraňovat z ovzduší tuny škodlivých látek. Snižujeme tím nepříznivé dopady automobilové, letecké a lodní dopravy i průmyslové výroby na životní prostředí a dokáží chránit zdraví lidí. FN NANO® fotokatalytické nátěry umožňují ekologii a ekologickou zodpovědnost v praxi bez vládních direktiv a vyhlášek. To je základní věc, kterou můžeme pro prostředí, pro ostatní, i pro sebe udělat již dnes.

Budoucnost vidíme ve znalostech, odhodlání a tvořivé aktivitě. Vytváříme nové technologie a nacházíme účinná řešení pro problémy současného světa.

Nabízíme českou patentovanou a certifikovanou technologii jako základ budoucího integrovaného systému preventivní ochrany obyvatelstva. Vytváříme nový hygienický standard s dlouhodobou ochranou proti mikroorganismům a patogenům s garancí funkčnosti až 10 let. V současné chvíli je čas zapojit do boje preventivní opatření k revitalizaci společnosti, zajištění plynulé výuky ve školách, plynulé transportace, chodu průmyslu a návratu k běžnému životu.

Pojďme tedy společně ochránit naše zdraví – zdraví našich dětí a spoluobčanů. Používejme moderní technologická preventivní a účinná opatření, abychom zabránili dalším případným atakům virových pandemií. Podporujme rozvoj a ekonomickou prosperitu, nikoli krátkodobá či dlouhodobé restrikce, které paralyzují společnost a vedou do krachu.

TECHNOLOGIE FN NANO® JE PATENTOVÁNA, POUŽÍVÁNA NA VŠECH KONTINENTECH, OVĚŘENA VÍCE NEŽ 13 LETOU PRAXÍ. ZÍSKALA MNOŽSTVÍ STÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH VYZNAMENÁNÍ A CERTIFIKÁTŮ.

Výsledky odborných testů, které se prováděly v České republice a dalších státech – technologie FN NANO® je naprosto bezpečná pro lidské zdraví a neuvolňuje do prostředí žádné škodlivé látky. USA uznaly FN NANO® jako systém ochrany proti SARS-COV-2. Doufejme, že i ostatní státy světa budou tuto technologii po vzoru USA využívat jako prevenci pandemických situací a pro ochranu obyvatelstva i ekonomiky.

Video: https://youtu.be/Yu0tLAeV6dA

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: www.fn-nano.com