ijournal.cz

Eva Primus Kovandová: Mentální zdraví hraje klíčovou roli k našemu celkovému zdraví a pohodě

red Zdroj: Media Populus 8.10.2023 Významné osobnosti, veřejné projekty

Eva Primus Kovandová se řadí mezi velmi aktivní a úspěšné ženy, které bez zaváhání pomohou druhým. Stojí za řadou zajímavých projektů jako je například Lady club, který je neformální platformou Hospodářské komory Praha 1. Je prostě devizou v každém projektu, do kterého se zapojí. Jedním z posledních velkých počinů je Konference Prevence – půl zdraví, která se uskuteční 14. listopadu v EMPIRE HALL ve Slovanském domě v Praze. Hlavním cílem je nabídnout veřejnosti ucelené informace o důležitosti preventivní zdravotní péče, jejích segmentech, možnostech a dostupnosti.

konference

70 procent občanů ČR ve věku nad 60 let má alespoň jednu chorobu, která zásadním způsobem snižuje kvalitu jejich života.

Jste velice aktivní žena, co Vás ale přimělo uspořádat konferenci o prevenci?

Vzhledem k tomu, že se pohybuji mezi podnikateli a není to tak dlouho jsme si zažili pandemii covidu-19, která ohrožovala nejen spoustu lidí, ale i společností, uvědomila jsem si, že zdraví je klíčovou podmínkou nejen kvalitního života ale rovněž úspěšného podnikání. Týká se jak podnikatelů samotných, tak i jejich zaměstnanců, kterých je navíc v řadě oborů nedostatek. Důraz na prevenci a předcházení zdravotních problémů je tak pro podnikatele smysluplný i z ekonomického hlediska.

Dále mě motivovala i touha pomoci lidem získat přístup k informacím, odborným názorům a nástrojům, které jim umožní aktivně se podílet na péči o vlastní zdraví. Proto jsem se rozhodla uspořádat tuto konferenci a poskytnout platformu pro sdílení znalostí a inspirace v oblasti prevence a zdraví.

Co je hlavním cílem konference?

Primárním smyslem akce je nabídnout veřejnosti informaci o významu preventivní zdravotní péče, jejích segmentech, možnostech a dostupnosti. Odborníci ve svých vystoupeních upozorní na největší rizika a nabídnou recepty na to, jak jim lze v rámci prevence předcházet.

Proč si myslíte, že by měli lidé přijít na konferenci?

Konference bude hostit řadu odborníků a specialistů v oblasti zdraví a prevence. Účastníci budou mít příležitost získat aktuální a důležité informace o tom, jak si udržet a zlepšit své zdraví. To může znamenat prevenci vážných onemocnění a zlepšení celkového kvalitního života. Účastníci se mohou nechat inspirovat a motivovat k tomu, aby začali investovat do svého zdraví. Během konference budou moci položit otázky odborníkům a diskutovat s nimi.

V neposlední řadě konference bude také skvělou příležitostí k navázání kontaktů s lidmi sdílejícími stejný zájem o zdraví a prevenci. Účastníci se mohou inspirovat nejen vzájemnými příběhy a zkušenostmi, ale i navázat na obchodní spolupráci.

Eva Primus Kovandová

Eva Primus Kovandová


Program je velmi pestrý a budete mít jistě mnoho povinností v rámci konference, ale jakou přednášku si nechcete nechat utéct vy sama?

Máme pozvané opravdu kapacity ve svých oborech, takže bych si ráda poslechla všechny přednášky. Nevím, jestli to vzhledem k organizačním povinnostem stihnu, ale rozhodně si nenechám ujít informace týkající se péče o mentální zdraví. To totiž považuji za naprosto zásadní podmínku dobrého života i zdravotní prevence.

Mentální zdraví hraje klíčovou roli k našemu celkovému zdraví a pohodě. Je to téma, které je stále častěji podceňováno, a přitom má vliv na náš fyzický stav, produktivitu, mezilidské vztahy a samozřejmě také na business.

Mohou se návštěvnici v rámci doprovodného programu ještě těšit i na něco, co i Vás těší?

Účastníci získají nejen cenné informace, ale budou zároveň moci absolvovat řadu bezplatných vyšetření a testů, které můžou odhalit zdravotní problémy různého druhu. I kdyby byla během vyšetření odhalena pouze jedna příčina nemoci, kterou bychom mohli začít řešit včas, má to smysl.

V neposlední řadě, a to mě osobně vždy velmi těší, bude konference skvělou příležitostí k navázání nových kontaktů, interakci a sdílení zkušeností i inspirace.

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Media Populus