ijournal.cz

Co dělat s vodním kondenzátem na okně?

red Zdroj: DAFE – PLAST, Jihlava, s.r.o. 26.12.2016 Hi-tech a bydlení, Rady, tipy, názory

Trápí vás zvláště v zimním období nežádoucí rosení oken? Podívejte se, proč k němu dochází, co se vzniklým kondenzátem dělat a jak zamezit vzniku jeho nadměrného množství?

Proč dochází ke vzniku vodního kondenzátu?

K nejčastějším příčinám vzniku vodního kondenzátu patří vysoká vlhkost v bytě, nedostatečné větrání, ale také například nekvalitní těsnění. Ke kondenzaci par dochází tehdy, pokud se povrchová teplota skla nebo rámu okna dostane pod hodnotu rosného bodu. Čím mají sklo a rám lepší tepelně-izolační vlastnosti, tím vyšší je jejich povrchová teplota v interiéru, a nedochází tak ke kondenzaci. Důležitým faktorem je však i kvalita práce při zabudování oken do zdiva a i ten nejkvalitnější výrobek lze degradovat špatným osazením.

Jak je odváděn vzniklý kondenzát?

Množství kondenzátu, který vzniká mezi rámem a okenním křídlem vlivem rozdílu venkovní a vnitřní teploty, by nemělo být příliš velké, i tak je však nutné tento kondenzát odvést. K tomu slouží takzvané odtokové drážky, které kondenzát odvedou z prostoru mezi rámem a křídlem na venkovní parapet. „U většiny profilových řad oken a dveří se můžeme setkat se dvěma možnostmi řešení odtokových drážek. Jednak na venkovní rám okna, kde je odtoková drážka kryta plastovou okapničkou, a také skrytě do spodní drážky okna, odkud kondenzát stéká přímo na venkovní parapet,“ uvádí Ing. Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti DAFE-PLAST, která se zabývá výrobou hliníkových a plastových oken.

Jak zamezit vzniku nadměrného množství kondenzátu?

kondenzat_a_plisen_na_okne_foto_zdroj_dafe-plast (2)

okno bez vodního kondenzátu

kondenzat_a_plisen_na_okne_foto_zdroj_dafe-plast (1)

projev kondenzace vzdušné vlhkosti na rámu plastového okna a navazujícího ostění – vznik plísně


Při výběru okna je důležité zvolit nejen kvalitní profil, ale také kvalitní zasklení – nejlépe trojsklo v kombinaci s „teplými“ distančními rámečky. Takové zasklení nebude za běžných podmínek způsobovat kondenzaci vzdušné vlhkosti na povrchu okna, která následně vede k vytváření plísně. „V dnešní době jsou již samozřejmostí parotěsné a paropropustné zábrany, které chrání montážní spáru standardně vyplněnou polyuretanovou pěnou. Takto ošetřená připojovací spára poté dlouhodobě plní svoji izolační funkci a nevytváří tepelnou vazbu v místě připojení ostění,“ uvádí Ing. Miroslav Culka. Velkou pozornost je nutno věnovat také parapetní rovině okna. Zde je totiž nejslabší místo každého prvku, protože většina podkladových profilů, které výrobci oken a dveří používají, má výrazně horší tepelně izolační vlastnosti ve srovnání s rámem okna. „Ideálním řešením je speciální podkladový profil ULTRAFOAM, který má hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,8 W/m2K, což odpovídá parametrům nejlepších okenních rámů. Při použití tohoto podkladového profilu a současném kvalitním zateplení pod venkovním parapetem se eliminuje možnost tvorby kondenzátu v parapetní rovině okna a tedy i snižuje pravděpodobnost výskytu plísně,“ uzavírá Ing. Culka.

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: DAFE – PLAST, Jihlava, s.r.o.