ijournal.cz

ČESKÁ CHUŤOVKA JE UŽ 10 LET MAJÁKEM KVALITY A VÝTEČNÉ CHUTI

red Zdroj: Česká chuťovka 31.8.2018 Významné osobnosti, veřejné projekty

logo_ceska_chutovka_2012_whiteKdyž přišla před deseti lety skupina uznávaných potravinářských odborníků s nápadem uspořádat soutěž o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA“, dali se potravináři, kteří se do ní přihlásili, spočítat na prstech obou rukou. Vzhledem k tomu, že šlo o spontánní iniciativu dobrovolných nadšenců bez jakékoliv finanční podpory z veřejných zdrojů, byly i tyto skromné začátky povzbudivé, a hlavně se ukázalo, že má opravdu smysl vyzdvihnout výtečnou chuť jako něco, co kvalitní českou potravinu skutečně korunuje a zabezpečí jí oprávněnou přízeň zákazníků. Od té doby popularita soutěže rok od roku vzrůstá, a to napříč všemi kategoriemi potravin i velikostí jejich výrobců – od nejmenších až po největší. Zájem je už tak veliký, že hodnotitelská komise musela anonymní ochutnávku vzorků rozšířit na celé dva dny a co nevidět bude asi muset přidat i třetí. Dětské porotě, složené z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ a žáků ZŠ LondýDetska_chutovkanská, která uděluje značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA, na to zatím stačí půlden, ovšem pořádně nabitý chuťovými vjemy.

Na prahu 10. ročníku tak můžeme s jistou hrdostí bilancovat – za předchozích 9 ročníků soutěže získalo celkem 185 potravinářů ohromujících 649 Českých chuťovek a 150 Dětských chuťovek – to už je přece víc než slušný výběr kvalitních, a hlavně chutných českých potravin na našem trhu! K letošnímu jubileu soutěže proto přichází její organizátoři ve spolupráci se společností MarkAs distribution s novinkou – Databází vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka, která usnadní všem zájemcům, ať už obchodníkům, zákazníkům či zástupcům médií, apod., přehledné vyhledávání oceněných potravin i výrobců za celou historii soutěže podle zadaných kritérií. Ocenění výrobci tak získají nový marketingový kanál k posílení svého postavení na trhu. Tento jedinečný marketingový nástroj bude v aktualizované podobě i se započtením letošních výsledků představen na slavnostním říjnovém předávání ocenění v Senátu a zájemci si ho mohou nezávazně vyzkoušet již nyní na adrese http://www.mark-as.cz/chutovka

Již od pátého ročníku soutěže se díky záštitě předsedy Senátu Milana Štěcha předávají ocenění nejúspěšnějším českým potravinářům v překrásném prostředí Rytířského sálu Valdštejnského paláce a všichni ocenění výrobci si velice považují, že výsledky jejich práce dochází uznání v takto důstojných prostorách. Od roku 2017 si soutěž vzala pod svá „ochranná křídla“ také Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, která svůj zájem o podporu českých potravin vyjádřila nejen účastí svého předsedy a místopředsedy – senátorů Miroslava Nenutila a Petra Šilara – na tiskové konferenci v Senátu 30. srpna, ale i delegováním posledně jmenovaného přímo do hodnotitelské komise soutěže, takže letos už podruhé absolvuje spolu s ostatními porotci dvoudenní perný maratón hodnocení více než 200 nominovaných vzorků a může tak nejen svým kolegům zprostředkovat skvělý přehled o výtečném umu českých potravinářů. Oba senátoři také na tiskové konferenci přislíbili podporu Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova soutěži Česká chuťovka jako projektu s nesporným pozitivním přínosem českým potravinářským výrobcům i jejich zákazníkům i do budoucna.

TK

Záštitu soutěži letos poskytl také ministr zemědělství Miroslav Toman, její odbornou úroveň a prestiž pak podtrhuje odborná garance Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která spojuje dlouholetou tradici s progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu, včetně potravinářského. Vedle ní je dalším odborným garantem letos rovněž jubilující (150 let pivovarské školy) VOŠ, SPŠ a SOŠ PODSKALSKÁ, kde budou v polovině září probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je v neposlední řadě osobně rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Uzávěrka přihlášek do letošní soutěže je 13. září. Slavnostní předávání ocenění se uskuteční 11. října opět v reprezentativní atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2018“ a již pošesté bude také jedna výrazná osobnost českého potravinářství slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“. Spoluorganizátorem slavnostního předávání ocenění je Česká cesta – Via Bohemica, z.s.

Svijany

Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech úspěšných výrobců a oceněných potravin, lze nalézt nawww.ceskachutovka.cz . Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky od držitelů ocenění.

Generálním partnerem České chuťovky je tradičně skupina Ahold. Váženým partnerem soutěže je opět Hasičská vzájemná pojišťovna, která poskytne jejím účastníkům zvýhodněné podmínky při sjednávání pojištění.

Hlavními mediálními partnery soutěže jsou vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX a Regionální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

 

 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Česká chuťovka