ijournal.cz

4. ročník ceny Lush Prize v boji za práva zvířat vyhlášen v Praze

red Zdroj: Lush a neziskové org. 1.6.2015 Významné osobnosti, veřejné projekty

Britská kosmetická značka Lush a tři neziskové organizace – Svoboda zvířat, Prales dětem a Nekupuj. Adoptuj! – uspořádaly ve čtvrtek 28. května společnou prezentaci svých eticko-ekologických aktivit.

Lush prodejem svého „dobročinného kelímku“, krému Charity Pot, finančně podpořil projekty těchto tří organizací: boj proti kožešinovým farmám v ČR, ochranu tropického deštného pralesa na Sumatře a podporu adopce opuštěných zvířat v útulcích namísto zbytečného nákupu zvířat od množitelů. Seznam podporovaných projektů se bude neustále obměňovat. Zároveň je značka LUSH spoluzakladatelem mezinárodního ocenění, které čím dál více získává na renomé a především důležitosti – Lush Prize, odměňující pokrok v alternativách testování na zvířatech.

LUSH PRIZE

Není pochyb o tom, že za posledních dvacet let došlo k výrazným změnám ve vztahu k testování na zvířatech. Veřejnost má mnohem větší povědomí o nespolehlivosti pokusů na zvířatech a především týrání, které zvířata při testování podstupují. Ročně je na testování využíváno neuvěřitelných 115 milionů zvířat. Metody testování kosmetiky a drogerie bez pokusných zvířat však pokročily, jsou používány častěji a řada firem již chápe výhody, jak teoretické, tak i ty podnikatelské, pokud samy přistoupí k alternativním metodám. V Evropské unii, Indii a Izraeli bylo testování kosmetiky na zvířatech zakázáno a zákaz se prosazuje i v jiných zemích.

NE testovani kosmetiky na zviratech

Přesto je stále za co bojovat. Existuje pět hlavních důvodů.

1) Ačkoli může být testování kosmetických produktů nějaké značky např. v EU zakázáno, mimo ni může být testování výsledných produktů naopak požadováno (např. Čína testování některých produktů vyloženě vyžaduje).

2)  Ačkoli byl v roce 2013 v EU zakázán prodej kosmetických výrobků testovaných na zvířatech stejně jako samotné testování, v rámci chemických předpisů REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) vyžadujících přezkoumání a testování všech nových a existujících chemických látek na trhu od roku 1981 jsou kosmetické společnosti stále nuceny toto testování používat. Počty provedených testů na zvířatech se tak bohužel v letech 2011 až 2014 více než zdvojnásobily.

3) Zatímco většina lidí nyní souhlasí s tím, že alternativy testování na zvířatech jsou výhodnější jak z etického, tak vědeckého pohledu, alternativní testy nejsou objevovány a zaváděny dostatečně rychle.

4) Pokud už některá laboratoř alternativní testy vyvine, následuje zase velmi zdlouhavý proces jejich právního přijetí a schválení.

5) I když už jsou alternativní metody právně schválené, mnohdy je firmy nepoužívají, protože o nich nevědí, nebo jsou dražší, a tím pádem nepovinné.

Zakladatelé LUSH, kteří proti testování na zvířatech bojují už od samého založení značky před 20 lety, byli z této situace natolik frustrováni, že se v roce 2012 rozhodli založit fond, kterým by vědcům, neziskovým organizacím bojujícím za práva zvířat i studentům věnujícím se této problematice pomohli a společně v této palčivé otázce pokročili a dobrali se úspěšných výsledků. Výsledkem se stala cena LUSH Prize a částka 250 000 liber, která je každoročně rozdělována subjektům v 5 kategoriích (Veřejné povědomí, Lobby, Věda, Vzdělávání a Mladý výzkumník).

Ceny se letos udělují již čtvrtým rokem a jejich minulí vítězové ze zemí celého světa se díky odměně stali významnými hráči na poli boje proti testování na zvířatech. Jednou z oceněných organizací je například britská laboratoř XCellR8, které se díky obdržení LUSH Prize povedlo radikálně zmodernizovat svůj výzkum alternativních metod testování kosmetických produktů a čisticích prostředků. V současné době je špičkovým centrem, jedním z mála v Evropě, které testuje na umělých lidských buňkách a nepoužívá ani žádné živočišné suroviny (což se bohužel často stále děje, i když laboratoře netestují na živých zvířatech). Samotná značka LUSH tuto novou metodou používá k testování svých produktů.

O udělení LUSH Prize rozhoduje nezávislá porota složená z vědců, dále je v ní zastoupen jeden vybraný zaměstnanec značky LUSH a jeden člověk „z lidu“.  Loni byl jedním z porotců i zástupce ČR, Dr. Pavel Poc, který je v současné době místopředseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu. Vybírání vítězů zabralo celý den a bylo při něm uděleno 250 000 liber v pěti různých kategoriích. Porota nakonec vybrala dvanáct vítězů z deseti zemí a pěti kontinentů. Z ročníku 2014 bylo zřejmé, že pominulo vnímání o testování na zvířatech jako čistě etického problému, a že naopak narůstá povědomí o vědeckých nedostatcích těchto metod a o souvisejících negativních dopadech na lidské zdraví. Potvrdilo se rovněž, že úspěšný přechod na alternativní metody je často kombinací osobního přístupu a výuky na univerzitách a vědeckých pracovištích společně s tlakem občanské společnosti a vůli politiků se tímto problémem zabývat,“ okomentoval svoji účast v porotě pan europoslanec. Zároveň k problematice dodává: „Úplné nahrazení testů na zvířatech není vázáno pouze na validaci alternativních metod, ale závisí také na vyřešení vědeckých problémů, z nichž některé vyžadují značné úsilí v oblasti výzkumu, (např. endokrinní poruchy a environmentální toxicita). LUSH prize významně přispívá k pokroku v této oblasti a především skutečně rozpoznává úsílí, které problému věnují organizace i jednotlivci. Doufám, že v roce 2015 uvidíme v některé z kategorií nominaci z České republiky.“

Organizace i jednotlivci, kteří se chtějí o cenu přihlásit, tak mohou učinit sami, případně je možné kohokoli nominovat. Uzávěrka pro nominace je letos 24. července, ceny se budou udělovat v listopadu tohoto roku na ceremoniálu ve Velké Británii. LUSH PRIZE byla za dva roky existence udělena subjektům v USA, Indii, Rusku, Japonsku a několika zemím v Evropě.

Pokud víte o někom u nás, kdo by si ji zasloužil, nominujte jej na stránkách LUSH Prize až do data uzávěrky. Přihlášky a informace najdete na www.lushprize.org.

CHARITY POT

Charity Pot aneb dobročinný kelímek značky LUSH. Tělový krém s obsahem mnoha výživných olejů a másel má pozitivní účinky nejen na pokožku. Celý výtěžek z jeho prodeje (minus daň) je věnován sdružením, se kterými značka LUSH spolupracuje a která vítají pomocnou ruku v projektech či kampaních, které realizují.

charity potCharity Pot podporuje projekty, které souzní s etickými zásadami značky v oblasti ochrany životního prostředí a práv lidí i zvířat. Od svého zavedení do prodeje v roce 2014 byly zatím podpořeny tři projekty: Proti srsti organizace Svoboda zvířat, Green Life spolku Prales dětem a Nekupuj, Adoptuj! Zájemci z řad neziskových organizací a spolků se mohou sami přihlásit, pokud mají o spolupráci zájem.

Zásadou spolupráce je podpora projektů, které usilují o změnu, dávají si za cíl měnit názory a chování pomocí zvyšování povědomí o problému, aktivismu, vzdělávání a kampaní, a to zejména proto, že tento druh práce není dobře financován z jiných zdrojů.  

PROTI SRSTI – Kampaň neziskové organizace Svoboda zvířat

Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Svoji činnost zahájila v roce 1994. V současné době Svoboda zvířat vede kampaně za ukončení chovu tzv. kožešinových zvířat, za nahrazení pokusů na zvířatech a za cirkusy bez zvířat.

„Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce s firmou Lush a toho, že si Svobodu zvířat vybrala pro projekt Charity Pot. Domníváme se, že jde o skvělý projekt, který nejen finančně podporuje menší organizace, jež se snaží změnit svět k lepšímu, ale šířením informací o daných tématech též pomáhá prostřednictvím osvěty,“ vysvětluje Lucie Moravcová, předsedkyně organizace Svoboda zvířat a koordinátorka projektu Proti srsti.

kampaň

„Výtěžek z prodeje krému byl věnován na kampaň Proti srsti, jejímž cílem je prosazení zákazu chovu tzv. kožešinových zvířat a snižování prodejnosti pravých kožešin. V rámci této kampaně také udělujeme certifikát Obchod bez kožešin a propagujeme tyto obchody, které se zřekly prodeje pravých kožešin. Na celém světě je do projektu zapojeno přes 300 společností.“

V České republice jsou v současné době na kožešinových farmách chováni převážně norci a dva druhy lišek – liška obecná, která u nás žije i ve volné přírodě, a liška polární. V minimální míře jsou u nás chovány také činčily a pravděpodobně i fretky. Celkově jde o okolo 11 000 zvířat. Údaje vychází z šetření organizace Svobody zvířat a z informací od Státní veterinární správy ČR. Momentálně je u nás registrováno celkem 11 aktivních chovů tzv. kožešinových zvířat.

Kromě toho, že jsou zvířata chována ve zcela nepřirozených a velmi nehygienických podmínkách a jsou zabíjena ve velmi nízkém věku, nepříliš humánní je také způsob jejich usmrcení. U norků se jedná velmi často o otravu CO nebo CO2, lišky jsou zabíjeny elektrickým proudem.

Kampaň Proti srsti má naštěstí za sebou již mnoho úspěchů. Díky mnoha informačním kampaním a osvětovým akcím pro laickou i odbornou veřejnost v ČR za poslední léta velmi výrazně klesl počet zabitých zvířat pro kožešiny a několik kožešinových farem bylo uzavřeno. I díky zapojení české veřejnosti byl v EU r. 2010 prosazen zákaz obchodu s tuleními výrobky, dále zákaz obchodu s psími a kočičími kožešinami v EU r. 2008. V ČR Svoboda zvířat koordinuje od r. 2006 projekt Obchod bez kožešin, v němž je zapojeno přes 300 obchodních značek z celého světa (kolem 30 má pobočky v ČR) a z toho jsou 4 české firmy.

NEKUPUJ. ADOPTUJ!

Iniciativa Nekupuj. Adoptuj! vznikla na jaře roku 2013 v reakci na neutěšený stav, který panuje kolem opuštěných psů a koček v České republice. Iniciativa není útulkem pro zvířata, ale snaží se funkci útulků doplňovat. Zaměřuje se na identifikaci příčin problému. Proč tak veliké množství zvířat strádá na ulicích a v útulcích?

Za základní příčinu považuje iniciativa nedostatek informací ve společnosti. Mnozí lidé o kritické situaci v útulcích ani nevědí a neprozíravě nechávají svá zvířata množit, aniž by si uvědomovali následky svého konání. Mezi lidmi dále panuje množství zbytečných obav, které se týkají zejména adopcí zvířat z útulků či kastrací.

pes v utulku

Cílem iniciativy Nekupuj. Adoptuj! je proto informovat širokou veřejnost. Vyvrací předsudky, které panují o psech a kočkách z útulků. Varuje před pořizováním zvířat od komerčních či drobných množitelů. Nabádá majitele k zodpovědnosti, aby nechávali své kočky a psy včas kastrovat a nadále nezvyšovali počty opuštěných zvířat.

Od začátku roku 2015 se iniciativa Nekupuj. Adoptuj! věnuje i dětem na základních školách, pro které vytvořila interaktivní program s názvem Kulich do škol. Jedná se o náplň dvou vyučovacích hodin, která zábavnou formou seznámí děti se základy zodpovědného vztahu k domácím mazlíčkům. Program Kulich do škol již absolvovalo asi 2000 dětí a ohlasy jsou velmi dobré.

Nekupuj. Adoptuj! též finančně podporuje kastrační programy koček. Zaměřuje se zejména na lokality, kde je pomoc akutně potřebná a zároveň je nutné zde šířit povědomí o kastracích, jako jediné etické cestě populační regulace koček i psů. Prioritou Nekupuj. Adoptuj! jsou trvalé změny a další rozvoj. Trvale udržitelná pomoc zvířatům je možná pouze tehdy, když se k nim budou lidé chovat čím dál tím lépe. Vizí iniciativy Nekupuj. Adoptuj! je společnost, která neubližuje zvířatům vědomě, ani z nevědomosti či v dobré víře. A k tomu se Nekupuj. Adoptuj! snaží svým dílem přispět.

„Díky finančnímu příspěvku společnosti LUSH jsme pomohli vykastrovat přes 40 koček v okolí měst Roudnice nad Labem a Štětí, kde byla situace vážná. Za příspěvek moc děkujeme!“ doplňuje Pavlína Šmucerová, zakladatelka iniciativy Nekupuj. Adoptuj!

GREEN LIFE – projekt spolku PRALES DĚTEM

Česká nezisková organizace Spolek Prales dětem (SPD) vznikla v roce 2009 a zabývá se ochranou tropického deštného pralesa, ohrožených druhů zvířat, vzděláváním dětí a šířením osvěty pro širokou veřejnost v České republice i v Indonésii. Projekt Green Life je myšlenkou pro budoucnost, která ukazuje lidem cestu, že se může každý zapojit do záchrany deštného pralesa.

Široká veřejnost zatím nedoceňuje důležitost společné a globální ochrany deštných pralesů, které pro planetu vyrábějí kyslík, vytvářejí podmínky pro život, vzniká zde obrovské množství sladké vody, stabilizují klimatické podmínky a žije v nich více než polovina všech živočichů a rostlin na Zemi. Cílem projektu Green Life je záchrana 700 ha území deštného pralesa a ekosystému Leuser na Sumatře, které by se měly stát součástí soukromé česko-indonéské REZERVACE GREEN LIFE, která chrání kriticky ohrožené tygry, orangutany a slony. Rezervace by se tak stala zároveň nesmírně důležitým ochranným pásmem mezi plantážemi a NP Gunung Leuser. Rezervace by znemožnila přístup pytláků a ilegálních dřevorubců, byli by zde zaměstnáni místní lidé, kteří by získali práci nikoli na ničení pralesů, ale na jejich ochraně. V současné době má rezervace 46 hektarů.

ochrana pralesaCílem je zapojení široké veřejnosti a dětí v České republice i ve světě, s nimiž bude společnými silami vytvořen příklad ochrany deštného pralesa, formou soukromé rezervace, se zaměřením na ochranu ohrožených druhů zvířat. Rezervace Green Life by se mohla stát 1. dětskou rezervací na ochranu deštného pralesa na světě a dospělí jim v tom mohou pomoci.


„Díky podpoře LUSH se podařilo získat finanční podporu ve výši 60 000 Kč, která představuje hodnotu 1 hektaru deštného pralesa, který se tak stal součástí soukromé česko-indonéské rezervace Green Life na Sumatře. Spolupráce s firmou LUSH je pro Spolek Prales dětem nejen pozitivní a přínosná, ale stala se příkladem pro etický přístup firem s neziskovým sektorem, který se snaží udržet nezávislost na systému a dotacích,“
doplňuje Zuzana Koloušková, místopředsedkyně spolku Prales dětem a vedoucí Green Life Education.

Spolek Prales dětem a projekt Green Life se snaží sdělit lidem, že každý z nás může zachránit svůj metr, ar, či hektar deštného pralesa ve prospěch budoucnosti, dětí a přírody. Jeden ar pralesa přitom vyjde na pouhých 900 Kč. 

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: Lush a neziskové org.