ijournal.cz

Pražský filmový kufr: 3. ročník festivalu mladých filmařů

red Zdroj: www.prazskyfilmovykufr.cz 4.10.2019 Aktuality a pozvánky

Dům dětí a mládeže v Praze 6 v tomto roce pořádá již 3. ročník soutěžního festivalu mladých filmařů Pražský filmový kufr. Jedná se o několikaměsíční projekt, který je určen dětem a mladým tvůrcům do 20 let. Ti se mohou dle svého zájmu zamyslet nad jakýmkoli tématem a zpracovat ho podle svého zájmu a zaměření jako hraný, dokumentární, případně animovaný film. Pro milovníky filmového střihu je připravena kategorie film do minuty. Letos navíc dostanou příležitost věnovat se třem zvláštním tématům: přírodě a všemu, co s ní souvisí, v kategorii Zeleným objektivem, vlastnímu světu a životu v něm v kategorii nazvané Moje místo, a problematice alarmujících sociálních jevů v sekci (Ne)bezpečnej svět.

pozvánka

Jedinci nebo tvůrčí týmy mohou od 1. dubna do 22. září 2019 přihlašovat své výtvory a porovnávat je se svými kolegy na internetových stránkách festivalu. Tam také proběhne během října divácké hlasování o Cenu diváka, na kterém se mohou podílet všichni zájemci o 203 soutěžní snímky, které letos zaslalo 480 autorů. Filmy nakonec posoudí odborná porota tvořená zástupci mnoha filmových profesí, výtvarníky, pedagogy a odborníky na daná témata. Nejlepší snímky ze všech kategorií a jejich autoři budou slavnostně oceněni 9. 11. 2019 během FestDne v CAMPu v pražských Emauzích. Vzhledem k tomu, že byl náš festival zařazen jako nominační festival do celostátní přehlídky dětské a mládežnické filmové tvorby Malé vize 2020 (www.artama.cz), budou vybrané snímky z něj promítány i v jejím rámci.

Organizátoři si kladou za cíl vytvářet funkční platformu, na níž by se mohli mladí filmaři setkávat a získávat zpětnou vazbu jak od svých generačních kolegů, tak od mistrů filmového umění. Za nedílnou a velmi podstatnou součást projektu proto považují víkendové workshopy, příměstské tábory a konzultace se členy poroty během FestDne, během nichž bude příležitost získat praktické návody a tipy, jak co nejlépe zacházet s jednotlivými parametry tvůrčího procesu, jak se vyvarovat případných chyb při tvorbě scénáře a vizuálního pojetí snímku, při práci se zvukem, střihem, s herci, triky apod. V širším slova smyslu si mladí filmaři samozřejmě rozšiřují povědomí o oblasti mediální a audiovizuální výchovy. Nezapomínají ani na pedagogické pracovníky a pravidelně pro ně pořádají semináře týkající se konkrétních možností používání audiovizuální tvorby při práci s dětmi (letos např. (Ne)bezpečnej svět a film věnovaný problematice youtuberů, kyberšikany a její prevence).

Již v předchozích ročnících, kterých se s 350 snímky zúčastnilo více než 800 soutěžících, se potvrdilo, že tato přehlídka nabízí dětem a mladým lidem lákavý způsob, jak bez cenzury, kontroly a školních pravidel reflektovat svět kolem sebe za použití dnes už běžně dostupných a pro většinu i velmi atraktivních výrazových prostředků. Dostanou prostor k předvedení toho, co mnohdy dělají velmi rády a věnují tomu velkou část svého volného času. Jedině tak si ověří, jestli je jim nasloucháno a porozuměno. Jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům umožňuje podpořit je v jejich tvořivosti, pomoci jim zhodnotit a kultivovat aktivitu, kterou jejich okolí někdy vnímá negativně jako něco zbytečného, nekvalitního nebo povrchního. Spolupráce s dospělými na něčem, co mladí lidé považují bytostně za své, a následně společné zážitky profesionální prezentace výsledných děl přispívají jednak k získání sebedůvěry a pocitu vlastní hodnoty, jednak k prohloubení a vylepšení vzájemných vztahů.


Rámcový harmonogram PFK 2019

Vyhlášení – únor 2019

Uzávěrka přihlášek – 22. 9. 2019

Vyhodnocování a vyhlášení nominací – říjen 2019

Divácké hlasování – 1.–31. 10. 2019

FestDen (slavnostní vyhlášení, projekce, dílny, předání cen) – 9. 11. 2019

 

Soutěžní kategorie

o   Hraný film – do 20 minut

o   Dokumentární film a reportáž – do 15 minut

o   Animovaný film – do 8 minut

o   Film do minuty – do 1 minuty

Letos jsou vypsány tyto vedlejší sekce:

o   Zeleným objektivem Cena Botanické zahrady hl. m. Prahy

o   (Ne)bezpečnej svět Cena hl. m. Prahy (Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence)

o   Moje místo Cena CAMPu (Centrum architektury a městského plánování)

 

Věkové kategorie

  1. Žáci mateřských škol a I. stupně základních škol
  2. Žáci II. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
  3. Studenti středních škol (do 20 let)

 

Soutěžní porota

Karel Smyczek, předseda poroty – režisér a herec

Pavel Berkovič – kameraman

Bohdan Bláhovec – dokumentarista

Zdena a Václav Fleglovi – emeritní vedoucí DRDS

Irena Hejdová – filmová a televizní scenáristka

Ondřej Hník – spisovatel a scenárista

Vít Jíra – zvukař

Anna Johnson Ryndová – střihačka

Linda Kallistová Jablonská – dokumentaristka

Kateřina Karhánková – režisérka a animátorka

Miloš Kirschner – scénograf, výtvarník, režisér

Jaroslav Kučera – manažer realizace Centra hrané tvorby České televize

Mojmír Kučera – televizní režisér, dokumentarista

Blanka Kulová – střihačka

Kateřina Oujezdská – castingová ředitelka

Daniel Růžička – režisér v oblasti reklamy

David Súkup – režisér a animátor

Radim Špaček – režisér

 

FestDen

9. 11. 2019 proběhne v sídle Centra architektury a městského plánování CAMP v pražských Emauzích festivalový den, během něhož budou promítnuty nejlepší snímky a uděleny hlavní ceny vítězi sekce v každé věkové kategorii, ocenění poroty za jednotlivé tvůrčí složky snímků (námět/scénář, kamera, střih, zvuk, herecký výkon, výtvarné zpracování) a udělení ceny diváka. Celý den budou probíhat veřejně přístupné filmové a tvůrčí workshopy pro děti a mládež, konzultace s porotci, besedy s filmovými odborníky a další doprovodný program.

 

Rámcový program FestDne:

Debaty

1. Zvuk ve filmu (hosté Marek Hart, držitel několika Českých lvů, a Martin Jílek, zvukař, zvuková postprodukce)

2. Nebezpečný svět (host Vít Klusák, dokumementarista; o projektech V síti a Marty is dead o kyberšikaně)

3. Diskuse se členy poroty o konkrétních soutěžních snímcích

o       Dílny

1. Filmové maskování

2. Výroba loutek a animačních pozadí z přírodních materiálu

3. Flipbook 

4. Dílna s autory časopisu Raketa

o     Slavnostní galavečer s předáváním hlavních cen (moderátoři: Tomáš Měcháček a Ondřej Bauer, divadlo Vosto5 ad.)

o       Celodenní promítání nominovaných soutěžních snímků

o       Výstava fotografií z workshopů a příměstského tábora

Mardošova diskotéka

 

(Program FestDne bude upřesňován a průběžně zveřejňován v průběhu října na webových stránkách festivalu a na FB!)

 

Pořadatel

Dům dětí a mládeže Praha 6

Oficiální název: Dům dětí a mládeže Praha 6
Sídlo: U Boroviček 650/5, 163 00 Praha 6
IČ: 45241694
Zřizovatel: Kraj Hlavní město Praha
Statutární orgán: Mgr. Martin Vejvoda, ředitel

Ředitel festivalu: Mgr. Martin Vejvoda

 

Partneři festivalu

Generální partneři: Hlavní město Praha, Zonky, Bionaut

Hlavní partner: Biofilms, FotoŠkoda

Partneři: Aisis, Botanická zahrada Praha, Dětské krizové centrum Magdalena, E-Bezpečí, NaFilM, Sananim, Sense Media, Virtis, s.r.o, MŠMT, IPR Praha – CAMP, Premiere Cinemas

Mediální partneři: Divadlo Spejbla a Hurvínka, Free Cinema, Český rozhlas – Dismanův rozhlasový dětský soubor, Praha volnočasová, Pražské domy dětí a mládeže


Praktické informace

Bližší a aktualizované informace o podmínkách soutěže, průběžných akcích a o festivalovém dni naleznete na www.prazskyfilmovykufr.cz a facebookovém profilu www.facebook.com/prazskyfilmovykufr.

Líbil se Vám článek? Sdílejte ho!

Autor

red

Zdroj: www.prazskyfilmovykufr.cz